18.10.2019 | Svátek má Lukáš


SPOLEČNOST: Jak podepsat Adventní výzvu

7.12.2015

Pokud takto byla Adventní výzva ve skutečnosti myšlena, pak připojuji svůj podpis:

My, kdo jsme podepsáni pod touto výzvou,
varujeme před nebezpečím, kterému je naše společnost vystavena. Opět nás nejen okolnosti, ale i falešní vůdci rozdělují na dva tábory stojící proti sobě. Cílem naší výzvy je varovat před opakováním toho, co jsme prožili ve 20. století, a relativizováním hodnot, za které bojovali, trpěli a umírali naši blízcí a přátelé.
(Ve skutečnosti chceme říct: My si samozřejmě uvědomujeme, že se historie nikdy neopakuje, podmínky života společnosti jsou vždy jiné a nelze, jak se říká, dvakrát vstoupit do stejné řeky, ale viděli jsme v minulosti, jak snadno se pod hesly o svobodě a demokracii dá vybudovat diktatura a jak lidé provolávají slávu něčemu, co si ve skutečnosti nikdy nepřáli. Před takovým vývojem se všichni mějme na pozoru!)

Se znepokojením sledujeme nenávist, agresivitu a fašizující tendence nemalé části společnosti. Jsme znechuceni davovostí těch, kdo propadají vzteklému nacionalismu, provolávají hesla „Čechy Čechům“, „Smrt kolaborantům“ a nosí šibenice nad hlavami na znamení pomsty. Tito lidé se prohlašují za vlastence. (Ve skutečnosti chceme říct: Jsme znepokojeni a znechuceni tím, že na shromážděních, která dokládají legitimní znepokojení obyčejných lidí, se objevují někteří, kteří zde deklarují nenávist a nesnášenlivost k tomu, co ve skutečnosti chceme bránit a uchovat. Nepřipusťme, aby naše shromáždění byla takto zneužita!).

Skutečné vlastenectví je však spojené s humanistickou tradicí T. G. Masaryka, s úctou k demokracii a svobodě, kterou si tento národ vybojoval v obou světových válkách a v období komunistické totality. Neumíme zastavit migraci. Lidé hledající bezpečí a lepší život se vydávají na cesty a prosí o pomoc. (Ve skutečnosti chceme říct: My, jako všichni ostatní v této republice vidíme, že migranti od nás nechtěli pomoc v nouzi, ale že se jen chtěli dostat co nejrychleji do Německa. Neměli bychom je na našem území zbytečně zdržovat, ať jdou, kam je srdce táhne, pokud jdou tam, kde jsou zváni a vítáni.)

Toto známe z doby před druhou světovou válkou, během ní i po ní. Apelujeme na vás všechny, abyste zachovávali humanistické postoje: být nablízku trpícím a snažit se jim pomoci. Nelze vyloučit, že s uprchlíky přicházejí do Evropy i nepřátelé a zločinci, kteří chtějí zneužít naši pohostinnost. Prověřovat migranty je sice složité, ale možné. (Ve skutečnosti chceme říct: Chápeme, že lidé chtějí lepší život, ale současně vidíme, stejně tak jako většina občanů naší republiky, že v Evropě statisícům lidí nemůžeme jejich sen splnit. Pokud oni podlehli falešným prorokům, kteří je utvrzovali v tom, že zde bude o ně a jejich rodiny postaráno, litujeme toho.)

Apelujeme na představitele EU, aby jednali rychle a s úctou k lidskému životu. Vyzýváme politiky, aby naši zemi neizolovali, ale hledali s našimi spojenci účinné řešení uprchlické krize a čelili hrozbám teroristických útoků. (Ve skutečnosti chceme říct: Rozumíme bolesti a strádání lidí, kteří museli pro nebezpečí hrozící jim a jejich rodinám opustit své domovy. Ale pokud jim nemůžeme pomoci zde, žádáme naši vládu a vlády ostatních evropských států, aby pomohly podle svých sil tam, kde se tito lidé před válkou ukrývají, aby se nemuseli vydávat na dlouhé cesty, které jejich situaci zlepšit nemohou.)

Ovšemže si nepřejeme v Evropě zavádění práva šaría. (Ve skutečnosti chceme říct: Nikdy nepřipustíme, aby se u nás i třeba pod záminkou náboženské svobody zaváděly zvyky a falešná práva, které jsou v rozporu s naším chápáním lidských práv a v rozporu s tím, co považujeme za způsob života nás a našich rodin, kteří žijeme v této zemi.)

Ovšemže požadujeme od těch, komu nabízíme azyl, aby přijali za své respekt a úctu ke svobodě druhého.

Vyzýváme politiky, aby nezavírali oči před anexí cizích území a jiným porušováním mezinárodního práva. Varujeme před ruským nacionalismem, propagandou a znevažováním vítězství nad komunismem. (Ve skutečnosti chceme říct: Nechceme, aby naše mysl byla otravována demagogickou propagandou kohokoliv, chceme si své myšlenky a své názory vybudovat na objektivních a pravdivých informacích o skutečných událostech tak, jak to naši lidé vždy v minulosti zpravidla dokázali.)

Braňme se populistům, kteří navádějí k násilí a netoleranci. Nenechme si vnutit naruby převrácené vlastenectví a nacionalismus. Advent je podle křesťanské tradice dobou očekávání a naděje. (Ve skutečnosti chceme říct: V tento adventní čas radostného očekávání se modlíme jako křesťané za naši vládu a našeho presidenta, aby jim bylo dáno moudře řídit náš stát a aby nadále nepřipustili to, co stále silněji působí k rozvratu a nesvornosti našeho národa.)

Terorismu, násilí a demagogii dokážeme čelit tehdy, vrátíme-li se k hodnotám, které nás jako národ učinily významným – k obraně základních lidských práv, svobody a demokracie.

(Pokud takto byla Adventní výzva ve skutečnosti myšlena, pak připojuji svůj podpis.)

Převzato z blogu autora s jeho souhlasem

Autor je zástupce ombudsmanky
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.