28.9.2023 | Den české státnosti


SPOLEČNOST: Babiš agentem?

25.9.2013

"TOP 09 nebude spolupracovat s agentem Burešem, komunistickým udavačem Babišem," prohlásil místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek a Miroslav Kalousek postavil práskače Babiše proti Karlu Schwarzenbergovi, který pomáhal demokratickému disentu. TOP 09 proto odmítá jakoukoli spolupráci s hnutím ANO. Může být jednodušší rovnice pro voliče? Práskač proti spolupracovníkovi disentu? Domnívám se, že rovnice je mnohem složitější.

Byl jsem jako právník na obou stranách, v BIS proti agentům, jako advokát jsem některé zastupoval proti ministerstvu vnitra v žalobách na ochranu osobnosti.

Ponechávám stranou pravost svazku a podpis osoby získané ke spolupráci. Kolem tzv. vázacího aktu se vždy točí dokazování soudu, protože soud neposuzuje obsah svazku, tj. nakolik spolupracovník skutečně spolupracoval, komu ublížil a jaké byly následky jeho spolupráce. Soud posuzuje pouze oprávněnost registrace žalobce – zapsaného spolupracovníka, tj. jeho souhlas s takovou spoluprací a důvodnost jeho zápisu do registru. Rozhodně nelze posuzovat celou věc tak černobíle, jak to činí představitelé TOP 09 v případě pana Babiše. Právě politici by měli být opatrní a pokud jde o TOP 09, tak zvláště, neboť mohou mít stále před očima, jak účelově a lživě současný prezident ve volební kampani učinil z Adolfa Schwarzenberga kolaboranta odvolávaje se na zákon č. 143/1947 Sb., zvaný Lex Schwarzenberg.

Již v první polovině 90. let jsem opustil stranu DEU (Demokratickou unii) pro její nekompromisní postoj k "agentům" vycházející ze zásady "kdo je zapsaný v registru StB, je komunistický práskač, tudíž hajzl a šmytec", i když tomu tak v mnoha případech bylo. A v případě těch "nemnoha"? Nejlepší vyjádření jsem k tomu našel na stránkách bývalého disidenta a současného občanského aktivisty Stanislava Pence: "Samotná evidence v databázích nevypovídá nic o charakteru, morálce, vině či nevině." Může vypovídat (a to ještě s výhradami) jen o oprávněnosti zápisu dotyčného agenta do registru svazků StB. I zde musíme být přesnější, nešlo o registr svazků StB, ale o registr vedený SEO, Statisticko-evidenčním oddělením ministerstva vnitra, kam StB posílala své návrhy na zápis.

Až judikatura soudů začala mezi spolupracovníky rozlišovat, tak např. po skončených sporech o ochranu osobnosti musely být do dnes desítky "agentů" vyřazeny z této evidence, protože se nepotvrdila důvodnost jejich evidence. Jakým agentem byl ten, kdo si do vázacího aktu připsal podmínku, že bude svůj řídící orgán informovat jen o tom, co bude chtít on sám, nikoli co ohrožovalo socialistický řád? Jakým agentem byl ten, kdo ze zásady neinformoval na nekomunisty, ale toliko a výhradně jen na komunisty s cílem jim ublížit? Anebo ten, kdo podepsal, aby získal výjezdní doložku, poté emigroval a socialistické společnosti zanechal svůj byt, zařízení, chatu a svůj svazek s podpisem?

Naopak soudy třeba vynesly rozsudek, kterým byla žaloba zamítnuta a žalobce (agent) zůstal nadále zapsaný v registru, byť neexistoval vázací akt. Je to všechno ještě složitější, ale pro obhajobu těch, co jsem zastupoval, i jiných, třeba i Andreje Babiše, to stačí. Jistě, pokud by jeho podpis nebyl zpochybněn některým z výše uvedených způsobů nebo z jiného důvodu a zůstal by zde jako spolupracovník hájící "ekonomické zájmy" ČSSR, pak pro mě zůstane jako člověk, který vedle mne na podiu dokázal při mé senátorské kampani loňského roku voličům říci: "Neměl jsem takovou odvahu jako dr. Hulík, který hájil disidenty, a nepostavil jsem se proti režimu, který mi umožnil pracovat v zahraničním obchodě. Nyní mám ale peníze, které chci použít v boji proti korupci a korupčníkům." A na jeho otázku, kdo je horší, zdali Dalík, Barták, Řebíček, Janoušek, Bém a další hvězdy ODS nebo její líhně, kteří nikdy ve straně nebyli a nejsou v evidenci StB, nebo on, bývalý člen KSČ a "agent", jsem odpověděl, že to je přece jasné, kdo je mým protivníkem.

Vím, že ODS má za sebou i lepší minulost, vím, co je v ní ještě i dnes slušných lidí, ale je pro mne dnes naprosto nevolitelnou stranou, zatímco Babiše mohu volit klidně. Jaké informace měl Andrej Babiš předat StB? O fosfátových hnojivech? Nebyl to ministr Kalousek, kdo vzal na ministerstvo financí MUDr. Martina Bartáka poté, co Barták musel pro podezření z korupce odejít z ministerstva obrany? A neposlal ho v něm nahoru premiér Nečas? A kdo odpověděl na můj dopis s žádostí "Chci být náměstkem ministra obrany a nebudu krást" (dosažitelný na internetu), pan premiér nebo paní Jana Nagyová? Kdo to vládl v tomto státě, předseda vlády nebo jeho milenka? A odkud, z Úřadu vlády nebo z postele paní Nagyové? Pan Babiš zaměstnával v tu dobu tisíce lidí a platil daně, které rozkrádali lidé chodící se radit s touto milenkou.

A když už pánové Kalousek a Ženíšek varují před komunistickými udavači, pak mám větší obavu z toho, kam se vrací moje vlast. Nastávající vládu ČSSD, KSČM a panoptikální strany SPO Zemanovců nemá na svědomí Babiš, ale především ODS a TOP 09. A že není jasné, co vlastně jeho strana je, pravice nebo levice? Nevím, ale vím jistě, že nechci ani dosavadní pravici, natož levici.