23.8.2019 | Svátek má Sandra


SPOLEČNOST: Islam ante portas (1)

15.9.2014

Budování páté kolony u nás

V poslední době k nám přichází jen málo dobrých zpráv. Mezi nimi však vyniká zpráva, že Ministerstvo školství odvolalo svoji záštitu nad obskurním programem „Muslimové očima českých školáků“, který by se, jak velká část obyvatel ČR pochopila, měl jmenovat „Islám do českých škol“ (viz stránky Muslimove.cz).

O programu si může každý udělat úsudek sám. Tak jako já se však desetitisíce českých rodičů nedomnívají, že by naši synové a dcery a vnuci a vnučky měli žít pod vlivem islámu. Tlak petic a vzedmutá vlna pobouření nakonec donutila MŠ, aby od tohoto projektu dalo ruce pryč a přestalo jej oficiálně podporovat. To, že jej vůbec začalo ministerstvo podporovat a propagovat, je naprosto skandální.

Ihned se ovšem všelijací „přátelé všeho lidstva“, různí ti „sluníčkoví lidé“ nechali slyšet, že máme „být vstřícní“ a jinak že jsme xenofobové a tak vůbec. Je skoro neuvěřitelné že v době, kdy se velká většina světa obává islámu, a to nejen „bílá euroamerická civilizace“, ale i Čína a Rusko a Indie, kdy jsou islamisty denně vražděny tisíce lidí, se najde skupina idiotů anebo mašíblů, kteří propagují mediální vymývání mozků českých školáků jakousi skupinou napojenou na Katar a další rigidní islámské státy.

Jak se říká, kdyby to nebylo tak hrůzné, bylo by to směšné. Zastánci propagace islámu v našich školách a nošení šátků navíc argumentují částečně směšně, částečně neuvěřitelně drze, v domnění, že jsme již tak zblblí „politickou korektností“, že si vše necháme líbit. Když prý odmítáme povolit nosit muslimské šátky, hidžáby, čádory atd., proč prý nám nevadí, když v podobných úborech chodí jeptišky anebo na hlavně nosí židé jarmulku.

1

Na to je jednoduchá odpověď: “Proč nemáme rádi muslimské šátky a nevadí nám jeptišky ani ortodoxní židé? Protože nikdo nikdy neviděl jeptišku anebo ortodoxního žida, že by si pod oblečení navěsili výbušniny a vyhodili se uprostřed nevinných lidí do vzduchu s výkřikem „Ježíš (případně Jehova) je velký“. Ani neučí své děti ve víře, že všechny nevěřící je potřeba povraždit či zotročit, aby jejich Bůh zvítězil.

Jistě, také tyto víry mají své kruté dějiny. Jenže dneska by nikoho nenapadlo, že by k lepšímu pochopení křesťanů a křesťanství měli věrouku učit lidé myslící jako kdysi středověcí představitelé inkvizice. Dnešní islám totiž není jen náboženství, je to politická destruktivní síla. A prakticky všichni jejich věřící buď podporují džihád a vraždění, anebo je alespoň mlčky – často ze strachu - tolerují.

Napsal-li Samuel Huntington v roce 1996 v knize Střet civilizací, že „budoucí konflikty nebudou konflikty mezi státy, ale mezi kulturami a civilizacemi“, dnes jsme v této válce až po uši. A nechat na naše děti působit - a to rovnou ve školách a ještě s „pokrytím“ ministerstvem školství (a také velvyslanectvím USA a oficiálním zastoupením EU v ČR) - mediální propagaci „úžasnosti“ dnešního islámu, je neskutečně perverzní. Británie, Francie, Německo, Itálie a vskrytu i severské státy se snaží snížit nebezpečí islamismu doma a nám jej budou posílat?!

Politický islám, násilný, vražedný, rozhodnutý zničit nás i naši civilizaci, je velikou zkouškou – nikoli však první - ve střetu mezi Evropou a islámem. Takových střetů bylo víc.

