23.9.2019 | Svátek má Berta


SPOLEČNOST: Ještě k těm chodnikům

5.3.2009

Zametání chodníků, těm správným grifům s pohrablem ani jejich organizování a logistice, tedy tomu, kdo, kdy, čím a zač, nerozumím. Přesto si dovolím obecnou poznámku v kontextu často uváděné přetíženosti obecních rozpočtů a agend.

Nápad s obecní zodpovědností za chodníky navazuje na nápad s krajským hrazením zdravotnických poplatků nejen časově. Svým způsobem patří do stejného pytle. Bez ohledu na to, že k placení poplatků se hrnou zastupitelé (krajští) aktivně, zatímco břemeno hrabání a počišťování je zastupitelům (obecním) vnucováno.

Velkolepá nabídka kdečeho v civilizačně vyspělé společnosti dostatku (nadbytku) i ekonomická náročnost „toho všeho“ vytvářejí nová pojetí solidarity, zodpovědnosti, osobní i kolektivní volby.

Nelze mít, ani stihnout, ani zaplatit všechno, co se teoreticky nabízí. Nesoudnost v tomto smyslu, včetně touhy ukousnout o něco víc „na dluh“, je ostatně jedním z kořenů dnešní globální ekonomicko sociální krize. Ta je kromě jiného také o realitě možného, o dělbě zodpovědnosti, o podílu na dění a financování, o limitovanosti chtěných aktivit.

A jak praví dávná moudrost, „co je nahoře, je i dole“ - obdobné principy se týkají společenství globálního i místně obecního a třeba i rodinného.

Před obecními i regionálními společenstvími je mnoho výzev – lákavých možností, rizik i nepříjemností. Je nutno z nich volit, stanovit priority, podělit se o náklady, požitky, závazky i méně příjemná břemena. Tak trochu „každý něco pro vlast“, průběžné vylaďování „společenské smlouvy“ a také zájem, o co všechno lze na místní i regionální úrovni vlastně usilovat včetně nových technologií, přístupů služeb a projektů, o kterých se dosud nevědělo a proto nepřemýšlelo.

Z běžných smrtelníků (nepočítáme-li „pár“ miliardářů) ani ti bohatší nejsou schopni samofinancovat vše, v čem se pohybují, a ani ty nejsilnější a nejhumanističtější ekonomiky nejsou schopny pokrýt všem životně prioritní zájmy a učinit je „bezplatnými pro všechny“ (nehledě na rizika nadměrného přerozdělování s orwellizací společnosti).

Nerozumné rozdělení míry a forem zátěže mezi občany, podniky a podnikatele, pojišťovny, obce, regiony, stát a další aktéry představuje závažné riziko stagnace a dysfunkce společnosti. Jen vybalancované, provázané, složitě hledané a udržované rozdělení „práv a povinností“, zátěží a požitků může využít sociální a ekonomický potenciál dané společnosti. Vlastně se samo stává významnou složkou sociálního kapitálu.

Populistické, ideologické či jen nedomyšlené otřásání křehkou strukturou práv a povinností je nebezpečné. Rozmělnění a promrhání regionálních fondů na plošné úhrady zdravotnických poplatků i obecních zdrojů na plošné pohrabování chodníků znamená automaticky zablokování projektů, které jednotliví lidé nemohou převzít, které nelze bez veřejných kapacit realizovat. Jde o drénování limitovaných finančních zdrojů, o zahlcení organizační a provozní kapacity i o vytěsnění úvah o jiných a závažnějších záležitostech.

Místní správu a samosprávu bychom měli chtít kvalitní, s ambiciózními projekty obecního rozvoje, komplexního komunitního plánování, účinné podpory skutečně potřebných lidí. K tomu bychom ji ale také měli funkčně i finančně podpořit, respektive odbřemenit – třeba tím, že si budeme zametat před vlastním prahem (nebo si to zametení zorganizujeme) či že budeme přispívat paketelem na pobyt v nemocnici.



Můj syn má svalovou dystrofii, od 12 let je na vozíku
Můj syn má svalovou dystrofii, od 12 let je na vozíku

Na 7. září připadá Světový den Duchennovy svalové dystrofie. Tímto vzácným genetickým onemocněním trpí i Jaroslav, který je v současnosti plně odkázaný na pomoc druhých.






 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.