10.12.2023 | Svátek má Julie


SPOLEČNOST: Čas hledat osvíceného diktátora

10.5.2011

Spoušť na politické scéně včetně toho, co se odehrává po volbách, vede k jedinému závěru. Volby samy, ať již v normálním termínu nebo předčasné, nic neřeší. Zájmové skupiny bez ohledu na politickou nálepku, bez ohledu na program, bez ohledu na sliby si vytvoří mocenské skupiny nezávislé na výsledku voleb. Více či méně rozdávaný populismus je bezvýznamným faktorem. Veřejný zájem, služba občanům se sice nevytratily ze slovníku politiků ale tam také zůstávají. Skutky hájí jejich vlastní zájmy. Nevěřím ani na vznik nové super strany nevedené primitivní touhou po privatizaci moci.

Zbývá tedy jen diktátor. Jaký by měl být? V jedné glose jsem se kdysi zamýšlel nad tajemstvím přesvědčivých.

Charismatičtí lidé inspirují ostatní. Jejich síla posiluje schopnost vytvářet výkonné týmy, lepší vztahy se zákazníky a pozitivní reakce na změny. Charisma nezaručuje úspěch ale je jistě konkurenční výhodou. Firmy, v nichž nebo dokonce na jejich čele, jsou charismatičtí lidé, dosahují obvykle lepších výsledků. Na svém charismatu, pokud je vám něco takového dáno, ovšem musíte tvrdě pracovat. Čím vlastně je charakterizováno nebo „definováno“ charisma?

Takoví lidé mají vysokou mírou sebeúcty, věří si a jednají autenticky. Jejich chování odpovídá žebříčku jejich hodnot. Žijí své vlastní životy nikoli životy těch druhých. Charakterizuje je vysoká míru empatie. Naslouchají a vnímají své vlastní pocity ale i pocity těch druhých a patřičně reagují. Mají vizi toho, co chtějí v životě dosáhnout pro sebe i svou firmu. Dokážou tuto vizi srozumitelně komunikovat a sdílet ji s ostatními. Ve svém okolí vytvářejí pozitivní atmosféru plnou energie.

Charismatičtí lidé dokážou přesvědčit druhé, aby jim věřili a následovali je. Čím je dáno někoho přesvědčit, co je tou píšťalkou mystického krysaře? Velkou roli v tom hraje samozřejmě psychologie a její praktické aplikace. Tajemství je v přesvědčování. Prvním předpokladem dohody je vytváření vzájemně výhodné nabídky. Lidé si přirozeně kladou otázku, co je v nabídce pro ně. Chování vůdce musí být konzistentní a vyhovovat pohledu jeho následovníků na svět. Názor nebo směr nemůžeme každý druhý den měnit. Kážeme-li vodu a pijeme víno, je to snadno odhalitelné. Charismatický vůdce musí mít nezpochybnitelnou autoritu. Pomáhá třeba prokazatelná odbornost v daném tématu. Funguje princip sněhové koule, lidé se snadno „nabalí“ na již existující zárodek skupiny, kterou je třeba na začátku vytvořit. Charismatický člověk se také musí udělat trochu vzácným, příležitost se s ním setkat musí být přitažlivá a lákavá. Je třeba vzít také v úvahu, že lidé preferují spolupráci s těmi, které znají, mají je rádi a důvěřují jim.

Jednou z charakteristik charisma je také něco, čemu říkáme „drive“. Drive je zřetelná chuť něco udělat, až neodolatelné nutkání, které nás vede k cíli. Tah na branku, definovaný cíl a jasné úsilí jej dosáhnout. Tohle při přesvědčování investorů, zda vám mají svěřit svoje peníze, hraje velkou roli. Neprůraznost, nepřesvědčivost, úsilí na půl plynu, jízda na jistotu odrazují.

Neberte prosím výše zmíněný text jako návod, jak se stát charismatickou autentickou osobností. Platí bohužel, že charismatickým a autentickým člověk buď je nebo není. Nicméně autentičtí se alespoň rodíme. Tenhle dar od boha, přírody nebo genetické výbavy je třeba rozvíjet nikoli zabíjet.

Pokud si za firmu dosadíte stát, napadá vás někdo s podobnými vlastnostmi? Tristní úvaha, není-liž pravda?

Převzato z Pilny.blog.idnes.cz se souhlasem autora

Autor je prezident sdružení TUESDAY Business Network