15.11.2019 | Svátek má Leopold


Diskuse k článku

SPOLEČNOST: Církev a my

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
B. Lukáš 22.10.2019 18:35

Křesťanství vychází z jejich knihy Nového zákona, která spolu s židovským Starým zákonem tvoří jejich základní posvátnou Bibli. Křesťanství je víra v trojjediného Boha a mimo jiné vede lidí k mravním a humánním hodnotám života, jako jsou láska, soucit, nenásilí, porozumění, odpuštění, pracovitost, slušnost apod. Samozřejmě představitelé na všech úrovních jejich hierarchie byli a jsou lidé se všemi chybami a nedostatky, ale na rozdíl od despotických krutovládců, monarchů často i mnoha současných politických představitelů byli a jsou většinou ve správě a vedení křesťanů inteligentní osobnosti s charakterem. Téměř 2000. letá historie dokládá, že jejich služba pro lidstvo má výrazně víc pozitiv, než negativ, soudruh Grebeníček a jeho příznivci však budou vždy tvrdit opak.

:-)

J. Vintr 22.10.2019 20:51

Přesně tak. Bez křesťanství by nebyla evropská civilizace. Alespoň zdaleka ne na dnešní úrovni.

V. Petr 22.10.2019 16:48

Po dlouhé době nesvobody není možné provést restituce, aniž by se tím napáchaly další křivdy. (c) Marcus Tulius Cicero + 43 před Kristem.

Např. komunisté někomu vyvlastnili barák, který zbourali kvůli nějaké stavbě, o peníze (zlomek skutečné ceny) ho následně připravili v měnové reformě r. 1953 a přidělili mu "státní" byt, který byl po listopadu 1989 vrácen původnímu majiteli v rámci restitucí, čímž byla krádež teprve dokonána...

Pokud bychom přijali princip konkurzu, museli by být všichni okradení odškodněni stejnou měrou!

Volání po restitucích navíc často připomíná Krylovovu bajku o vlku, kterému lev sebere ukradené tele - nejde jen o církevní ale i o další restituce, třeba šlechtické majetky.

D. Stirsky 22.10.2019 15:49

Ale velkým pokrytectvím tvrdit, že církev neupalovala. Je to totéž, jako kdybychom tvrdili, že komunisté neměli s popravou Horákové nic společného, neb ji potrestal soud. Ano, církev předávala heretiky světské moci, tedy alespoň ta římská. Ale upalovali i nekatolíci. Mluvit o církvi a myslet tím jen tu římskou je stejné jako když komunisté mluvili o straně a mysleli tím jen tu jedinou.

J. Vintr 22.10.2019 20:57

Je velká hloupost tvrzení, že církev upalovala. Církev ani nikdy neměla hrdelní právo. To vždy příslušelo světské moci. Kromě toho v odkazu Ježíše Krista, kterým by se křesťanství mělo vždy řídit, není pro žádné trestání místo. Kristus řekl: Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Že tohle lidé, kteří se prohlašovali za křesťany, vždycky nedodržovali, není vina křesťanství.

D. Stirsky 22.10.2019 15:43

Zde autor jedno opomněl: Dekret císaře Theodosia, kterým prohlásil křesťanství za jediné náboženství. Pak začalo neskutečné drancování antických knihoven, akademií, chrámů atd., atd. Jsou historikové, kteří tvrdí, že rokem cca 390 (datum dekretu přesně nevím) skončila civilizace. To, co zachránili benediktinští mniši, byl jen zlomek. Problém křesťanství s mnoha nádhernými myšlenkami byl tento: Krista ještě nesundali s kříže a už začaly drsné hádky, kdo je ten pravý následovník a kdo je heretik. Jinak církev není jen RKC a čarodějnice upalovali i v protestantském Německu. Byli to jezuité, kdo se snažili tyto krvavé žně hlavně za 30-tileté války zastavit, ovšem s malým úspěchem.

J. Chaloupka 22.10.2019 15:05

No, nám nic nevzali, protože jsme nic neměli.

M. Krátký 22.10.2019 14:32

Naprostý souhlas - a děkuji autorovi za čtivé a rozumné vysvětlení. Ale komunistická svoloč a závistivci budou stejně dštít síru a plameny. Mému jednomu dědovi komunisti "znárodnili" mini sklárnu - nikdo jsme nedostali ani korunu. Druhému dědovi ty samé svině "znárodnili" řeznictví - zase ani korunu. Hezký den R^R^R^

H. Kotaz 22.10.2019 15:36

Co a kdo bránil tak velkorysým restitucím ( jako jsou ty církevní ) těmto lidem, hned po r. 1989 ?

