6.3.2021 | Svátek má Miroslav


PRÁVO: Zdarma, stačí se zaregistrovat

27.3.2012

Jedno kliknutí a podvod je dokončený

Uzavření smlouvy jak podle Obchodního, tak především Občanského zákoníku má svá pravidla a své varianty. Ale celkově platí, že projev vůle, dostatečný a rozpoznatelný, je tím úkonem, který ke vzniku kupní či jiné smlouvy vede. Někdy je to vyslovené oboustranné souhlasné přání, někdy stačí položit vybrané zboží na pás u pokladny a jindy je text psaný.

Registrací na internetu se na základě výzvy poskytovatele vůle projevuje a takový úkon lze prohlásit jako projev k dosažení dvoustranného smluvního vztahu. Takto uzavřenou smlouvu lze kvalifikovat buď jako písemnou, nebo alespoň jako konkludentně (a proto souhlasně) uzavřenou. Lišáci, co jsou si vědomi, že s takovým výkladem u soudu obstojí, vymysleli na občany novou past.

Nabídky typu "zdarma, stačí se zaregistrovat" se na internetu jen množí. A jen někde malým písmem se uvádí, že zdarma platí jen na omezenou dobu a jen někde, a pouze někdy se na takových stránkách uvádí, za kolik je služba zpoplatněna. Registrující zákazník se kliknutím na počítači uvazuje k placení, aniž by měl o takovou nabídku zájem. A s vysokou pravděpodobností soud rozhodne o povinnosti uhradit takto objednané služby.

Největšího rozměru dosáhla kauza na Slovensku, kde se přes pět tisíc sportovních fandů zaregistrovalo k odběru sportovních výsledků a avizované "zdarma" se jim velmi prodražilo. Ale ani v České republice nejsou podobné případy výjimkou. Podle řady testů, které jsme prováděli, se nabízené "zdarma" zákazníkovi nezřídka objasní až druhý den, kdy druhá strana má všechny údaje pro vymáhání pohledávky dosažené takovou lstí. A pouze takový důvod, tedy prokázaná lest, ochrání poškozeného a napáleného čtenáře internetového obchodování, a bude tak mít u soudu šanci na úspěch.

Pokud se však ukáže, že informace o platbách byly nějakou formou předem dostupné a žadatel o službu "zdarma" je přehlédl nebo jim nevěnoval pozornost, pak má prostě smůlu a musí platit. Navíc je u některých takových poskytovatelů výpověď z nechtěně uzavřené smlouvy i několikaměsíční a dlužná částka nemile vzrůstá.

Jedinou obranou před takovými chytáky (a chytráky) je být velmi opatrný a nevěřit, že v tržní ekonomice někdo něco poskytuje zdarma. Filantropové se v Česku nevyskytují a pokud ano, jejich dary jsou politicky a prospěchářsky cílené. Zadarmo prostě nikdy nic není. Takže je nutné pečlivě studovat nabídky a velmi zvažovat jakoukoliv registraci, a to k čemukoliv. I anonymita poskytovatele údajné služby "zdarma" je indikačním signálem, který by případného zájemce měl varovat. Neboť vyvázat se z uzavřené smlouvy nakonec vyžaduje právní služby a ty nejsou (a nikdy nebudou) levné.

Snaha získat něco zadarmo se proto může až nepříjemně prodražit. A naivní představa, že nevyzvedáváním si pošty je možné se vyhnout exekuci, opravdu úspěch nepřináší. Stejně tak jako ulití si dlužných peněz do zahraničí. Počet vykonaných exekucí na účtech českých občanů v Německu, Rakousku i jinde stoupá, protože v Evropské unii (ale i v USA a jinde) se zásadně přednostně, a to zákonnou formou, umožňuje věřiteli, aby svůj oprávněný dluh uspokojil. Že to v případě podvodné nabídky "zdarma" je s tou oprávněností jinak, musí prokazovat dlužník. Jinak to exekutorské orgány nezajímá, neboť o věci předem rozhodl soud. A ten nerozhoduje podle práva spravedlnosti, jak se mnozí mylně domnívají, ale podle zákona. Neboť platí "iura novit curia", tedy že soud zná právo a mnohá nereálná očekávání dlužníků se nakonec stanou jejich velkým omylem. A za chyby se v životě platí.Staňte se jednou ze 30 testerek a vyzkoušejte novinku HiPP 2 BIO Combiotik®
Staňte se jednou ze 30 testerek a vyzkoušejte novinku HiPP 2 BIO Combiotik®

Už žádné odměřování správného poměru instantního mléka, převařování vody a čekání na její zchladnutí. Tekuté mléko HiPP 2 BIO Combiotik® je...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.