21.1.2022 | Svátek má Běla


Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
J. Friedlaender 23.7.2010 21:07

Opakovat až do omrzení

Co s tím? Neustále to opakovat až do omrzení, snad se jednou i stokrát opakovaná pravda stane pravdou. A zkoušet hledat objektivní míry. Znalostní test, čistota rejstříku......

J. Slanina 23.7.2010 16:53

No, naši docela nedávní předkové nebyli zase tak úplně hloupí.

Ottova encyklopedie:

 

Okolnosti, jež pokládají se za dostatečné, aby odpíráno bylo určitým osobám právo volební, označují se jako důvody vylučovací. Takovými důvody vylučovacími jsou všeobecně:

A) Nezralost věku Pravidelně klade se za podmínku volebního práva dosažená svéprávnost neb určitý věk; tak žádá se v Dánsku dosažený věk 30 let, v Německu, Španělsku, Belgii, Nizozemí, Norsku, Portugalsku, Švédsku 25 let, v Rakousku 24 let, v Nizozemsku 23 let, ve Francii, Anglii, Rumunsku, Srbsku, Bulharsku 21 let, v Uhrách 20 let, ve Švýcarsku podle kantonálních ústav 17 až 20 let B) NEZRALOST ÚSUDKU Z této příčiny vylučují se všeobecně osoby, jež nejsou s to, aby obstarávaly své záležitosti, tedy osoby duševně choré a pod., a vůbec osoby nacházející se pod mocí poručnickou neb opatrovnickou. C) Pohlaví Až posud až na skrovné výjimky všeobecnou je zásada, že ženy nemají se účastniti voleb. D) NEDOSTATEK VZDĚLÁNÍ Někde vylučují se z volebního práva ti, kdo neprokáží aspoň znalost čtení a psaní (v Italii a Portugalsku). E) Pohyblivost pobytu Obyčejně žádá se jistá trvanlivost v pobytu na místě, na kterém má občan odevzdati volební lístek; tak žádá se ve Francii, Italii pobyt aspoň po půl roku, v Rakousku, Belgii, Dánsku, Anglii aspoň po rok, ve Španělsku po dva roky, v Norsku dokonce po pět let před volbou v místě volebním. F) NEZACHOVALOST MAJETKOVÁ Všeobecně odpírá se právo volební těm, na jejichž majetek uvalen byl konkurs, pokud trvá konkursní řízení. G) ÚHONNOST OBČANSKÁ Osoby, které trestány byly pro trestní skutky, nepřipouštějí se k volebnímu osudí, pokud trvají následky odsouzení pro takový skutek. H) ZÁVISLOST HOSPODÁŘSKÁ OSOBY, JEŽ ŽIVÍ SE NA ÚČET VEŘEJNÉ DOBROČINNOSTI, NEMAJÍ OBYČEJNĚ VOLEBNÍHO PRÁVA. Konečně pokládá se činná služba vojenská za důvod vylučující z volebního práva, aby vojsko, majíc stříci veřejný pořádek, nebylo strženo do vírů politických zápasů.

J. Krásenský 23.7.2010 20:28

Souhlasím, pěkně napsáno.

Kdo by neměl volit? A) osoby ve střetu zájmů: státní zaměstnanci,  osoby na státu závislé, osoby ve výkonu trestu, zájemci o státní zakázky. B) Osoby nezpůsobilé: neschopní platit své dluhy, negramotní, duševně nemocní.

V. Pavel 24.7.2010 10:57

Re: Souhlasím, pěkně OPSÁNO!.

Pane Krásenský - když tak, pěkně "opsáno"! Pan Slanina "pěkně" přispívá, pokud něco pěkného od někoho opíše. Jinak z vlastní hlavy produkuje věci "nepěkné"!

J. Skotnica 23.7.2010 15:29

Pěkné.

Článek je takový pěkný. I diskuse. Ale proč?. Ještě že končí vedra.

J. Kejkrt 23.7.2010 14:07

pozor na paradoxy

Z článku:...Proč je na výrobce pornografického škváru pohlíženo volební optikou stejně jako na autora kvalitních dětských pohádek?

No, je to samozřejmě jen příklad a autorův názor, ale bylo by zajímavé porovnat, kolik voličů čtlo kvalitní dětské pohádky a kolik jich sledovalo pornografický škvár ...

Abychom se podobnými úvahami, jako má pan autor, nedostali naopak tam, kde o nás bude rozhodovat většina konzumentů porna a pohádkáři budou označeni barevně jako nesvéprávní.

R. Svoboda 23.7.2010 14:01

Debata

Musím příznat, že pokud bych měl nějak jednodušše charakterizovat svůj politický názor, asi bych se musel prohlásit za anarchistu.

S některými názory v článku bych mohl souhlasit a možná bych s nimi neměl ani problém.

Osouzení (zločinci) - ano ti by asi měli být volebního práva zbaveni, jakmile si trest či podmínku odpykají, jsou považování právně "čisté" a tak by měli být opět plnoprávnými občany.