I. Novák 22.10.2019 14:15

Obecná nevraživost ohledně restitucím církvím nepramení ani tak s jejich případnou neoblíbeností, ale se způsobem jak odlišně od ostatních restitucí byla určena a jak se provádí.

Nechme stranou restituenty soukromé a porovnejme restituce institucím. Církve i obce takovými jistě jsou. Po velkých peripetiích byl obcím jejich původní historický majetek vrácen pouze v rozsahu a v aktuálním stavu, jaký ještě v držení státu zbyl. Co z něj bylo po vyvlastnění v průběhu doby prodáno, zašmeleno či na něm zřízeno nějaké "bohulibé" zařízení, na př. sportovní hřiště nebo zahrádkářská osada, se nijak nevracelo a nepříslušela za něj jakákoli náhrada. Prostě o něj obce "ostrouhaly". Stát tedy obecní restituce nestály nic. Proč se tedy naopak u církví oceňuje kdejaká pokácená původní hrušeň a musí být za ni vyplacena náhrada?

Myslím, že právě tento rozdíl přístupu k navracení majetku církvím vs. ostatním restituentům lidi neskutečně štve a zbytečně vůči církvím i tvůrcům zákona obrací zlobu. Kdyby církevní restituce probíhaly ve stejném režimu jako ostatní, zřejmě by nevznikaly žádné zásadní námitky.

M. Rozbořil 22.10.2019 13:51

Lidská závist je někdy až neuvěřitelná.

V. Petr 22.10.2019 10:22

Křížové výpravy byly vedeny jednak proti "kacířům," (husité, Valdenští, a pak války protestantů s katolíky), na druhou stranu zachránily Evropu (alespoň dočasně) před islámem. Autor to ovšem "multikulturalisticky" staví na hlavu!

Jinak, ty války nikdy neměly jen náboženský aspekt!

R. Langer 22.10.2019 10:25

Samozřejmě že většina válek měla aspekt zejména ekonomický, což právě církve využívaly. Sebrat bezvěrcům či jinověrcům majetek ve jménu svého Boha je přece jedině správné... ;-D

J. Anděl 22.10.2019 13:21

V dané době nebylo zas tolik institucí s celostátním či světovým dosahem. Dnes už je snad lépe vidět, že to funguje ve jménu čehokoliv, co se zrovna hodí. Národa, utlačované třídy, planety...

R. Langer 22.10.2019 10:26

Zde pro zajímavost takový "ekonomický" pohled: https://www.idnes.cz/xman/sex/procesy-proti-carodejnictvim-nabozenska-konkurence.A180808_151823_xman-sex_fro

L. Písařík 22.10.2019 10:39

Prosím vysvětlit, jak husité chránili Evropu před islámem. Bylo by třeba prostudovat tehdejší záznamy, třeba Kronika Vavřince z Březové by vám leccos prozradila. Můj osobní názor je, že husité posunuli vývoj českých zemí o 50 let zpět. A uvědomili si ti, co napsali do učebnic, jak husité pořádali spalnilé jízdy do Uher, koho vlastně masakrovali?

V. Petr 22.10.2019 11:21

To jsem přece vůbec nenapsal, naopak, napsal jsem že křížové výpravy a svaté války často chránily Evropu před islámem.

J. Drobný 22.10.2019 13:23

Nevím na základě jakého algoritmu jste spočítal těch padesát let. Zřejmě půjde o odhad vycucaný z palce, podobně jako ty miliardy, které církvím ještě 30 let budeme vyplácet. Nicméně můj názor je, že nebýt církevního středověkého tmářství, mohli jsme být ve vývoji nejméně o 100 let dále. Osobně proti církvi nic nemám, byla tady po tisíciletí a bude tu jistě i po tom co já odejdu. Ale nevidím jediný důvod proč bych měl tuto instituci sponzorovat. Pokud někdo i v 21. století potřebuje k životu její existenci, tak ať si její provoz zaplatí. Ve Francii nemá církev žádný majetek a také funguje. Církev údajně získala část majetku z darů, nuže nevidím jediný důvod, proč by věřící v této bohulibé činnosti nemohli pokračovat.

F. Houžňák 22.10.2019 15:01

Nebýt "církevního středověkého tmářství", jak pěkně píšete (zapomněl jste ještě přívlastek "reakcionářský"), máte tady islám a chcípete hlady jako někde v Jemenu.

