6.2.2023 | Svátek má Vanda


SPOLEČNOST: Jděte prosím k volbám

23.5.2019

Žijeme ve zvláštní době. V době, kterou lze označit za dobu postpravdivou. Této době nahrávají moderní technologie, které nám více než kdy dříve umožňují uzavírat se do neprostupných sociálních bublin. Politická hyperkorektnost pak brání nazývat věci pravými jmény. V takovém prostředí je pak pro běžného smrtelníka obtížné se orientovat a odlišit pravdu od lži. Někteří politici toto prostředí zneužívají, relativizují pravdu a lež vydávají za normu.

Pomalu mizí autority, které by šířily pravdu a bojovaly za ni. Lidé dnes v lepším případě mají důvěru jen ve své nejbližší okolí, v horším případě nevěří nikomu a někdy dokonce ani sami sobě.

Přesně takové prostředí vyhovuje politickým manipulátorům a autokratům k šíření strachu a nenávisti, které jako rakovina požírají demokratickou společnost a její instituce. Tato nákaza se šíří nenápadně. Většina demokratické politické reprezentace se utěšuje, že se vlastně nic zvláštního neděje, že symptomy nákazy jsou jen nepatrné a systém jako celek není paralyzován. Vždyť přece máme volby, parlament, vládu s důvěrou, soudy soudí, máme i relativní pluralitu médií.

Takový přístup může mít fatální následky, jednoho dne demokratická opozice zmizí, parlament začne schvalovat zákony ve prospěch autokratů a soudy soudit na objednávku.

V pátek a v sobotu proběhnou volby do Evropského parlamentu. Využijte prosím svého práva a jděte k volbám. Dejte tak najevo, že vám budoucnost naší země není lhostejná, protože nezájem o věci veřejné je prvním krokem ke ztrátě vlastní svobody.

Osobně v těchto volbách podpořím ODS jako stranu, která má pevný programový základ, a to jak v domácí, tak zahraniční a evropské politice. Její program není programem autokratů ani oligarchů. Je to program pro pracovité a svobodomyslné občany suverénního státu. Využiji také možnosti dát preferenční hlas a zakroužkuji č. 10 – Edvarda Kožušníka. Eda Kožušník je kandidát, který nejenže se v bruselském labyrintu výborně orientuje, ale také je pro mě zárukou, že bude hájit zájmy České republiky jako sebevědomého, suverénního členského státu Evropské unie.

Važme si možnosti jít ke svobodným volbám a ukažme v nich usurpátorům svou sílu, že republiku si jen tak vzít nedáme.