23.8.2019 | Svátek má Sandra


SPOLEČNOST: Energetický kolaps by nám měl otevřít oči

28.7.2006

Všechno zlé je k něčemu dobré. Výpadek sítě, který postihl Českou republiku, jsme zvládli a nyní přichází chvíle, kdy bychom se z této situace měli poučit. Měli jsme štěstí, že nás nepostihl totální rozpad sítě, známý jako black-out, se kterým se v minulých letech potýkaly Spojené státy nebo Itálie. Faktem je, že jsme od takové situace nebyli daleko a jen kvalita soustavy spojená s profesionální prací lidí z ČEPS nás od takového neštěstí zachránily.

Domácnosti ani ekonomika nezaznamenaly téměř žádné ztráty. Regulační opatření, která každý den slýcháváme z rozhlasu, měla poprvé po mnoha letech praktický význam. Na základě vyhlášených regulačních stupňů omezily velké továrny odběr elektřiny. Naštěstí nemusel být vyhlášen první regulační stupeň, který by donutil omezit odběr například potravinářským firmám nebo jiným provozům, pro které by to znamenalo citelné ztráty. Pokud by však došlo k black-outu, nikdo by se těchto firem, ale například ani nemocnic neptal, zda elektřinu potřebují či nikoliv, prostě by nebyla.

Výpadek způsobilo přetížení sítě v kombinaci s některými dalšími poruchami. Svoji polívčičku si okamžitě přihřál ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, který poukázal na stále rostoucí spotřebu elektřiny, kterou nebudeme schopni bez výstavby nových velkých zdrojů pokrýt. Oponent namítne, že naše přenosová síť je stavěna na mnohem větší zatížení, ke kterému dochází především v zimních měsících. To je pravda, pravdou je ale také to, že v létě je mnoho elektrárenských bloků odstaveno pro pravidelnou údržbu. Stejně tak je tomu i letošní léto a nikdo nepočítal s tak vysokým odběrem, který je téměř o deset procent vyšší, než tomu bylo ve stejném období loni. V takto přetížené síti, která nemá dostatek okamžitých kapacit pro tak vysoký odběr, pak stačí drobná porucha k vyvolání řetězce dalších.

V takových situacích je samozřejmě možné dovážet elektřinu ze zahraničí. Tam je ale situace podobná a ceny takto narychlo nasmlouvaných dovozů mohou mnohonásobně převýšit ceny dlouhodobých kontraktů. Přeshraniční kapacity navíc nejsou nafukovací a využívají se i za normálních okolností téměř na maximum. V této souvislosti je třeba připomenout, že ČEPS už dlouho poukazuje na problém omezených přeshraničních profilů a na nutnost investovat mnoho a mnoho miliard do modernizace a zvýšení přenosové kapacity naší soustavy. Zajímavostí je, že velký problém dnes způsobují naší soustavě mohutné přenosy elektřiny ze severu na jih Německa. Šestnáct tisíc megawattů instalovaných ve větrných elektrárnách v řídce osídlených oblastech na severním pobřeží Německa je třeba přenášet na jih země. Severojižní hrdlo zdejší soustavy je však pro takový přenos úzké a využívá se tak cesty přes naše území. To naši síť přetěžuje a omezuje to i naše možnosti dovozu a vývozu.

Výroba a spotřeba v dané soustavě musí být v rovnováze. K jejímu regulováni se využívají vodní, uhelné a jaderné elektrárny. Zdroje závislé na počasí, jako jsou například již zmíněné větrníky, svoji nejistou výrobou způsobují v síti problémy, které se musí řešit odstavováním nebo najížděním klasických elektráren. ČEPS poukazuje na fakt, že pokud by v naší soustavě bylo instalováno více než 500 megawattů ve větrných elektrárnách, stalo by se regulování takové sítě neúnosným. Potom bychom se mohli výpadků dočkávat častěji.

