17.9.2021 | Svátek má Naděžda


SPOLEČNOST: Jak se dělá umělá realita?

3.8.2015

Jednoduše.
Najmete si společnost, která vám udělá vyhodnocování internetových diskuzí.

Ta společnost na to má svůj specializovaný software, který je tak chytrý, že umí určit motivaci internetových diskutérů.

To má tu výhodu, že se můžete tvářit nezaujatě, objektivně, inteligentně, vědecky, moudře - zkrátka jako vzdělaný a informovaný inteligent.

A ti, kteří mají na dané téma jiný názor, jsou rázem klasifikováni jako neinformovaní hlupáci reagující bez přemýšlení, lidé, kteří nic neví, a proto jednají ze strachu z neznámého, a pokud snad napíší něco, co by naznačovalo, že mají pro svůj názor nějaký důvod, je ten důvod okamžitě prohlášen za snahu zakrýt skutečnost, že jde o rasistu.

Měl jsem vždy antipatii k iniciativám a výzvám které tvrdí, že jsou určeny „všem slušným lidem“. Hned tímto vymezením dávají najevo, že ten, kdo s nimi v něčem nesouhlasí nebo je nepodpoří, není slušný. Pokud se jedná o soukromé iniciativy, jednoduše je nepodpořím, i když se někdy jedná o téma nebo iniciativu, se kterou bych jinak souhlasil. Stejně tak nemám rád, když je takový člověk automaticky označkován jako motivovaný nenávistí, rasismem, předsudky, strachem z neznámého, sociální negramotností nebo prostě neznalostí.

Má-li pak být analýza důvěryhodná, musí splnit několik základních předpokladů.

Musí vyjít z ověřitelných faktů.

Musí začít a končit analýzou ověřitelných skutečností - její závěry z nich musí být odvozeny, nesmí být předem určeny, jinými slovy, její závěry jsou jejím koncovým produktem, ne předem daným tvrzením. Nezačnu analýzu tím, že si předem definuji „správný výsledek“ a pak v jeho světle interpretuji všechna fakta a ta, která se tomuto přístupu vymykají, jednoduše zamlčím nebo zpochybním.

Má-li analýza „Hate free“ být příspěvkem k dialogu, jeho součástí, pak by se dalo mluvit o postupu typu: „Jsi rasista plný strachu z neznámého. Chceš se z toho léčit? Máme pro tebe lék - přijmi náš názor. Nepřemýšlej, mohlo by tě to zavést k nesprávným názorům.“

Analýzu „Valí se na nás hordy verbeže, negrů a primitivů“ si u společnosti „Yeseter Now“ objednal „projekt Hate free“.

Už to naznačuje , že ten, kdo má výhrady, je zcela jistě plný nenávisti. A aby bylo úplně jasno, pod tímto titulem ji zveřejnil na svém blogu Petr Zavoral, jednatel autora, společnosti Yeseter Now.

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. A klade si za úkol o imigraci, azylové politice a kvótách pro přijímání uprchlíků, jinými slovy „o tomto citlivém a často kontroverzním tématu“ vést dialog, ne jen mlčet a nečinně přihlížet.

Projekt je částí „Kampaně pro sociální začleňování“, které vláda přiřkla ve svém rozpočtu 39 749 999 Kč. O kolik bude dražší, pokud dojde - a ono dojde - k přílivu asylantů a imigrantů, nevím. Vím jen, že Agentura chce již teď navýšit počet pracovníků o 40. Pokud se podíváme na její výsledky, najdeme spoustu informací o tom, kolik uspořádala konferencí a „workshopů“, jaké konat plánuje, jak spolupracuje s městy a kraji. Jediné, co nenajdete, je kolik lidí úspěšně „sociálně začlenila“.

A ten dialog, který Agentura a její „projekt Hate free“ začíná tím, že samotnou zprávu nikde nenajdeme. Nezbývá tedy než za ni považovat text pod názvem „Analýza: Valí se na nás hordy verbeže, negrů a primitivů“. A jsme u jádra problému. Je to přijatelný název? Pro analýzu jistě ne, je možná přijatelný jako osobní postoj autora. Ale zase chyba, postoj autora je o sto osmdesát stupňů jiný. Jedná se, podle jeho mínění, o postoj odpůrců bezbřehé bez diskuze přijaté politiky redistribuce žadatelů o asyl, ačkoliv tak jemného rozlišení nebyl zřejmě software firmy Yeseter Now schopen, ten jej ústy svého prohlašuje za postoj všech, kdo mají k politice vlády v tomto aspektu výhrady.

