Neviditelný pes

ŠKOLSTVÍ: Proč mi vadí sexuální výchova

10.8.2010

"Právo na sexuální informace má i dítě, jehož rodič si to nepřeje." Citát z příručky Sexuální výchova - vybraná témata vydané ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s doporučením pro výuku na základních školách. Velice zvláštní logika. Pan ministr Dobeš chce po rodičích, aby podepsali dokument, ve kterém na sebe převezmou odpovědnost za výchovu svých dětí, a přitom tuto výchovu nemají v moci, neboť stát a škola přebírá právo děti informovat a vychovávat v oblasti sexu. Na jeho omluvu musíme podotknout, že Sexuální výchovu nepodepsal on, ale exministryně Kopicová. Na setkání se zástupci Výboru na obranu rodičovských práv 6. 8. 2010 prohlásil, že příručku stahuje z webu ministerstva a posílá ředitelům nařízení, aby informovali rodiče o formě sexuální výuky a plně respektovali přání rodičů, kdyby tuto výuku odmítli.

Co je na příručce špatného? Vzhledem k tomu, že je to oficiální dokument podporovaný ministerstvem, je nepředstavitelně rozporuplný sám v sobě. Není divu - zpracovávalo ho čtrnáct autorů a každý se zabýval jinou tématikou. Jsou tam příspěvky velice užitečné (Sexuální výchova z pohledu etiky, Kubrichtová; Sexualita a média, Machuta, Písecký); ale také závadné (Sexuální orientace, Fifková, Didaktické náměty, Petrnoušek).

Doktorka Fifková nás přesvědčuje, že homosexualita, bisexualita a transsexualita je normální. Připouští však, že někteří odborníci s tímto tvrzením nesouhlasí. Dále píše, že "zjišťování sexuální a citové orientace není složité. Jedinec se v sobě může dobře vyznat především tehdy, bude-li se zabývat obsahem svých erotických fantazií a snů, které může jen málo nebo vůbec ovlivnit svým vědomým přáním." Všichni včetně dětí jsou tímto tvrzením postaveni na roveň inteligentních zvířat, která nedokáží ovlivnit své pudy. Zdá se, že člověk ztratil zdravý rozum a vůli již nepotřebuje, protože půjde jen tam, kam ho táhnou emoce v dané chvíli. Přitom si autorka odporuje, jelikož ve stejném příspěvku upozorňuje na rozdíl mezi sexuální orientací a sexuálním chováním, což znamená, že heterosexuál může mít homosexuální styk a naopak, aniž by to odpovídalo jeho vrozené orientaci. Je tedy možné se ovládat a rozhodovat, s kým půjdu na lože. Vypadá to, že se v tom už nikdo nevyzná a odborníci se začali sami ztrácet a plácat páté přes deváté. Jedni tvrdí, že transsexualita je porucha orientace, a jiní ji považují za "zdravý životní styl". Nedávno nám tvrdili, že homosexualita je deviace, nyní je to "normální", ale někteří už došli k tomu, že je to svobodná volba genderu! Nikdo si nedovolí říci, že je to geneticky dané, jelikož výzkumy nic takového neodhalily. K tomu tady žijí věřící lidé, které sexuolog Uzel veřejně jmenuje zabedněnci, kteří tvrdí, že je to volba, ale zvrhlá a hříšná. Veřejnost nechce ani Uzla, ani Boha a jeho řády.

Veřejné mínění rozpumpoval PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel základní školy Kuncova v Praze, který vypracoval své Didaktické náměty pro učitele základních škol. Nejsem si jistý, zda je nutné, aby naše nezletilé dcery uměly správně polykat mužské sperma a naši synové uměli olizovat ženské genitálie. Potřebují naše děti, které jsou ještě v předpubertálním období, vědět, jak se navléká prezervativ a trénovat si to na modelu penisu? Neuvede je to pokušení vyzkoušet si teorii v praxi? Mnohé příklady to potvrzují. Děti pak ví, jak na to, znají metody a praktiky, které patří do pornografie, učitelé v nich utvrdí jistotu, že s prezervativem je to bezpečné, tak proč by si to nevyzkoušely na své třináctileté spolužačce? Vždyť sex je přece "krásný a neškodný". Nemluvím zde o vítání dětí ve škole od učitele, jenž má ruku v prezervativu, nemluvím ani o hře Kompot a dalších didaktických instruktážích.

Tak nějak se nám ze sexu stal jen zážitek. O manželství není v celé publikaci ani zmínka, vyjma citace paragrafu zákona o rodině. Sex přece nepotřebuje manželství. A co to vlastně manželství je, kdo ho vymyslel? Nějak jsme se ztratili. Celá staletí a tisíciletí lidé uzavírali manželství a věřili, že je to tak správně. Byli přesvědčeni, že se děti mají rodit v manželském svazku muže a ženy. Nyní to už nepotřebujeme, doba pokročila, my si to zařídíme po svém, vedeni Uzlem, který naše děti spolehlivě naučí navlékat prezervativy a vyvléknout se ze zodpovědnosti. Vždyť sex je přece krásný.

Promiskuita. Co to je promiskuita? Je to kladné nebo záporné slovo? Sexuální výchova není výchovou k trvalým a krásným hodnotám o hodnotě lidské bytosti, naopak - je to návod, jak chránit děti před pohlavně šiřitelnými chorobami, protože předpokládá jejich promiskuitní styl života. To není výchova k ušlechtilosti, ale návod k sebeponižování.

A co na to říká učitel národů, génius Komenský? V učebnici latiny, která ho proslavila po celém světě a podle níž se učily děti od muslimů v Turecku až po indiány v Americe, Janua linguarum reserata - Dveře jazyků otevřené, píše o čistotě. "Čistý jest, který se hanebnou chlípností nepoškvrňuje, chlipěti zajisté hovadská věc jest. Však ne cizoložství toliko, krve prznění, násilí dělání, kurvení (smilství) a scházení neřádná, ale i každá frejířská bujnost, líbání, nýbrž i myšlení špinavá a oplzlá nestydatost jsou. Pfí nestydové! Mrzcí a prokletí všickni." Tu máme Komenského sexuální výchovu pro studenty středních škol. Poněkud odlišná od dnešní sexuální výchovy. Komenský zabedněnec, Komenský homofob, Komenský tmář! On si myslel, že sex patří jen do manželství. To je rouhání! Ve své latinské Pansofii píše :"Co je to smyslná nevázanost? Je stejně zhoubná jako jiná, ale ještě nemravnější. Být prostopášný je zvířecké. Pod tímto označením se rozumějí nejen cizoložstva nebo krvesmilstva, znásilnění, prostituce a nemanželské obcování, nýbrž také veškerá smyslná chlípnost, nestoudné polibky, milostné písničky, neslušné řeči, ale i nemravné myšlenky. To všechno je nestoudnost a poskvrňuje ducha." A co když má pravdu? Jak by vypadal svět, kdyby se tím řídil?

Nejsem utopista, vím, že prostitutky a homosexuálové vždy byli, jsou a budou, ale máme a musíme jim dělat reklamu jejich nestoudného životního stylu? A to ještě před nezletilými dětmi a ve škole? Vyzývám pana ministra, aby buďto stáhl příručku o sexuální výchově, nebo aby přikázal stažení všech bust Komenského ze všech škol českých. Komenský by se na to dívat nemohl.zpět na článek