Jestliže, jak tvrdí dějepisci, výkřik „Hannibal ante portas!“ skvěle vystihovalo strach a úzkost římských senátorů před nebezpečím, které mělo za úkol zničit jejich říši a jejich kulturu, tak slova v titulku tohoto článku plně vystihují nejen úzkost moji, ale i většiny obyvatel „nového Říma“, tedy naší euroamerické civilizace.

Z dějin víme, že se nakonec Římané vzchopili a Hanibala porazili. Kdyby tak neučinili, my bychom tady nebyli. Jen mi tak myslí běží, když se dívám na dnešní české noviny a český internet, vzpomínky na ty zrádcovské Římany, kteří v čele s vedením města Capua, ze strachu se k nim připojené části jižní Itálie, přešly po prvních vítězstvích Kartága na jeho stranu. Protože vše souvisí se vším a když hledáte správné nitky, tak najdete spojení. Jak znalci vědí, že Hannibal byl nejen vojevůdce konkurenční africké síly, která se snažila zničit „bílý“ evropský Řím, ale zároveň něčím více. Představitelem jiné kultury. Jméno Haniba[a]l, lze přeložit jako „přízeň Baala“ či „milost Baala“. Slovo Baal pak znamená "pán" (nad vším).

Strašlivý a mocný bůh Baal se pak přes příběhy ze Starého zákona, Knihu soudců, dostal jako Baal-Berith (Kniha soudců 8: 33) až k nám. Baal vyžadoval lidské oběti, obvykle prvorozené syny (Jeremiáš 19:5). Kněží Baalovi apelovali na svého boha v obřadech a vyznávání i na venkovních prostranstvích nevázaným jednáním, které zahrnovalo hlasité, extatické výkřiky a sebepoškození (Josue 18:28).

V tomto místě bych rád připomenul, že korán považuje Ježíše za významného proroka a stejně tak Abraháma, Jonáše a další křesťansko-židovské svaté. Přesto dnešní představitelé muslimství vedou džihád proti všem a hlavně proti křesťanům a „odpadlíkům“.

Baal se dostal do naší kulturní blízkosti v době izraelských „králů“, kdy jej vyznávali Izraelité za doby panování Achaba a Jeza(e)bel (viz jak zpívá Gott: Jezabel, já tě znám... ). A hrůza z doby Jezebel se přenesla až do dneška, kdy nikoli „ateističtí“ Češi, ale bezbožní Češi poslouchali a zpívali, aniž by věděli co.

V Matoušovi 12: 27 Ježíš nazývá Satana "Belzebubem", tedy správněji „Baal zee Bab(em)", jindy Baal Zebúb(em). No jistě! Náš starý známý Belzebub spojující ďábla Baal je tedy naším Belzebubem. (2 Královská 1:2)

Jak praví Starý zákon: „Nejsou nic víc než démoni maskující se jako bohové a všechno modlářství je nakonec uctívání ďábla." (1 Korintským 10: 20)

Vidím-li přicházet do Evropy, ale i do Číny a Ruska islamismus, můžu v něm spatřovat příchod starého boha zla, ďábla či Belzebuba, jak chcete. Transformovaného přes Starý zákon ale hlavně přes Korán.

Jeho uctívači chtějí ovládnout celý svět, vyhubit anebo zotročit „nevěřící“, požadují „lidské oběti“ v podobě sebevražedných atentátníků, hlásají, že kdo zabije více nevěřících, přijde do nebe. Jistě, tohle kdysi požadovali i křesťané a ve jménu Ježíše páchali strašlivé zločiny. Dnes je naše společnost jiná a naši křesťané také. Dnes je přes všechny pokrytecké řečičky islám vražednou mašinou, která chce zničit náš svět a nás samotné. „Vzdělanci“ a „rozumní lidé“ se smáli Leninovi, Gottwaldovi, Hitlerovi, protože „to se přeci nemůže stát“, vždyť oni vlastně hlásají lásku a mír a ničit chtějí jen „nepřítele“. My všichni jsme opět jejich nepřáteli. Tentokrát islamistů.

