5.3.2021 | Svátek má Kazimír


PŘÍRODA: Tzv. úprava břehu Bečvy

15.6.2007

Před zhruba čtyřmi týdny jsem oslovil několik osob značkujících stromy a keře na levém břehu řeky Bečvy v oblasti Přerov - Kozlovice, po dlouhá léta považované přerovskými obyvateli za odpočinkovou a rekreační zónu.

Značení převažovalo v červené barvě, a proto jsem se představil i s průkazem ochrany přírody a vznesl dotaz, proč a ve jménu koho tak konají. Na dotaz, kdo z nich je dendrolog (znalec stromů), mi sdělili, že nikdo. Jsou Povodím Moravy pověřeni označit stromy zcela zdravé, a to třeba i 50-80leté, a keře, které zde přirozeně zpevňují břehy, z důvodu vykácení, aby bylo místo na provoz těžké techniky nutné pro úpravy břehů.

břeh BečvyA zde je otázka: proč? Proč takto bezohledně a necitlivě zasahovat do povodí Bečvy, když koryto řeky je v této podobě po celé století i po ničivé povodni v roce 1997. Rozhodně doporučuji všem odborníkům, jak z Povodí Moravy, tak z Magistrátu města Přerova, aby zrušili takové nesmyslné rozhodnutí, ve kterém někdo hodlá utopit naprosto neúčelně značné finanční prostředky (pravděpodobně z fondů EU). Máme v těchto místech zdokumentováno pravidelné hnízdění ledňáčka říčního, zabydlel se v této lokalitě datel, strakapoud, žluva, žluna, značné množství zpěvného ptactva. Nedílnou součástí jsou obojživelnící, po mnoho let zde žijí ondatry, již druhý rok sledujeme bobra evropského, kterému se u nás pravděpodobně zalíbilo.

Všechno samozřejmě nestačím popsat, ale každému rozumnému člověku musí být jasné, že i tato lokalita musí být ochráněna před nepromyšlenými zásahy společnosti a zachována pro další pokolení našich obyvatel.

Přerov. 9. června 2007
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.