Stejně tak lidé , kteří z důvodů nedostatečné zkušenosti a zralosti (děti a mladiství) , nebo z důvodů nemoci (soudně uznaní nesvéprávní) by tedy také neměli volit. S takto formulovanými podmínkami nemám žádný problém.

Jinak jsem ale pro všeobecné volební právo, protože předpokládám, že vcelku normální lidé (schopní pochopit a dodržovat společenské zvyklosti - rozuměj práva) jsou své životní zkušenosti přetavit v společné a tím zajistit spravedlivá a rovná práva a povinnosti a tím v konečném důsledku i maximalní dosažitelný blahobyt (nejen materialní) pro všechny - řečeno pateticky!!

M. Bílý 23.7.2010 14:11

Re: Debata (k 14:01)

Z teorie systémů plyne, že mezi řízením letadla a řízením státu nejsou zásadní rozdíly.

Sedl byste si do letadla jehož posádku si svobodně zvolí cestující?

P. Ryšavý 23.7.2010 14:18

Re: Debata (k 14:01)

Raději bych si je zvolil a doufám že budu volit dobře a že ostatní se budou snažit o totéž.

M. Bílý 23.7.2010 21:26

Re: Debata (k 14:01) + (14:18)

... bych JE zvolil ... Koho, prosím?

P. Ryšavý 23.7.2010 14:16

Re: Debata

Ale ta Asie v sobě skrývá problémy, které dříve či později vyplavou na povrch. S rostoucím sebeuvědoměním tamních lidí budou mít problémy, které teď neřeší nebo řeší silou. Jestli byl někdy nějakej socialismus, tak byl spíš v Americe než tady. To co bylo tady bych takto nejmenoval. A to co je tu teď se musí změnit, sociální stát je drahej a špatnej špás, taková velká postel pro lenochy (včetně mě :-)

J. Kejkrt 23.7.2010 13:58

Tato diskuze je vlastně stejná, jako diskuze o daních.

Je dań z hlavy lepší, než daň progresivní? Nebo je správná daň "rovná"? Má být někdo od daní osvobozen?

Je nutno mít volební právo všeobecné, nebo jen pro plátce daní, nebo ho nedat těm, kteří jsou pouze příjemci?

Je to zas jen diskuze o odpovědnosti za dobrý stav věcí veřejných (nic spolešného s W), diskuze o možném zneužíití práva "většiny" k okradení menšiny. Například jen tím, že jim víc sebereme ve prospěch nějakých potřebných, ve jméno solidarity nebo jiného ušlechtilého a uznáníhodného cíle.

Uklidňuji se tím, že mi to z dlouhodobého hlediska může být jedno. Parazitismus nevede k prvenství a rozvoji, ale k zaostávání, k vytvoření rovnováhy mezi krpatými živiteli a neduživými parazity.

Okolo však bují zdravá příroda a takovýto systém bude rychle předstižen a umořen, případně vstřebán. Viz dnešní dynamický rozvoj Asie a rozpačité přešlapování na místě v Evropě. Přešlapování se sociálními a humanrightistickými ohledy, se starostmi o ekologisty, feministky, homosexuály, dyslektiky, alergiky atd.. doufám, že chápete obraznost posledních pojmů.

J. Mrkvička 23.7.2010 16:51

Re: Tato diskuze je vlastně stejná, jako diskuze o daních.

Pane Kejkrte, jdete dále než pan Semín a to je dobře. I když se mně nelíbí, když o tom, kdo bude spravovat věci veřejné, rozhodují lidé nekompetentntní, je to pořád lepší, než kdyby o ní rozhodovali nějací agresivní "sociální inženýři". Váš kulturní pesimismus nesdílím a věřím, že nepotřebujeme asiaty na to, abychom se s nimi dovedli vypořádat.

V. Pavel 24.7.2010 11:03

Re: Tato diskuze je vlastně stejná, jako diskuze o daních.

Pane Mrkvičko - přispěvatel J. Kejkrt rozhodně není žádný "myslitel", pouze patrně nejste dostatečně obeznámen o koho jde. Zde překvapuje velmi zdvořilou dikcí - patrně text odkudsi opsal, avšak dost pravděpodobně bez dostatečného pochopení obsahu. Pro jeho osobní "duševní produkci" bývalo charakteristické probírání počtu varlat a materiálu ze kterého jsou, u jemu nesympatických diskutérů.

P. Ryšavý 23.7.2010 13:39

Kdo je moudrý

A Vy pane přesně víte kdo je moudrý a kdo pošetilý, jste si tím jist? I z našeho pohledu blázen v ústavu může být v čase moudřejší než ten kdo ho hodnotí.

