28.11.2023 | Svátek má René


SPOLEČNOST: Jaderný odpad v diskusi na ČT2

18.3.2006

V diskusním pořadu ČT2 Otázky Václava Moravce Speciál tentokrát vystupovali lídři volebních stran s podporou nad 5 % z jihočeského kraje. Téměř na samém konci pořadu padl z řad novinářů dotaz, aby se jednotliví zástupci politických stran vyjádřili k problematice vybudování trvalého úložiště jaderného odpadu na území jihočeského kraje. Otázka byla doplněna i o to, zda by obce měly mít právo veta k vybudování takovéhoto úložiště, pokud se občané prostřednictvím svých zastupitelů vyjádří k záměru výstavby úložiště jaderného odpadu zamítavě.

Ministr kultury Jandák se vyjádřil tak, že existuje údajná nabídka Ruské federace na vybudování takovéhoto úložiště na území Ruska a on že by tedy preferoval odvoz jaderného odpadu z našich jaderných elektráren do Ruska. Zástupkyně zelených Kuchtová zaujala naopak velmi dle mého názoru rozumné stanovisko, že bychom se měli o jaderný odpad vyprodukovaný na našem území také sami postarat, nikoliv ho odvážet do Ruska. Lídr komunistů Filip pak prohlásil, že by žádné úložiště jaderného odpadu nebudoval, protože „věří v technický pokrok“ a tento dnešní odpad bude moci být využit jako budoucí palivo v jaderné syntéze. K tomu lze snad jen poznamenat, že pokud se současné experimenty věnují jaderné fúzi, pracuje se s izotopy vodíku. O tom, že by se tímto způsobem zpracovával současný jaderný odpad z elektráren, které používají palivo na bázi jaderného štěpení, nevím.

Pouze předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek se vyjádřil pro to, aby obce měly právo veta. Tom Zajíček za ODS řekl, že dle jeho názoru jsou u nás lepší lokality než ony dvě zmíněné v jihočeském kraji. K tomu bych poznamenal, že je v Česku stále silný syndrom „jen ne na mé zahrádce“. Obecně sice většina lidí chápe, že současná moderní společnost se musí vypořádávat s desítkami technických problémů. Velká část občanů jižních Čech proto bude vřele souhlasit s tím, aby se již konečně začala výstavba dálnice D3. Výkup pozemků a vytyčení trasy se však může potýkat se stejnými nebo podobnými problémy jako obchvat Plzně nebo rychlostní silnice R35 při uvažovaném průchodu Českým rájem.

Co se úložiště jaderného odpadu týče, s napětím čekám, kdy si konečně některé město či obec, která má ve svém katastru vytipované úložiště, uvědomí, že by na souhlasu s výstavbou mohlo získat od státu nemalé prostředky. Pokud by se totiž podařilo překonat v některé obci či městu onen syndrom „jen ne na mé zahrádce“, mohla by daná obec či město získat za svůj souhlas nemalé finanční prostředky s velmi přijatelným, tj. zanedbatelným rizikem případné jaderné nehody.