„Nůžky mezi názory na webu a realitou běžného života se u tématu imigrace silně rozevírají. Webový prostor je zaplavený donedávna neznámými servery, které se snaží, včetně svých umělých diskutérských profilů, dostat do role opinion makerů tuzemského veřejného mínění. Pokud totiž někdo založí facebookový profil pouze proto, aby ukázal, že je sympatizant Tomia Okamury, hnutí Islám v ČR nechceme nebo serveru Sputniknews.com, a další osobní obsah, kromě lajkování článků AE News, takové stránce úplně chybí, těžko lze předpokládat, že se jedná o normální stránku řadového občana, který se rozhodl sdílet své soukromí s přáteli na sociální síti.

Ze zjištění jasně vyplývá, že nárůst objemu komunikace kolem uprchlíků nemusí nutně souviset s komunikací týkající se islámu a muslimů. To však nic nemění na celkově negativním sentimentu týkajícím se daného tématu. Válečný uprchlík by podle tuzemského webu měl primárně být žena, dítě nebo stařec. Muž v produktivním věku má mít zbraň v ruce a snažit se bojovat za svou zemi.“

Povšimněte si toho rozporu, na jedné straně „se rozevírají nůžky“ mezi názory na webu a „realitou běžného života“, na druhé ale „to však nic nemění na celkově negativním sentimentu týkajícím se daného tématu“.

Jinými slovy sám autor neví, o čem vlastně ta statistika má vypovídat. Ale udělal se mu názor a ten názor má jeho interpretace nasbíraných dat podpořit.

Máme jen kusá data v grafech připojených k textu na blogu pana Zavorala. Ten nám jinde říká, že jeho firma prozkoumala celkem 147 tisíc příspěvků na téma „imigrace“. Z toho 30 procent internetového „buzzu“ je „programově proti rasismu“, 30 procent odhalila zpráva jako „programové rasisty“ a 45 procent jsou lidé, kteří chápou problém, ale „nesouhlasí“. Zpráva se neobtěžuje zjistit, kolik z těch, kdo jsou identifikováni jako „programově proti rasismu“, problém chápe. Je zřejmé, že důkazem „pochopení“ je souhlas s autory. A ti, kdo „chápou, ale nesouhlasí“? I tady nám pan Zavoral nabízí vysvětlení: ti se jen tak tváří: „Druhá část (45 %) nějakým způsobem akcentuje rozdíl mezi uprchlíkem z válečné oblasti a ekonomickou migrací, ale částečně i proto, aby ji rovnou nebylo možné označit za rasistickou.“

A dále pan autor dělá něco, co už vůbec nepatří do analýzy a dokonce ani do článku, který se chce za analýzu vydávat.

Dává dohromady všechny, kdo se vyjadřují k nejrůznějším tématům a dovolují si v nich mít jiný názor než on, než „Yeseter Now“, než projekt „Hate free“, než program „Kampaň proti násilí z nenávisti“, než Agentura pro sociální začleňování a vláda České republiky. Bez ohledu na to, zda politiku vlády úplně odmítají nebo mají jiný názor na řešení problému - a dokonce i na ty, kteří, svým rasismem zaslepení, nějaký problém vidí.

Alarmující a dokonce šokující je další věc. Autor, pan Zavoral, jednatel/ředitel Yeseter Now, v článku jako příklady zavrženíhodných osob, serverů a jejich stoupeců a čtenářů jmenuje specifické osoby a severy.

