1.3.2021 | Svátek má Bedřich


SPOLEČNOST: Jak hluboké jsou myšlenky neonacistů?

9.1.2006

Jsou mezi námi, holí si hlavy, nosí polovojenský oblek, občas hajlují a scházejí se ve venkovských hospodách, kde dělají výtržnosti a policie je sbírá. To je však jen povrch věci. Je za tím něco víc, něco hlubšího, ideologie, názory? Co si vlastně myslí?

To se dá těžko odhadnout. Je třeba jít do minulosti, snad nám něco poví.

Nacionální socialismus vznikal ve dvacátých letech 20. století a mezi jeho ideologické základy patřil v první řadě fašismus, který se v mnohém poučil od marxismu. To můžeme vysledovat čtením Mussoliniho spisů. Korporativní stát, který on popisoval, má k marxismu dost blízko. Mussolini ovšem byl původně marxista.

Pak k nacismu patří jakási zmatená pavědecká genetika a antropologie, která formulovala učení o „arijské rase“, která podle některých přišla z vesmíru a lišila se od „podlidí“, vzniklých z křížení člověka s opicemi a jinými živočichy. Problém byl, že pro všechny praktické účely nacisté ztotožnili rasu s jazykem, a v případě nepřátelské rasy Židů také s náboženstvím. Věda v tom není žádná. Spíše než o genech hovoří o „čisté krvi“.

Za další součást nacismu je nutné považovat, i když to není na první pohled zřejmé, okultismus. Hitler sám měl astrologa Hanussena, který mu předpověděl, že získá moc v Německu dne 30. ledna 1933. To se splnilo, ale Hitler pak Hanussena vsadil do koncentráku. I přes to stály u zrodu nacismu některé okultní společnosti, jako Thule Gesellschaft, Ordo Templi Orientis a další. Hitler okultisty pronásledoval a pozavíral je, i když mnohým z nich věřil. Uvnitř národního socialismu zorganizoval Heinrich Himmler svoji SS jako tajný řád s okultními rituály, rituálními hrady a obřady. Hrad Wevelsburg byl centrem tohoto černého řádu.

Jedním z charakteristických známek nacismu bylo pohanství. Pokoušeli se nahradit křesťanské svátky pohanskými, místo vánoc měla být oslava zimního slunovratu, v létě se slavil letní slunovrat a podobně. Pokoušeli se také o uctívání pohanských germánských bohů, Odina a jiných. O tom všem je rozsáhlá, až nepřehledná literatura. Něco z ní bylo přeloženo do češtiny, kupříkladu Nesvatá aliance Petra Levendy.

Po druhé světové válce se mnoho esesmanů zachránilo v některých zemích světa, v jižní Americe a jinde. S nimi přežil i pohanský kult a řádové zvyklosti. Colonia Dignidad v Chile je podle Nesvaté aliance příkladem za mnohé.

Přes zřejmou ideologickou nelogičnost se dodnes udržují neonacistické skupiny v USA, v Německu i v mnoha jiných zemích. Může to souviset s diasporou esesmanů po světě.

Nevím, a zajímalo by mne, zda tyto skupiny přijímají jen zevní projevy nacistického blouznění nebo také vnitřní teoretickou podstatu nacismu. Jinými slovy, zajímalo by mne, zda je to jen okouzlení haknkrajclerským šaškováním, hajlováním a vykřikováním, nebo zda je za tím něco víc.Babské rady: zaručené tipy, jak bojovat proti neustálým virózám
Babské rady: zaručené tipy, jak bojovat proti neustálým virózám

Nudle u nosu, opakované virózy, nachlazení, pokašlávání –? nikdy nekončící kolotoč, ze kterého začínáte být šílení? Posbírali jsme ty...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.