Nemůžeme se proto divit českým energetikům, že jsou k rostoucímu podílu větrných elektráren v naší soustavě kritičtí. Představy ekologických aktivistů, že vybudujeme v těchto zdrojích více než 20 procent naší výrobní kapacity, jsou z pohledu stability soustavy nebezpečné. Pokud bychom přestali stavět uhelné a jaderné zdroje a snažili se pokrývat rostoucí poptávku po elektřině z obnovitelných zdrojů, byly by v budoucnu podobné energetické kolapsy mnohem pravděpodobnější. Naše soustava musí být vyváženým mixem obnovitelných i klasických zdrojů, proto není rozumné upínat se slepě jen k jednomu z nich a ostatní zavrhovat. Je třeba jejich vzájemný podíl volit uvážlivě a s ohledem na naše možnosti a potřeby.

autor je energetikRandstad s.r.o.
Strojní inženýr s ANJ -Jaroměř

Randstad s.r.o.
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 33 000 - 40 000 Kč

Diskuse


Václav Hajný
19:14
28.7.2006

Mysch
16:44
28.7.2006

jonáš
18:53
28.7.2006

Mysch
19:13
28.7.2006

Mysch
13:27
28.7.2006

Chacháá..
12:57
28.7.2006

pavel 99
13:00
28.7.2006

Chacháá..
13:49
28.7.2006

terra
13:55
28.7.2006

terra
13:58
28.7.2006

Chacháá..
20:46
28.7.2006

Mysch
14:52
28.7.2006

Pišta
16:29
28.7.2006

jonáš
19:28
28.7.2006

Vlad
15:09
31.7.2006

Petr
12:28
28.7.2006

Mirek
12:10
28.7.2006

M. Zima
12:01
28.7.2006

mh od Labe
11:18
28.7.2006

jirka.s.
10:44
28.7.2006

jonáš
10:18
28.7.2006

Mysch
10:39
28.7.2006

bara
11:13
28.7.2006

Mysch
11:20
28.7.2006

dan
11:44
28.7.2006

Mysch
11:49
28.7.2006

bara
12:33
28.7.2006

Mysch
13:22
28.7.2006

cca3
12:06
28.7.2006

Mysch
11:35
28.7.2006

pavel 99
11:38
28.7.2006

Mysch
11:41
28.7.2006

Mysch
11:58
28.7.2006

bara
12:37
28.7.2006

Neverici Tomas
11:29
28.7.2006

M. Zima
11:53
28.7.2006

terra
12:22
28.7.2006

Ivan-HH
12:46
28.7.2006

Mysch
16:34
28.7.2006

Aleš P.
9:24
28.7.2006

jirka.s.
10:52
28.7.2006

Hawk
12:43
28.7.2006

jofre
9:23
28.7.2006

zlý kukuč
9:27
28.7.2006

SSS a SD
10:31
28.7.2006

balů
17:55
28.7.2006

Ladislav N.
9:54
28.7.2006

bara
10:09
28.7.2006

jimmy keen
11:53
28.7.2006

terra
12:19
28.7.2006

AGO
12:43
28.7.2006

terra
13:49
28.7.2006

kdosi
9:21
28.7.2006

tony
9:58
28.7.2006

Honza z podhůří
8:51
28.7.2006

Honza z podhůří
8:49
28.7.2006

zlý kukuč
9:06
28.7.2006

bara
10:10
28.7.2006

křovas
11:09
28.7.2006

zlý kukuč
17:15
28.7.2006

balů
17:41
28.7.2006

křovas
10:52
30.7.2006

dvd
8:34
28.7.2006

Alfons
8:25
28.7.2006

grr
8:46
28.7.2006

halďák
8:15
28.7.2006

grr
8:11
28.7.2006

Flasi
8:35
28.7.2006

grr
8:49
28.7.2006

počet příspěvků: 137, poslední 31.7.2006 03:09

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.