„Pokud totiž někdo založí facebookový profil pouze proto, aby ukázal, že je sympatizant Tomia Okamury, hnutí Islám v ČR nechceme nebo serveru Sputniknews.com a další osobní obsah, kromě lajkování článků AE News, takové stránce úplně chybí, těžko lze předpokládat, že se jedná o normální stránku řadového občana, který se rozhodl sdílet své soukromí s přáteli na sociální síti.“

„Často to vypadá tak, že tuzemští politici se pouze snaží zachytit signály přicházející z většinové veřejnosti a svézt se pak na vlně jejich nálad, zejména za účelem svých vlastních politických cílů a ambicí. Xenofobní šíření extrémních protimuslimských nálad od politiků typu Tomia Okamury nebo aktivisty Martina Konvičky se však bohužel nijak neliší od názorů hlavy státu. Těmto patří i nejvyšší objem komunikace – s jedinou výjimkou předsedy vlády. Velmi překvapuje i vysoký objem diskuzí kolem postavy Adama Bartoše, člověka, který popírá holocaust, vede seznamy židů a USA považuje za příčinu veškerého zla.“

„Co mají společné všechny tyto zdroje je fanatismus nepřipouštějící jiný názor. Tedy přesně to, co vyčítají druhé straně. Jinými slovy, odpůrci islamismu zastávají stejně nekompromisní postoje a stanoviska jako radikálové IS. Na rozdíl od nich však zatím nepřistoupili k fyzickému násilí.“

Bez rozpaků pak ty „nenormální občany, politiky, autory a čtenáře“ jmenuje. Jsou to ti, kdo píší, čtou, komentují nebo na Facebooku „lajkují“ výše zmíněné autory.

A k tomu šoku?

Autor má tu drzost, že po tom, co zahrne ty, kdo nesdílí jeho názor, do jednoho kotle „fanatiků nepřipouštějících jiný názor“, a za příklad jejich fanatismu uvede i smutně proslulého Adama Bartoše, autora seznamů „židů“ a „pravdoláskařů“, udělá něco, čemu se odborně říká „chucpe“: seznam (kromě těch v textu již zmíněných) absolutně nebezpečných, nepřijatelných a sociálního vyloučení hodných FB profilů - mezi jinými i „Československé vojáky v záloze“.

Mnohokrát jsem napsal, co si myslím o Bartošových seznamech.

Musím říci, že o této „zprávě“ a jejím seznamu si myslím totéž. Ale skoro se to bojím říci nahlas, ten seznam je nebo se alespoň vydává za seznam připravený na objednávku české vlády.

Ale říci to musím, protože naprosto odmítám, abych byl ve vládních materiálech spolu s magnitudou, a i podle této kvazizprávy velkou většinou občanů, uváděn jako osoba, která

„K uprchlické otázce se staví jako ke komplotu Spojených států a EU. Jde tady podle nich o cílenou islamizaci evropského kontinentu, který je díky svým demokratickým postojům a politicky korektním přístupům své bruselské reprezentace v současnosti velmi slabý až zhýčkaný. Zdůrazňují lásku k národu a zachování jeho etnické čistoty. Až na neonacistické servery typu Generace Identity velmi silně inklinují k Rusku a jejímu vůdci prezidentu Putinovi, oslavují slovanství a panslavismus jako důkaz toho, že patříme do ruské sféry vlivu, ne do Evropské unie. Stejně jako zbožňují Rusko, tak zase nenávidí vše americké. Posledních pětadvacet let vývoje naší společnosti nastolených americkými imperialisty a jejich slouhou Havlem byl hrubý omyl a je potřeba vrátit se před rok 1989.“

A doufám, že vláda:

a) zveřejní text této zprávy, kterou i na můj účet zadala a ke které se dosud nevyjádřila

b) uvede, kolik stálo její vypracování a jak s ní hodlá naložit

c) jako rozhodně ne poslední požadavek vysvětlí občanům, jak je to s kvótami, jak je to s „permanentními opatřeními EU“ k řešení imigrační a asylové otázky, zahájí o asylové a imigrační politice EU odbornou i veřejnou diskusi

d) přestane prostřednictvím svých odborů a agentur a smluvních partnerů označovat své oponenty za „rasisty“ a „ignoranty“. Zdrojem moci vlády je podle ústavy lid. Vláda by to měla konečně vzít na vědomí nebo podat Parlamentu ČR návrh zrušit ústavu jako „populistickou“

Zdroj: www.hatefree.cz/blo/analyzy/1049-analyza-verbez

Blog.aktualne.cz/Tomas Haas
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.