Ostatně, při pohledu na půvabné tváře aktivistek z „muslimove.cz“ napadl mne verš z písně o Jezabel:

„.. Vždyť v tvé kráse,
Skrývá se,
Ďábel sám,
já tě znám…“

Mnoho lidí v moderní době nevěří a nevěřilo na Boha. Jejich vlastní osud je pak donutil věřit na Ďábla. Ve smyslu Boha jako čehosi nadlidsky spravedlivého a slitovného a v Ďábla ve smyslu nadlidského Zla. Milionům mrtvých, kteří byli vražděni, upalováni, věšeni, stříleni, tráveni plynem i zahrabáváni do země zaživa, ve jménu „Boha“ toho či onoho, nakonec viděli škleb Ďábla.

Dnes se vynořilo na svět nespoutané zlo, vykřikující, že jedná „ve jménu Boha milosrdného, slitovného“ (Korán, začátek každé Súry). A mnozí ti, kterým se dříve říkalo „modloslužebníci“, se vynořili i u nás. Dlouho jsme se domnívali, že bojovný fanatický „islamismus“ se nás netýká.

Ukazuje se, že ano. Muslimských věřících je u nás hrstka, mnozí z nich zde žijí léta, ale najednou se situace změnila. Přišli noví lidé, je jich málo, ale mají peníze a „správné styky“ a ideologicky rozvracejí celou společnost. Viz třeba problém v Teplicích. Arogantní chování teplických „lázeňských hostů“, přehlížení zákonů a zvyků je dobrou ukázkou. Postoj „Muslimské obce„ k našincům asi mimoděk vyjádřil její předseda, když řekl, že by Tepličtí mohli z vytvoření muslimského ghetta na zakoupených pozemcích mít užitek. Mohli by, jak pravil hlavní muslim, pracovat jako služebnictvo anebo udržovat muslimům „zahrady“. Jak se vám ta nabídka líbí? Četli jste někdy, za co považují obyvatelé emirátů „služebnictvo“ a jak s nim zacházejí? Doporučuji italské a švýcarské prameny. No, ještě že si našinci dokáží dělat srandu ze všeho. A tak se na internetu objevilo tohle:

2

Protože legrace pomůže vždycky, když je stres.

V západní Evropě, díky místní zpovykané levičácké „zlaté generaci“, těm takzvaným euro- intelektuálům, lidem bez skutečného vzdělání a zásad morálky, už mají svoji „pátou kolonu“ vybudovanou. A západní Evropa už se bojí. Z těch, které s neuvěřitelnou naivitou multikulturalistů, těch zhýčkaných spratků, přivinuli na svá prsa, z těch se najednou stali jedovatí hadi.

Představa, kterou máme obecně v hlavách o „západní Evropě“, je už jen mylnou vzpomínkou na to, co bylo. Přesně to vyjádřil historik Martin Kovář z FF UK, když v interviev pro LN řekl: „Ve válce už jsme. Ale je trochu jinačí.“

Na otázku “Cítíte vy, známý milovník Británie, intenzivní obavy britské společnosti z islamistů a džihádistů?“ odpovídá:

„Samozřejmě. Na úvod bych ale rád řekl, že ona ´moje Británie´, o níž tak hezky mluvíval Karel Kyncl, rozhlasový zpravodaj v Londýně (o které naši kavárenští intelektuálové sní nad knížkou K. Čapka a učitelé vtloukají do hlavy žákům takovou její představu), je v mnoha ohledech mrtvá. Dnes je to země vypjatých sociálních, rasových a náboženských střetů a - bohužel nejen potenciálních - teroristických útoků, které přicházejí zevnitř. To je hrozivé. Já osobně nikdy nezapomenu, jak po jednom - naštěstí včas odhaleném - útoku britské noviny (myslím, že Daily Telegraph) napsaly o atentátnících: „White, Rich and British." Tedy: bílí, bohatí a Britové. (Při našince: Ve Velké Británii se lidé dělí na Angličany, Skoty, Iry a „Brity“, což je každý, kdo není tím prvním.) Odhodlání současné Cameronovy vlády tomuto nebezpečí čelit, zpřísnit zákonodárství a zavést opatření na posílení bezpečnosti chápu. A naprosto je sdílím. Bez výhrad, i za cenu dílčích omezení některých tradičních svobod, na nichž si Britové dlouhodobě tolik zakládají. To se zkrátka nedá nic dělat.“

LN: “Nepletu-li se, i londýnský (islámský) duchovní vystoupil proti IS (Islámskému státu). Je to obrat?“

„Máte pravdu, ale žádný velký obrat to není.“

Takže takhle dnes vypadá Anglie. Nenechte se plést televizními seriály Vraždy v Midsomeru anebo Herculem Poirotem. A v Paříži nejezděte do severních předměstí. Tam žádná kultura a demokracie není. Tam vládnou gangy a imámové.

Žijeme uzavřeni ve svém ďolíku, televize a noviny nás krmí „světovými událostmi“ jako zda si Nagyová kupovala kabelky za své anebo za cizí, policie odváží počítače z firem a úřadů, jako by to byly brambory, a televizní hlasatelé s vytřeštěným zrakem vykládají, jakou má kdo mzdu a jestli nezlevní jablka, což by byla strašlivá „tragédie“! Zatímco svět je úplně jinde.

Dnes najednou zjišťujeme, že u nás nenápadně a potichu vznikají mešity (o čemž se naše media bojí mluvit), přijíždějí sem „hosté“, kteří považují našince za podřadné služebnictvo, ti, které jsme přijali na útěku před zlem, požadují, abychom my dělali to, co chtějí oni, nenápadně skupují pozemky, vytvářejí uzavřené společnosti a lákají konvertity. Žijeme v představě, jak zlí Rusové pronásledují nevinné Čečence, Číňané islámské Ujgury a nikde ani slovo o tom, že odhadem 30 000 Čečenců v islamistických bojůvkách bojuje a hlavně vraždí v Sýrii, Iráku i jinde a Ujguři (žije jich v Číně asi 25 až 40 milionů) pomáhali Al Kajdě s útokem na Světové centrum a jsou rozlezlí po celém Irácko-syrském bojišti. .

A najednou se u nás objevují jakési „roztomilé, muslimství nakloněné dívenky“, našminkované, upravené, sebevědomé, tak nepodobné skutečným muslimkám ze zemí, které vyvážejí agresivní islám. Mladé dámy, které jsou tak lidskoprávní (za čí peníze asi?), až chtějí vzdělávat nepoučené české dětičky o krásách života pod islámskou vlajkou.

Možná že i proto, že ta propagace islámu na Západě už drhne, objevuje se u nás množství těch, co „chytili politický vítr“ a chtějí šířit „pravou víru“. A zajistit, aby - tak jako na Západě před lety - vyrůstala vrstva „konvertitů“, kteří pak nátlakem a násilím mění státy, v kterých se narodili. Dotyčné dámy jsou na pohled „ vstřícné a vzdělané“ a chtějí prý mír a osvětu. Ve skutečnosti, jak ukázala praxe v USA a západní Evropě, právě ony jsou tím „trojským koněm“ fanatického islamismu, který nás má nejprve ukolébat do nečinnosti, pak duševně odzbrojit a nakonec zajistit „dobytí nepřátelského města“. A jak by měla vypadat do roku 2020 ta islámská říše podle ideových vůdců těchto dam? Tady ji máte:

3

Jen nikde nevidím ty římské senátory, kteří by svým pokřikem „Hannibal ante portas“ pomohli zburcovat Římany a zachránit Řím. Tak se, zaplať pánbůh, ozvali „obyčejní“ lidé.

