25.5.2022 | Svátek má Viola


ŠKOLSTVÍ: Kvalita testů

13.2.2007

V Lidovkách opět vycházejí testy pro přijímačky. Před nedávným časem vyšly prověrkové testy pro přijímačky na střední školy - z češtiny, matiky a obecné znalosti. Udělal jsem si je pro zajímavost a zejména pro ověření své (ne)schopnosti chápat pokyny v testech a zadání úloh.

Narazil jsem už v pokynech: povoluje se používat tabulky a "kalkulátor bez grafického displeje". Přiznám se, že kalkulátor bez grafického displeje mě poněkud zaskočil. To znamená, že kalkulátor se znakovým displejem používat z jakýchsi poměrně záhadných důvodů lze. Po chvílí bádání jsem došel k závěru, že "grafický" tam dodal někdo, kdo netuší, co to znamená.

Otázka se mění na to, jakýže kalkulátor je přípustný? Znám dva. Nevím, jestli se ještě učí počítat na logaritmickém pravítku - ten zřejmě grafickým displejem nedisponuje. Druhým je kuličkové počítadlo používané dosud v zaostalých zemích třetího světa. Jsem zmaten - co to dnes po těch žácích vlastně chtějí?

V testech studijních znalostí byla úloha, za jak dlouho projede autobus linku, když ze zastávky na zastávku to trvá X minut a na zastávkách stráví Y minut. Chyták byl v tom, že se mělo podle autorů testu započítat i stání před výjezdem a po dojetí, což ovšem odporuje slovu "projede". Druhá poznámka se týká testu na studijní dovednosti, úloha 21. Tak, jak je úloha formulovaná, je správná odpověď c (autobus projede linku za 19 minut). Aby se dalo započítat stání na nástupní a výstupní zastávce, musela by formulace znít "za jak dlouho projede autobus linku od okamžiku příjezdu na nástupní zastávky do okamžiku odjezdu z výstupní zastávky?". "Projede" je v této logické úloze ambivalentní pojem a jde v tomto případě o laciný chyták, který v testech nemá co dělat. Znamená to obecně dobu od opuštění výchozího bodu do příjezdu do koncového bodu .

Testy vypracoval Cermat, kam jsem směřoval svůj dotaz ohledně kalkulačky a upozornění na chybu ve formulaci autobusové otázky.

Některé otázky budily obavy, zda je žáci zvládnou. Například rozhodnout o pravdivosti výroku "lichých čísel dělitelných 2 je méně než sudých dělitelných 7". Velice bych pochyboval, že průměrný žák deváté třídy odpoví správně. Velice bych pochyboval i o tom, že správně odpoví dost nadprůměrných. Pochybuji totiž o tom, že se najde dost učitelů, kteří odpovědí správně. Vycházím z úlohy pro tuším pátou třídu, kterou zatím žádný učitel mně známý nevyřešil: 3 slepice snesou za 3 dny 3 vejce, kolik vajec snese 6 slepic za 6 dní? Pochybuji o tom zcela kvalifikovaně na základě objevení se této otázky v jednom "centrálním" testu. Tam totiž bylo místo 6 číslo 10.

(Ještě jeden přijímačkový test pro žáky 5., 7. a 9. tříd jsem si zkusil, ale ten už jen letmo. Také tady bych opravdu rád viděl, jak si průměrný páťák poradí s některými zejména matematickými otázkami. Shořel jsem na přiřazení autorů knih k názvům - čtu zkrátka jiné knihy.)

Na moje dotazy mi – až po dlouhé době - pan P. Rosůlek z Cermatu odpověděl (zvýrazněná místa jsem vyznačil já):

1) Jaký kalkulátor je vlastně přípustný?

Kalkulátorem bez grafického displeje rozumíme kalkulačku, na které nelze zobrazovat grafy funkcí. Připouštíme, že termín nemusí být po technické stránce zcela přesný, ale používá se a učitelé matematiky ho chápou. Pokud bychom chtěli definovat kalkulačky, které přicházejí v úvahu přesně, vznikl by dost nepřehledný výčet.

2) Úloha 21 - za jak dlouho autobus projede linku?

Při konstrukci úloh je vždy nutné zvažovat pregnantnost vyjádření a jeho stručnost či přehlednost. Maximálně přesně formulované zadání nebývá vždy to nejlepší, protože pak obsahuje velké množství informací, které z hlediska dětí mohou být irelevantní. Úlohy jsou ve znění, které následně přechází do testu, pilotované a recenzované. Proto můžeme s jistotou říci, že daná úloha 19 nebyla pro žáky "chytákem". Úloha vykazovala přiměřené psychometrické charakteristiky (tj. zejména hodnota diskriminace nebyla snížena).

Nemám sil tento podivný text rozebírat (jsou také bezpilotní úlohy?), proto použiju svou odpověď:

Dostal jste mě: domníval jsem se, že test je pro žáky, ne pro učitele...

Pokud se nepletu, jedním z cílů výuky je naučit žáky používat správná označení. Grafický displej je terminus technicus vyhrazený úplně jinému pojmu.

Problém se správnými termíny je nakonec i v otázce na autobus - dávat slovu "projede" jiný význam než má, navíc v reálné situaci, kdy každý ví, že trasu projede za 19 minut (když jedete někam vlakem, taky započítáváte čas stání na domovské a cílové stanici?).

Zjevně se pohybujete ve světě jiných termínů než běžný člověk, což ukazuje vaše poslední věta. Z ní chápu akorát to, že vy jste s testy spokojeni.