L. Písařík 22.10.2019 15:01

Ano, jde o odhad, může to být i vašich 100 let, které jsou též odhadem. Pokud se jedná o církev, jsem pro, aby se samofinancovala, ale v tom případě je jí třeba vrátit majetek, aby mohla podnikat a pokud to to nejde, vyplatit náhrady. Je tristní skutečnost, že náhrady se vyplácejí z daní, ale stát jiný příjem nemá. Stejně politováníhodná je historie, kdy komunisté sebrali majetek všem, ale nepodařilo se jim vybudovat takové hospodářství, jako vedle v Rakousku a vůbec ne v Německu. Ostatně v jiných státech také ne. Bohužel, žijeme v době, ve které se napravují nedostatky minulého systém. Plakat nad tím nepomůže. Buďte zdráv.

J. Vintr 22.10.2019 9:44

Autor se drží několika zažraných lží. Třeba upalování čarodějnic nemělo s církví nic společného. Čarodějnictví se soudilo podle světského práva a z hlediska církve šlo o pohanskou pověru. Církev také kacíře neupalovala. Pokud se to někde dělo, bylo to zase podle světského práva.

To, že byli muslimové vytlačeni z Evropy, může považovat za negativum jen blázen.

Co se týká té latiny, tak to byla jedna z nejzásadnějších věcí, která umožnila vznik naší civilizace. Tim, že se latina stala samozřejmým jazykem všech vzdělaných lidí, se vytvořil v celé Evropě jeden jazykový prostor pro sdílení myšlenek.

R. Langer 22.10.2019 9:56

Samozřejmě, církve s upalováním čarodějnic neměli vůbec nic společného. Ano, to je zažraná lež, měli s tím totiž společného velice mnoho, jestli ne všechno. :-P

H. Kotaz 22.10.2019 11:05

Církev ukázala a poslušná světská moc konala/upalovala.

P. Remeš 22.10.2019 11:12

Všecko ve světě je složitější, než se na první pohled zdá ... V našem nejznámějším čarodějnickém procesu v Losinách se vše točilo kolem aktivit soudce Bibliga z Edelstadtu, což ale byl SVĚTSKÝ soudce (byl ženatý, měl rodinu). A byli to tehdy naopak kněží (vesměs zpovědníci odsouzených žen), kteří proti němu tvrdě vyjeli, což nakonec to odnesl upálením šumperský děkan (tedy hierarchicky nadrtřízený kněz) Lautner ....8-o

V. Petr 22.10.2019 11:30

Nicméně, značnou odpovědnost za procesy měl tehdejší olomoucký biskup Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu (ten se nakonec ale pokusil aby byl Lutnerovi trest změněn na doiživotní žalář, což ale nakonce odmítle tehdejší PAPEŽ!! Inocenc XI.

R. Langer 22.10.2019 11:38

Oni se totiž snažili jeden víc jak druhý, ale tak, jak se jim to zrovna hodilo do krámu, stejně jako dnes. A jako vždycky šlo hlavně o majetky.

P. Remeš 22.10.2019 22:13

Olomoucký biskup podlehl nátlaku, to jistě byla chyba. Ale losinská kauza spadá jednoznačně na vrub světské moci. Ta držela nad Bobligem patronát a Boblig sám byl světský soudce a s církevní hierarchii byl v dlouhodobé válce ...

P. Remeš 22.10.2019 22:18

Ono celé to dilema je špatně postavené. Církví byli v té době všichni. Tahle debata připomíná debaty z dob národního obrození, kdy by se vedly debaty typu, zda za pálení čarodějnic mohli představitelé českého národa nebo národa německého. To je všechno historický úplně mimo ... :))

J. Vintr 22.10.2019 16:32

V žádném evangeliu ani v jiných textech, na nichž je založeno římskokatolické náboženství nenajdete slovo čarodějnice ani nic podobného. Pokud se někteří církevní hodnostáři nějak podíleli na tomto pohanském rituálu, tak to dělali navzdory církevnímu učení. Buď z hlouposti nebo ue zbabělosti, protože se nechtěli protivit této oblíbené lidové zábavě.

V. Petr 22.10.2019 21:53

To už je NEUVĚŘITELNÝ BLÁBOL. Přesněji, církev ve svých počátcích víru v čarodějnice opravdu omítala, ale později se pronásledování čarodějnic stalo její oficiální politikou.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Summis_desiderantes_affectibus