26.5.2022 | Svátek má Filip


ŠKOLSTVÍ: Projekt Muslimové očima českých školáků

18.4.2014

Nedávno jsem obdržel informaci o chystaném projektu. Nevadí mi snaha poučit žáky a studenty o islámu. Ale poučení by mělo probíhat pravdivě a bez propagandy. Po přečtení materiálů pro školy mám jisté pochybnosti. Posuďte sami:

1) V oddílu Přehled dějin stojí:

"Mezi muslimy se vyskytují i tací, kteří nepovažují první tři chalífy za legitimní a jen Alího, coby Muhammadova přímého příbuzného, pokládají za prorokova právoplatného nástupce. Tato skupina se nazvala Alího strana (v arabštině ší´at Alí) a dnes je známe jako šíity. Stejně jako Alího, i jeho potomky pronásledovala v životě smůla. Jako obzvláště bolestnou vnímají šíité smrt Alího."

Jaká to byla smůla? Byli jednoduše vyvražděni na počátku islámu a jsou vražděni v Iráku i jinde dodnes.

Po úspěšných výbojích, kdy se během první poloviny 7. století rozšířil islám na území Palestiny, Sýrie a Egypta, směřovala další expanze přes severní Afriku na západ.

Po smrti místodržícího Abí Ámira al-Mansúra v roce 1031 došlo k rozpadu chalífátu na rozdrobené státečky. Ty byly nuceny čelit na severu území výbojům křesťanů.

Bitva o Vídeň představovala historický zlom v téměř tři sta let dlouhém zápase mezi křesťanskou Evropou a Osmanskou říší.

Po přečtení těchto řádků si žáci mohou odnést poučení, že islámské výboje a křesťanské výboje jsou stejné. Proč autorka nenapsala, že islámská armáda přepadla v roce 711 křesťanské Španělsko, které se později muslimským okupantům bránilo a okupanty vyhnalo? Proč autorka zatajila další pokusy islámské armády dobýt Evropu, jak tomu bylo v roce 732 v jižní Francii a v roce 1683 před branami Vídně?

Proč asi autorka zatajila brutální muslimskou praxi Devširme, což byla daň, kterou křesťané v Evropě museli platit osmanským Turkům? Nezletilí chlapci byli ukradeni křesťanským rodinám a vychováni v bezcitné zabijáky. Takto muslimové bojovali "cizíma rukama". Tato praxe je známá z Egypta, kde si muslimové zřídili armádu z otroků (mamlúkové). Ti se pak postavili proti svým vládcům a převzali moc v Egyptě. Podobnou brutální praxi praktikoval ajatoláh Chomejní v Íránu, který posílal mladé chlapce před íránské tanky, aby "očistili" území od iráckých min. Podobně se chová islámská teroristická organizace Hamás v Gaze, která umísťuje svá odpalovací zařízení v blízkosti škol a nemocnic.

2) V oddíle Klíčové události 20. a 21. století čteme:

"Zvláštní komise OSN rozhodla o rozdělení území na židovský a arabský stát. Palestinští Arabové rozdělení odmítli jako nelegitimní a v následující občanské válce (?) statisíce Palestinců uprchly nebo byly donuceny uprchnout do sousedních států."

Přepadení mladého státu Izrael arabskými sousedy označil Shanaáh jako "občanskou válku". Armády sousedních arabských zemí byly cizími okupanty, ne občané Izraele! Jistě, někteří nespolehliví a agresivní Arabové byli vyhnáni, ale naprostá většina těch, kdo opustili území Izraele, tak učinila na výzvy svých arabských vůdců. A žákům našich škol se podsouvá další dezinformace. Muslimský autor Šádí Shanaáh se "úspěšně" vyhnul šedesátým létům, kdy Arafatova OOP terorizovala svět, a z padesátých let přešel skokem do let sedmdesátých.

3) Společné rysy islámu, křesťanství a judaismu

"Muslimové pohlíží na židy a křesťany s úctou a náleží jím čestný titul ´lidé Knihy´. V Koránu najdeme například i určitou obdobu desatera, a úcta ke všem lidským bytostem zřetelně prostupuje všechna jeho nařízení. Nejlépe je to vidět na zásadním zlepšení postavení žen oproti předislámské Arábii."

Proč se tají, že islámské božstvo v koránu židy a křesťany proklíná? Je "uctivé" označovat v koránu židovské věřící za "potomky prasat a opic"? V čem se, podle autorky Holcátové, zlepšilo postavení žen v islámu? Že Arabové přijetím islámu už neházejí narozená děvčátka ze skály, je chvályhodné. Ale o nějaké úctě nemůže být řeč. Bití a znásilňování se vyhne málokterá muslimská manželka.

Že projekt Muslimové očima českých školáků podporuje i americká ambasáda, nás nemusí překvapit, protože americký prezident Barack Husajn Obama je sám muslim. Projekt podporuje také Nadace Anny Lindhové, podporující "mezikulturní dialog" mezi Araby a občany EU. Je-li podle islámu učení Mohameda judaismu a křesťanství nadřazeno a je jediné pravé náboženství, jaký smysl má dialog? Dokud nepřestanou vyznavači islámu židy a křesťany zabíjet, je dialog jen součástí islámské propagandy.

Naši žáci a studenti by se měli seznamovat nejen s teorií, ale hlavně s islámskou praxí včera a dnes.Chcete zpevnit tělo? Vyhrajte unikátní gely značky bioten
Chcete zpevnit tělo? Vyhrajte unikátní gely značky bioten

Plavková sezona pomalu klepe na dveře a my pro vás máme speciální soutěž o zeštíhlující gely od přírodní značky bioten. Stačí se jen přihlásit.