Neviditelný pes

PRÁVO: Zákon o obecní policii – vše je jinak!

20.4.2015

Zákon o obecní policii při svém vzniku v roce 1991 neobsahoval u strážníků podmínku středoškolského vzdělání s maturitou. Tu stanovila až novela z roku 2008 s tím, že ten, kdo z tehdejších strážníků maturitu nezíská do konce roku 2015, bude muset dostat výpověď.

Novela stanovila výjimku, ale jenom pro ty, kteří dosáhli 45 let (myšleno na konci roku 2008). Jenže z oficiálního úplného znění zákona tato výjimka vypadla. To dle mého právního názoru znamená, že do doby nápravy této chyby nebude moci dostat výpověď z důvodu chybějící maturity vůbec nikdo. A až se chyba napraví a výjimka z novely se do oficiálního úplného znění zákona zavede, tak jenom ti, kteří nedosáhnou 45 let věku v době nápravy.

Protože do dnešního dne k nápravě nedošlo, znamená to, že výjimku určitě splňují všichni ti, kteří k dnešnímu dni tj. 18.04.2015 již 45. roku věku dosáhli. Což by měla být podstatná většina z těch cca 900 strážníků v celé České republice, kteří by bez chyby v oficiálním úplném znění zákona o obecní policii museli na konci letošního roku její řady po často desetiletích služby opustit.

Můj právní názor spolu s jeho podrobným odůvodněním je uveden zde:

Autor je starosta města Chrastavazpět na článek