Neviditelný pes

SPOLEČNOST: Český spořitelní stres 2013

25.6.2013

Zátěžové testy bank a stresové scénky u bankomatů České spořitelny

"Na jak dlouho to eště vidíte?!" – Tazatel, nedbaje nápisu "Diskrétní zóna", vytrhuje ze soustředěné akce uživatele bankomatu! Morální oporu k intervenci čerpá z mručícího davu; uživatel s bankomatem komunikuje a komunikuje, zatímco fronta utěšeně narůstá…

Řadu měsíců funguje již přes bankomaty České spořitelny služba, která je v nabídce na monitoru doposud paradoxně anoncována jako "novinka", totiž služba peněžních převodů (z uživatelova spořitelního účtu na účet jiný). Při využívání oné služby dochází před bankomaty k výstupům a scénám, jejichž typický počátek (v jedné ze zdvořilejších variant) jsme zachytili v úvodu. Za "novinku" přestane být patrně služba v nabídce označována tehdy, až ji bude standardně využívat patřičné procento zákaznictva. "Na jak dlouho", mám-li parafrázovat dotaz citovaný úvodem, "to eště vidím"? Řekl bych, že na hodně dlouho. K zadání peněžního převodu přes spořitelní bankomat je totiž – kromě gramotnosti a znalosti počtů – třeba ve stávající konstelaci především značné osobnostní psychické odolnosti. K zadání několika peněžních převodů za sebou pak přímo hroší kůže.

Ke standardizaci zadávání převodů přes bankomat a zklidnění emocí v této souvislosti generovaných v narůstajícím netrpělivém davu žel dvakrát nepřispívá ani sama Česká spořitelna. Pokud se po vyplnění všeho zákazník dozví, že pokyn prý nelze provést, konkrétnější vysvětlení či odkaz chybí. Babo, raď! A ty, zákazníku, koukej po sobě vše napsané znovu přečíst! Třeba si povšimneš, žes jako datum provedení platby zadal den pracovního volna… Nešlo by, prosím pěkně, v takovém případě provedení platby automaticky přesunout na nejbližší pracovní den a pokyn s automatickou korekcí akceptovat? Kromě cílených transakčních sdělení oblaží někdy klienty spořitelní bankomat navíc nejdříve reklamou, a to reklamou pěkně rozfázovanou. Na tu je evidentně času dost, fronta nefronta…

Podle Zprávy o finanční stabilitě obstály tuzemské bankovní domy včetně České spořitelny vesměs v zátěžových testech České národní banky zaměřených na kapitálovou přiměřenost a jiné ekonomické ukazatele, což kvituji s radostí. Pokud však jde o zátěž (stres) v rovině neekonomické (psychosociální), nemohu žel vzhledem k emotivním scénkám před spořitelními bankomaty nekonstatovat, že "novinka", totiž služba peněžních převodů přes bankomaty České spořitelny, ve stávající podobě vystavuje řadu měsíců jakýmsi soustavným "zátěžovým testům" zákazníky.zpět na článek