P. Ryšavý 23.7.2010 13:44

Re: Kdo je moudrý

Již kdysi nějaký hlupák řekl "Vím že nic nevím"

J. Kejkrt 23.7.2010 14:00

Re: Kdo je moudrý

To si tedy, trubka jeden, hned protiřečil. :-)

J. Mrkvička 23.7.2010 16:31

Re: Kdo je moudrý

Pane Ryšavý, jednak Platón nebyl žádný hlupák a navíc výrok, který uvádíte je z rádia Jerevan polovzdělanců.

Ve své Obraně Sókratovy napsal:  "... bezpochyby totiž ani jeden ani druhý z nás neví nic dokonalého, ale

tento se při svém nevědění domnívá, že něco ví, kdežto já ani nevím, ani

se nedomnívám, že vím; podobá se tedy, že jsem nad něho moudřejší aspoň

o něco málo, právě o to, že co nevím, ani se nedomnívám, že vím."

S. Rehulka 23.7.2010 12:08

Kdo by měl rozhodovat....

....o tom, jestli ten určitý jednotlivec je hoden, schopen a právně i duševně způsobilý k volbám v zemi ? Jiní způsobilí jednotlivci ? Nebo skupina ? Strana ? Církev ? Rodiče ? Kdo ?

P. Ryšavý 23.7.2010 13:35

Re: Kdo by měl rozhodovat....

To je přesně ono. Jakmile tu bude někdo rozhodovat kdo smí a kdo nesmí, máme tu totalitu.

P. Ryšavý 23.7.2010 13:36

Re: Kdo by měl rozhodovat....

V Číně už mají třeba rozhodnuto.

J. Kočárek 23.7.2010 11:38

Otázek je víc.

Například - mají mít stejnou váhu hlasu lidé, kteří platí daně a lidé, kteří od státu pouze berou? Stát je společný projekt všech, ale o penězích by měli rozhodovat spíše ti, kdo je do společného projektu dávají než ti, kdo si je pouze berou. Volby jsou výběrem zástupců, kteří o použití společných peněz rozhodují.

M. Bílý 23.7.2010 11:09

Zkusme to postavit takto:

Existuje analogie mezi řízením státu a řízením letadla?

V. Novák 23.7.2010 11:28

Re: Zkusme to postavit takto:

Ne.

Existuje nanejvýš analogie mezi řízením státu a výběrem cílového letiště.

M. Bílý 23.7.2010 13:54

Pro pana Nováka (11:28)

Nesouhlasím s Vámi. Stát i letadlo jsou systémy a platí pro ně stejné zásady řízení. Viz teorie systémů (znáte?).  Jinak cílové letiště je většinou dáno předem takže není co vybírat.

V. Novák 23.7.2010 14:13

Řízení letadla je podrobeno fyzikálním zákonům,

s nimiž neradno si hrát a o nichž je debata zbytečná.

Řízení státu lze realizovat podle mnoha různých názorů, nápadů, politických směrů - které práv proto, že nelze předem říct, který je nejsprávnější, podléhají diskusi a (někdy i demokratickému) rozhodování. Jak se ukazuje, je takové demokratické rozhodování mas a spoléhání na slepé síly trhu spolehlivější, než "vědecké řízení" podle té či oné nejvědečtější teorie.

V. Novák 23.7.2010 16:57

Myslím, že si vzpomenete na příklad z nedávné doby,

kdy si politické vedení státu prosadilo přistání navzdory fyzikální realitě - a to přistání proběhlo podle toho. I není již vedení státu a mnoha nevinných.

Politici se zkrátka pokusili vést letadlo tak, jak vedou stát. A že posádka byla zkušená bylo jí i politikům plat prtné...

V. Novák 23.7.2010 9:57

Otázka je nesmyslná,

protože spravedlnost je lidský výmysl a tudíž závisí na definici. Jakou definici si vytvoříme, takovou budeme mít spravedlnost.

Demokracie založená na všeobecném volebním právu se ukázala jako nejméně škodlivý ze všech dosud otestovaných systémů vládnutí, protože obsahuje samoopravné a regulační prvky. Omyl v jedněch volbách lze napravit v následujících a není nutno se uchylovat k masitějším řešením - atentátům, revolucím, převratům, občanským válkám...

Demokracie založená na všeobecném volebním právu je možná nespravedlivá, ale užitečná. Především vylučuje z rozhodování o přidělení volebního práva subjektivní názory, jaké tady předvedl pan Semín.

H. Lukešová 23.7.2010 10:50

Re: Otázka je nesmyslná,

Tentokrát s Vámi souhlasím, pane Nováku, pošlapat všeobecné volební právo je proti demokracii, která je jediným možným řešením. Pak bychom mohli odebírat hlasy homosexuálům, posléze Židům nebo muslimům, nekonečně pak ženám. Jsem do prava, ale názory pana Semína jsou pravicové až moc, ne-li fašistické.

V. Pavel 23.7.2010 10:53

Re: Otázka je nesmyslná,

Pí. Lukešové, proč nálepkovat názory p. Semína politicky? Jsou prostě hloupé ... a tečka.