PokračováníAkční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Diskuse


J. Kanioková
19:56
15.9.2014

O. Mayer
14:23
15.9.2014

H. Lukešová
14:53
15.9.2014

E. Sevrát
13:30
15.9.2014

J. Vintr
14:04
15.9.2014

E. Sevrát
14:33
15.9.2014

J. Jurax
21:13
15.9.2014

J. Kanioková
14:44
15.9.2014

R. Langer
14:52
15.9.2014

E. Sevrát
15:34
15.9.2014

J. Slanina
15:43
15.9.2014

E. Sevrát
16:02
15.9.2014

H. Lukešová
16:29
15.9.2014

E. Sevrát
16:38
15.9.2014

H. Lukešová
16:42
15.9.2014

E. Sevrát
16:56
15.9.2014

J. Vintr
13:23
15.9.2014

P. Vaňura
17:09
15.9.2014

P. Vaňura
17:11
15.9.2014

J. Kučera 376
17:40
15.9.2014

J. Urban
12:23
15.9.2014

L. David
11:10
15.9.2014

H. Lukešová
11:25
15.9.2014

M. Koutný
10:40
15.9.2014

H. Lukešová
10:44
15.9.2014

P. Moravčík
10:45
15.9.2014

H. Lukešová
11:00
15.9.2014

S. Netzer
11:05
15.9.2014

H. Lukešová
11:07
15.9.2014

J. Lepka
11:12
15.9.2014

H. Lukešová
11:17
15.9.2014

L. Křivan
12:01
15.9.2014

H. Lukešová
13:49
15.9.2014

J. Krob
11:14
15.9.2014

H. Lukešová
11:20
15.9.2014

M. Moravcová
11:20
15.9.2014

M. Prokop
11:24
15.9.2014

J. Slanina
15:48
15.9.2014

H. Lukešová
17:10
15.9.2014

M. Koutný
10:35
15.9.2014

L. Křivan
10:49
15.9.2014

H. Lukešová
11:33
15.9.2014

L. Křivan
11:59
15.9.2014

H. Lukešová
13:46
15.9.2014

P. Vaňura
17:16
15.9.2014

H. Lukešová
17:27
15.9.2014

M. Prokop
10:27
15.9.2014

P. Moravčík
10:40
15.9.2014

P. Moravčík
10:55
15.9.2014

M. Prokop
11:26
15.9.2014

J. Jurax
21:22
15.9.2014

M. Moravcová
9:55
15.9.2014

S. Netzer
10:04
15.9.2014

L. Křivan
10:23
15.9.2014

H. Lukešová
10:45
15.9.2014

S. Netzer
10:55
15.9.2014

J. Lepka
11:10
15.9.2014

M. Moravcová
10:57
15.9.2014

J. Lepka
11:00
15.9.2014

S. Netzer
11:04
15.9.2014

M. Moravcová
11:10
15.9.2014

J. Lepka
11:15
15.9.2014

J. Křížek
10:25
15.9.2014

M. Prokop
10:28
15.9.2014

M. Moravcová
11:02
15.9.2014

J. David
9:52
15.9.2014

J. Jílek
8:51
15.9.2014

P. Lenc
8:27
15.9.2014

S. Netzer
7:13
15.9.2014

Š. Hašek
8:26
15.9.2014

S. Netzer
8:33
15.9.2014

P. Maleček
4:32
15.9.2014

P. Moravčík
10:52
15.9.2014

M. Stuchlik
1:14
15.9.2014

J. Vyhnalík
2:27
15.9.2014

P. Dvořák
3:40
15.9.2014

J. Jílek
9:06
15.9.2014

V. Halašta
8:27
15.9.2014

S. Netzer
9:20
15.9.2014

počet příspěvků: 106, poslední 15.9.2014 10:35

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.