1.4.2023 | Svátek má Hugo


ROZHOVOR: Wilders není extremista

18.10.2010

To říká senátor ODS Jiří Oberfalzer

Vy jste před časem zval do České republiky nizozemského politika Geerta Wilderse, který varuje před islámem a masovou imigrací. Co říkate jeho úpěchu ve volbách a o čem podle vás vypovídá?

Vypovídá o tom, o čem jsem již dříve mluvil. Občané hlásící se ke kulturním a náboženským tradicícm Evropy začínají mít strach z přílivu málo přizpůsobivých etnik, která přicházejí do Evropy za materiálním blahobytem, ale chovají se často jako pan domácí než jako host.

Je podle Vás Geert Wilders extrémista, jak o něm některá média píší?

Některé jeho výroky jsou tak provokativní, že se pohybují na samém okraji přípustnosti korektní demokratické debaty, ale to, co prakticky navrhuje, není zas tak daleko od některých záměrů, které prosakují ve veřejné debatě třeba ve Francii. Požadavek na rozumnou regulaci imigrace není sám o sobě extrémní. Žádat, aby přistěhovalci prokázali určitou míru znalosti našeho kulturního prostředí a respektu k našemu stylu života a našim hodnotám, to také není nic extrémního.

V Lisabonské smlouvě je zahrnuta i společná imigrační politika a "řízení imigračních toků v EU". Neobáváte se toho, že by západní státy EU, které jsou imigranty již přehlceny, mohly časem tlačit na to, aby v rámci "solidarity" nějaké imigranty přijala i Česká republika a vyčlenila pro ně některá sídliště či čtvrti podobně, jako jsou třeba ve Francii?

Ano, obávám se, že se bude západní Evropa chtít dělit s tou východní o svoje problémy s menšinami. Dobře však víme, že koloniální minulost se východu netýká. V nových členských státech nemáme vůči třetímu světu co kompenzovat. Řešení problému není v jeho šíření, ale tlumení.

Ve Švýcarsku před časem proběhlo referendum, které zakázalo stavbu dalších minaretů. O čem podle vás vypovídá jeho výsledek a jak byste hlasoval vy, kdyby proběhlo podobné referendum v ČR?

Na to, abych věděl, jak hlasovat, bych musel žít ve Švýcarsku. Výsledek hlasování však ukazuje, že si většina Švýcarů myslí, že už je tam minaretů dost. Jak výsledky voleb v Holandsku, tak referendum ve Švýcarsku ukazují, že politika tady něco zásadního nestíhá. Strach z obvinění z nekorektnosti a také zcela nepokrytý kalkul na nezandbatelný počet hlasů těchto minorit ve volbách vede politiky k vyhýbání se tomuto problému. Když to trvá dlouho, zákonitě musí přijít Wilders anebo třeba Haider. Jakmile tito politici vyhrávají volby, znamená to, že mluví lidem z duše. Je vinou těch ostatních politiků, že toto téma nechávají ležet ladem.

Muslimové v ČR požadují, aby zde mohli mít mešity. Například v Brně. Vadilo by vám, kdyby v Česku přibývaly mešity?

Určitě bych nežádal jejich zákaz. Ale také bych si nepřál, aby se charakter české krajiny proměnil tak, že by na kopečcích byly kostelíky a kapličky zastíněny minarety. Nikomu nechci upírat svobodu jeho víry, ale trvám na tom, že nikdo nesmí upírat nám naše tradice a víru našich otců.

Co si myslíte o politice multikulturalismu?

Multikultutalismus by nemusel být špatný, pokud by spolužijící kultury měly absolutní respekt jedna k druhé. V Evropě začíná být problém, že minorita má tendenci domáhat se větších nároků, než má majorita, jako by menšina pomalu potlačovala většinu.

Pokud přichází přistěhovalec do hostitelské země, měl by se přizpůsobit on jí, nebo země jemu?

Myslím, že na tuto otázku jsem již odpověděl. V Evropě je každému k dispozici tolerance a svoboda jak v projevu, tak ve víře. Měla by být podmíněna stejnou tolerancí z druhé strany. Nikdo nesmí usilovat o svá práva na úkor druhých. Pokud to někomu nevyhovuje, má naprostou svobodu vrátit se do své domoviny.

EUportal.cz