28.11.2023 | Svátek má René


SPOLEČNOST: Česká politika dnes

22.7.2011

aneb Žerty s občany a čerty

Jaký pocit z politiky na české scéně máte? Špatný. Jednoduchými slovy: rozčarování, zklamání, pocit hnusu, beznaděje, občan se cítí být podveden a soustavně podváděn. Vlastně jako by politici uváděli do praxe pohádku o čertovi, kterého sedlák vždy napálil. Jen jako na potvoru čertem je český sedlák, ale nejen on, jakýkoliv běžný občan, kdežto sedlákem z pohádky je jakýkoliv velmi významný, časem asi poněkud kontroverzní podnikatel, nebo zatím jen významný podnikatel, vysoký politik, případně mladíček, který se vynoří, kde se vzal, tu se vzal, a posadí se do nějakého teplého křesla ve vysoké politice.

V pohádce bylo jádro pudla zamontováno v tom, že agilní, ke spolupráci ochotný čert s otevřeným hledím, silně zapálený pro společnou věc, přichází k mazanému sedlákovi. Sedlák to ovšem s čertem nemyslí nijak dobře a o férové hře z jeho strany po celý děj pohádky nebude řeči. To čert netuší, a tak ochotně opakovaně skáče sedlákovi na lep.

Sedlák mu dá nejprve vybrat, zda bere z úrody vršky nebo spodky. Čert zvolí vršky, a tak sedlák zaseje brambory nebo mrkev, nechá čerta ošetřovat pole, sám z toho má plezír a v čase sklizně si vezme svoje, zatímco napáleného čerta nechá zírat na svůj podíl s otevřenou hubou nebo tlamou, nebo co čert má mezi nosem a bradou.

Čert samozřejmě něco vydrží, a tak jde znovu a znovu do nerovné spolupráce s prohnilým obratným a vždy neporazitelným podvodníkem, který si říká sedlák. Jakmile si čert naivně opět bez předchozích ujednání zvolí spodky, dostane bezcenné kořeny, zatímco sedlák si nechá čertem uložit hrách, rajčata, okurky, podle toho, jak čerta zaúkoloval.

Čert všechno odedře, aby si po sklizni poplakal a poté, co si vylíže rány, způsobené lží a přetvářkou, neférovým jednáním podrazy všeho druhu, zase dolezl za sedlákem, že prosí o spolupráci. Nikdy ho ale nenapadne vzít sedláka pod krk, zatřepat s ním a vyrazit z něho seriozní smlouvu s ekonomickým záměrem, definicí podílů a závazkem odměny čertovi za vykonanou práci.

Tahle pohádka ve mně vždy vzbudila soucit s právně nevzdělaným čertem, který byl předem odsouzen k prohře. Bylo mi líto, že veškerý svůj elán vyplýtvá pro blaho sedláka, zatímco sám odejde vždy ne s prázdnou, ale doslova se smetím, které bude muset nějak ekologicky zlikvidovat, jinak umře v něm zasypán a zahrabán. Soucítila jsem s chlupatou příšerou, i když to byla povětšinou záporná, v méně případech směšná postava českých pohádek.

Stejně jako sedlákovi chyběly vlastnosti jako úcta k práci druhého, dodržování férového přístupu k informacím obou stran, smysl pro poctivost, základní slušnost a morálka, ale i odpovědnost a nakonec soucit s podvedeným, který jeho vinou sedl na holý zadek, stejně tyto vlastnosti chybí i českým politikům.

Stejně jako sedlák ovládal triky v pletichaření a politikaření o tom co zaseje, ale až podle toho, co si díky jeho předstírané velkorysosti zvolí protistrana, či spíše ten, z jehož práce sedlák profitoval, stejně tak pletichaří a politikaří s občany i představitelé České vlády.

Stejně jako sedlák měl nadmíru vyšlechtěny vlastnosti jako nezájem o osud jiného, o osud, který mu svým konáním sám připravil, jako další pohrdání jiným jakož i jeho prací, i když její výsledky s nadšením shrábl, a jako další schopnost vymýšlet nekonečnou zásobu fíglů, jak nadšeného, ke spolupráci připraveného, pracovitého, leč proti němu bezbranného tvora oblafnout a sebrat mu plody jeho práce, stejně tak se chovají k občanům ČR i čeští politici.

Rozdíl mezi pohádkovým sedlákem a skutečnými politiky je v zásadě v tom, že sedlák vlastnil pozemky, zatímco politici ještě veškerou půdu v zemi nestihli v katastru nemovitostí zaregistrovat ke jménům svým, svých příbuzných, či ke jménům lidí, s nimiž jsou spjati všemožnými, i obchodními vazbami. Ale na odstranění tohoto nedostatku se usilovně pracuje, jak si jistě občané občas všimnou.

No schválně, cítíte se jako rovný s rovným, když vám ministři diktují odsun věku odchodu do penze, rok co rok s další pro vás nevýhodnou úpravou, když se zavádějí poplatky za příchod k lékaři a zvyšují se poplatky za pobyt nemocnici, ačkoliv zdravotní pojištění díky růstu mezd vlastně z vaší kapsy teče vyšší, když vám zavádějí státní maturitu a šílený dohled na vyhodnocování vašich vědomostí, zatímco vybraní rychlostudenti získávají i vysokoškolské tituly při nejmenším sporadicky a vesele s takovými tituly i dovednostmi trůní ve vysoké či regionální české politice?

A když se necítíte jako rovný s rovným, cítíte alespoň, že jste si zvolili takovou vládu, která pracuje pro vás? Nebo máte dojem, že jste dopadli jako čert z pohádky, podvedení, obraní o další elán a nadšení, že vaše třeba třicetiletá práce je ována a vy jako nyní nezaměstnatelný jste chováním úředníků, kteří by mohli být vašimi dětmi, nyní znevážen?

Nepřipadáte si jako čert koukající na sedlákovy brambory a sám svírající pytel s natí, když vám vláda výměnou za vyšší důchody pro vyvolené vysokopříjmové skupiny obyvatel nabízí vyšší DPH a zároveň vaše důchody nižší? Nebo když se podaří rozkrýt nepravosti a švindlování se státními penězi, pročež stát zaplatí třeba do kasy EU penále opět z daní, které jste vy odvedli?

Ani když se ze státní kasy buď sypou peníze nějakému vykutálenému podnikateli rovnou nebo formou odstupného od nevýhodné zakázky, nebo ještě lépe jakožto penále za zmařené podnikání v ČR?

Kolik férovosti, přímosti, serióznosti a odbornosti v jednání českých politiků dnes a denně zaznamenáváte? Jak cítíte, že čeští politici hájí ČR, potažmo skupiny obyvatel v kauzách vůči zahraničním podnikatelům, vůči pánům na příklad Krejčířovi, Pitrovi, Bakalovi, Šťávovi… (seznam může pokračovat)?

Bohužel ale nejde o pohádku, ale o tvrdou realitu, ze které se občanům probudit snad ani nechce. To je skvělá zpráva pro pohádkového sedláka – čert spí a probudit se nechce, tak se na něj dá v klidu chystat další bouda. Až se bouda našije, sedlák čerta probudí, rozespalému něco nabásní, a čert aby měl klid a mohl spokojeně spát, se upíše všemu.

A co naše realita oproti smyšlené pohádce o neexistující pohádkové bytosti? Tak jak to bude, chceme hrát spící a poněkud přitroublé čerty, nebo budeme bdělí a uvědomělí občané?

Převzato z JanaSimonova.blog.idnes.cz se souhlasem autorky (její další blog: Simonova.blog.cz)