24.6.2021 | Svátek má Jan


ŠKOLSTVÍ: Šikana na průmyslovce

15.3.2016

Vykázání ze třídy a ze školy je k ničemu

V souvislosti šikanou na průmyslové škole v Malešicích se navrhuje nové opatření. Umožnit vykázání agresivních studentů (žáků) z výuky na určitou dobu několika dní. Toto zřejmě postačovat nebude. Agresor se za pár dní vrátí a bude si pochvalovat, že dostal volno, zatímco ostatní problémoví žáci mu budou závidět, že museli trčet ve škole a „mrhat“ svůj „drahocenný“ čas, který by mohli trávit pro ně daleko příjemněji (například s drogami). Téma je stále aktuální, což prokazuje debata na ČT 1 dne 10.3.2016.

Za nejmarkantnější příčinu dnešních potíží lze považovat systém financování škol, který se odvíjí od počtu žáků (studentů), zatímco účel vzdělávání a školní výuky může jít zcela stranou. Zcela stranou může jít fakt, že škola je tu proto, aby žáci získali určité vědomosti a dovednosti. Již jejich přítomnost ve škole zajišťuje určité příjmy a pracovní místa. Například přes několikaletou výuku žáci nezvládají základy cizího jazyka. V daném případě bych se nedivil, kdyby se zjistilo, že naši delikventi po sedmi a půl letech výuky angličtiny nezvládají ani látku obsaženou v 10 lekcích učebnice pro první ročník jazykové školy. Důležitější je, že škola (nebo školy) na ně brala od státu peníze.

Slyšel jsem od jedné učitelky němčiny, že upozornila žáky, pokud budou kašlat na studium, pak dostanou neuspokojivé známky, dokonce jím hrozí opakování ročníku. Po určité době žáky vyzkoušela a byla nucena je hodnotit dostatečnými a nedostatečnými. Šlo pouze o tři žáky. Tito měli tu drzost, že si šli stěžovat ředitelce školy. Samozřejmě uspěli. Paní ředitelka si pozvala učitelku na kobereček, sdělila jí svojí nespokojenost s tím, že nesmí být tak náročná. To znamená v daném případě, že nesmí požadovat, aby žáci zvládli cizí jazyk. Zřejmě stačí, když žáci sedí v lavicích a škola na ně bere od státu peníze. Co má dělat učitelka, která má navíc uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou?

Od tohoto je jen malý krůček k šikaně. Nebude-li se naším úspěšným stěžovatelům nebo jejich spolužákům něco líbit, mohou použít vůči učitelce sprosté slovo. Účinné zastání ve vedení školy mít nebude.

V Malešicích selhal zřejmě celý systém. Lze pochybovat, že šlo pouze o tři osoby, kde jsou skutečnosti nasvědčující tomu, že byly spáchány trestné činy. Tři byly pouze nafilmovány.

Rovněž lze vyslovit pochybnosti, že se záležitost týká jedné třídy. Rovněž je tu celá řada těch, kteří dlouhodobě prováděné šikaně zcela nečinně přihlíželi, aniž by na ni upozornili nebo podnikali jiné kroky k zabránění tohoto závadného jednání. Toto by měla škola přinejmenším kázeňsky postihnout.

Již při prováděných hospitacích nebylo obtížné zjistit, že při výuce angličtiny jsou značné potíže. Toto mělo vést k individuální pohovorům s žáky a k dalšímu objasňování problémů. Problematika šikany by se nestala dlouhodobou záležitostí s takovými následky. Ovšem zjištěné poznatky by musely vést k adekvátním závěrům. I s tím závěrem, že škola přestane brát na některé žáky od státu peníze. Došlo zatím pouze podmíněnému vyloučení tří delikventů. Paní ministryně a školní inspekce se vyjádřily, že dotyční měli být ze školy vyloučeni.

Je třeba změnit a upravit celý systém. K režimu rákosky se vrátit nelze. Je nutno hledat systém, který pokud možno zabrání šikaně žáků i učitelů. Zatím je „převaha“ na straně žáků.

Samotné navrhované vykázání ze třídy nic nevyřeší (jak uvedeno shora). Navrhuji udělování pokut zejména za sprostá slova užitá vůči učitelům s tím, že by za zaplacení solidárně (společně a nerozdílně) odpovídal žák s rodiči. Například 30 000 Kč za oslovení učitele nereprodukovatelným slovem. Jistě rodiče svému potomkovi již dopředu vysvětlí, jak se má chovat. V souvislosti s tímto je zapotřebí upravit platné právo.

Solidární odpovědnost znamená, že zaplacení lze požadovat jak po žákovi, tak i po rodičích. Protože žák mít peníze nebude, bude se zaplacení vymáhat po rodičích. Až potomek začne vydělávat, rodiče mohou uplatnit právo regresu.

Všechny problémy to nevyřeší, ale k určitému zlepšení dojde. Učitelé by měli nosit v problémových třídách záznamníky zvuku. Rovněž v takových třídách by mělo existovat právo umožnit pořizovat filmové záznamy.

Nyní by veřejnost měla požadovat informace o tom, kolik peněz ze státního rozpočtu šlo a bohužel půjde na „vzdělávání“ původců šikany. Rovněž by veřejnost měla sledovat, zda nakonec ze školy nepůjde „udavač“, který předal filmové záběry šikany a podle některých způsobil problémy, které šlo jinak ututlat.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.