Neviditelný pes

SPOLEČNOST: Golf v Klánovickém lese

6.9.2007

Z pohledu pražského občana i ekonomie. Informace a úvahy o záměru stavby hřiště.

Proti výstavbě lesního golfového hřiště můžete dnes 6.9. odpoledne od 17 hodin demonstrovat před pražským magistrátem na Mariánském náměstí. Do tohoto článku jsem soustředil některé informace o záměru tvorby hřiště a některé své úvahy toho se týkající.

Asi jako většina Pražáků jsem v Klánovickém lese během svého života již několikrát byl. S trochou zjednodušení lze říci, že v okolí Prahy jsou prvním pořádným lesem Brdy na jihozápadě a na východě právě Klánovický les. Z Masaryčky se v něm každý může ocitnout vlakem za pouhých 25 minut jízdy. Ostatní lesy jsou přístupné časově podstatně hůře, jedinou výjimkou je krčský lesík na metru, který je dnes však přeci jen již výrazně městský. Klánovický smíšený les má oproti v Čechám běžným lesům také jiný charakter, což je dáno rovinatostí přechodu krajiny do Polabí, v němž jsou lesy přeci jen méně časté.

Okolí Prahy

Obr.: Okolí Prahy - převzato z mapy.cz

Výstavba golfového hřiště je zamýšlena v západním laloku Klánovického lesa (tj. vlevo). Les zde těsně sousedí se zástavbou hned tří obcí: Klánovice, Šestajovice a Újezd nad Lesy.

Pražanů, dojíždějících příležitostně do Klánovického lesa, by se golfové hřiště asi příliš nedotklo, neboť se zpravidla vypraví do rozlehlejší východní části. Pro občany západních polovic tří výše uvedených obcí (Újezd a Klánovice jsou součástí Prahy) by však hřiště jistě představovalo značné omezení možností vycházek a možná i snížení ceny jejich nemovitostí.

Usilovatelé o hříště jej nejprve navrhli jako ambiciozní 18jamkové.

Projekt 18jamkového hřiště

Obr.: Projekt 18jamkového hřiště, (převzato z forestgolf.cz)

I pokud by všechny vlivy na životní prostředí (úbytek lesa, větrná eroze lesa, chemické úpravy greenu, hospodaření s vodou, příjezdové cesty a provoz) dopadly jak nejlépe budou moci, faktem stejně je, že výstavba hřiště znamená privatizaci prostoru ve prospěch provozovatele hřiště, který jej bude pronajímat hráčům. Lesní vycházky v místech, kde příležitostně můžete být zasažen míčkem, nepřipadají příliš do úvahy. Obsazený prostor má rozměr cca 1x1 km (tj. 100 hektarů) a je srovnatelný např. právě s celým krčským lesíkem.

Pro vcelku logický odpor místních proto následně přišel zájemce s kompromisním plánem na poloviční hříště, který většině přilehlých nemovitostí ponechává aspoň nějaký pás kraje lesa.

Okolí Prahy

Obr.: Redukovaný projekt 9jamkového hřiště, (převzato z forestgolf.cz)

Není ovšem jasné, nakolik je toto salámová taktika a zda by se hřiště časem opět nerozšiřovalo na plné 18jamkové, zejména pokud by mělo komerční úspěch. Rizikem je ale i eventuální neúspěch, neboť pak může zbýt jen zdevastovaný les.

Bude veřejná soutěž na pronájem?

Lesní pozemky Klánovického lesa mají patřit Lesy ČR, a.s. Budovatel hřiště má zájem si je dlouhodobě pronajmout. Otázky jsou tři:

- Kterému (soukromému) subjektu by státní správce lesů měl pozemek pro provoz golfového hřiště pronajmout?
- Za jakou cenu?
- Jaké garance dlouhodobé schopnosti (10-20 let) placení nájemného žádat?

Soudím, že dojde-li k rozhodnutí hřiště povolit, pak by na jeho provoz a řešení výše uvedených tří otázek měla být vypsána veřejná soutěž. Současný zájemce sice má v místě cvičnou loučku, ale to není zásadní argument pro jeho zvýhodňování, neboť hřiště má zabírat plochu mnohonásobně (50x-100x) větší. Podmínky takové soutěže mohou být poměrně jednoduché:

- Vyhraje nejvyšší nabídka.
- Nájem se platí na 10 let předem a je nevratný.
- Jsou dány technické, organizační a ekologické parametry provozu hřiště a přilehlého lesa, při neschopnosti je plnit je smlouva vypověditelná.
- Nejnižší akceptovatelná cena na prvních 10 let je dvojnásobek nákladů na uvedení hřiště do původního stavu lesa (případně může být uplatněno i nějaké jiné kritérium, např. pronájem by neměl být rozhodně ani nižší než je suma snížení cen místních nemovitostí, dojde-li k němu).

Uvedené podmínky lze dále doladit o mechanismus obnovování a stanovování nájemného třeba po 10letých periodách, popř. i pro případ rozšiřování na plné 18jamkové hřiště.

Polovina z pronájmu se následně může přerozdělit obcím nebo dotčeným obyvatelům obcí nějak jinak, druhou polovinu si ponechají Lesy ČR, a.s.

Rekreační les je veřejným statkem, který se vytvořením golfového hřiště přemění do značné míry na soukromý. Pouze vhodný mechamismus soutěže může zajistit, že z eventuálních výhod změny budou nějak těžit všichni a zejména místní dotčení, nikoliv tedy pouze aktivní golfisté a provozovatel hřiště.zpět na článek