6.12.2023 | Svátek má Mikuláš


PRÁVO: Zákon a pořádek muší bejt...

8.7.2016

... hlavně v parkování v Berouně

Už je to dlouho, co na jednání zastupitelstva v Berouně 12.3.2015 padl ze strany občanů dotaz, jestli je se zavedením parkovacích placených zón v městě vše v pořádku dle zákona. Občanovi se nezdálo, že by výběr poplatku za parkování v tzv. „modrých zónách“ byl v souladu se zákonem, když jde o příjem Technických služeb, tj. soukromé společnosti pana podnikatele Křetínského (AVE), ale na základě nařízení obecního, tj. komunálního orgánu - Rady města Berouna. Bývalá starostka Endrlová i přítomná právnička města tehdy odpověděly, že nejde o obecní poplatek, ale že jde o CENU ZA PARKOVÁNÍ z modrých zón, které město pronajalo Technickým službám, a tudíž vše je naprosto legální. Právnička a starostka města Berouna tak veřejně přiznaly, že pozemky modré zóny a všechna městská parkoviště včetně náměstí město pronajalo Technickým službám Beroun s.r.o. k provozování placených parkovišť.

Pokud je to pravda, pak podle platných právních předpisů vedení města Berouna postupuje eufemisticky řečeno „dosti svévolně“. Shrňme fakta. Rada prokazatelně rozhodla svým usnesením, že v obytných zónách města Nařízením obce č. 5/2011 mimo jiné vytvoří „modré zóny“, kde zpoplatní parkování. Nazvala to „oblasti města, kde dle zákona o pozemních komunikacích lze místní komunikace nebo jejich části užívat jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy“! Takže komunikace, které do té doby mohl každý místní obyvatel užívat bez omezení kromě omezení dle silničního zákona, škrtem pera šest radních a starostka (bez ohledu na názory svých voličů-občanů) označili za placená parkoviště.

Budiž, obecně platí, že pokud parkování v modré zóně může někdo za vymezených podmínek pro místně žijící obyvatele zpoplatnit, tak jen obec, ale v tom případě jde o poplatek komunální, ať už to nazýváme jakkoli. Jestliže ale zástupce města řekne, že modré zóny mýrnixdýrnix město Beroun pronajalo Technickým službám, tj. soukromoprávnímu subjektu, a ty mohou určit svoji CENU, kterou budou za parkování v těchto modrých zónách od občanů, kteří tam žijí, vybírat, je to pobuřující protiprávní postup. Je to nejen finta, jak zpoplatnit obyvatele, kteří nemají možnost se tomu vyhnout, protože zde prostě jen bydlí. Ale je to navíc přihrání veřejných peněz soukromému subjektu - z rozhodnutí Rady města Berouna. Technické služby v Berouně vyberou DO SVÉ POKLADNY ročně za parkovné cca 8 milionů Kč, městu z nich prý odvádějí cca 2,5 mil.Kč. A když občan nezaplatí Technickým službám, pak mu Městská policie v Berouně - přeborník v instalování „botiček“ a vybírání pokut - rychle dokáže, že z něj peníze město ve prospěch soukromých Technických služeb dostane tak jako tak. Připomínám, že „modré zóny“ jsou obecní regulací na základě úředního rozhodnutí. Ale provozuje je soukromoprávní subjekt, který určuje cenu parkování a peníze vybírá do své pokladny. Ale neplatiče stojící v těchto modrých zónách pokutuje a předává ke správnímu řízení na odbor dopravy Městského úřadu v Berouně Městská policie, neboli veřejnoprávní subjekt. Trochu tomu nerozumím, přece na normálním parkovišti si pořádek s neplatiči dělá jen provozovatel sám. Policie, i obecní, na soukromém, i pronajatém parkovišti nemá co dělat, pokud tam nedojde k porušení zákona.

Zdůrazňuji, že bývalá starostka a právnička města přiznaly veřejně na zastupitelstvu, že byl pronajat městský majetek soukromému subjektu. Dle zákona toto bylo možné učinit pouze veřejnou soutěží, což se v r. 2011 ani nikdy později prokazatelně nestalo! Z právního pohledu radní (tehdejší rada Města Berouna v čele s bývalou starostkou Endrlovou), kteří o tom svévolně rozhodli, okrádají tak své spoluobčany o výnosy ve výši cca 8 mil. Kč ročně, které když už tak měly být příjmem obce. Peníze ale proudí místo do pokladny města do pokladny soukromé firmy Technické služby Beroun s.r.o., která městu nepatří, má v něm jen majetkový podíl, který dokonce právě teď prodává také firmě AVE pana Křetínského. Jen naokraj, o motivaci koupě firmy ve městě, kde bude brzy probíhat z hlediska odpadového hospodářství kšeft století (skládka Lištice) společností, která má oprávnění nakládat s nebezpečnými odpady, není potřeba moc spekulovat. Pan Křetínský je chytrý podnikatel.

Zadruhé cena za parkování v modrých zónách v Berouně rozhodně není dohodou dvou subjektů (tj. občana a zde Technických služeb Beroun), jak požadují platné cenové předpisy a jak je též uvedeno v Nařízení města Berouna č. 5/2011, ale je jednostranně určena. Soukromý subjekt mi ale nemůže dle své libovůle nařizovat, kolik mu musím zaplatit za to, že parkuji před svým domem, když to bylo město, kdo svým nařízením rozhodl, že mám před domem, kde bydlím, placené parkoviště. Tento rozpor může obec vyřešit jen tak, že v řádném výběrovém řízení pronajme pozemky komunikací za účelem zřízení placených parkovišť. Ale pak půjde o komerční parkování, kde si nájemce parkovacích ploch opravdu může stanovit parkovací cenu, a já to buď přijmu, nebo své auto přeparkuji jinam. Ale takové zastupitele pravděpodobně v Berouně pak už nikdo nikdy nezvolí, zato zvolí takové, kteří ihned po svém nástupu takovou stupiditu a podvod na lidech zruší.

Otevřeně přiznat, že i v případě „modrých zón“ jde o komerční parkování, by asi vládnoucí garnituře zastupitelů v Berouně (cca od roku 1994) politicky zlomilo vaz. A tak se použila finta s Nařízením města „pro účely organizování dopravy na území města Berouna“. Vybírat na základě toho poplatky, které se pro forma nazvou v nařízení „cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy“ a notabene je předat soukromé firmě k výběru jako její příjem, přičemž se nechává na ní i určení jejich výše, tohle je lumpárna a v lepším případě obcházení zákona. Lidé, kteří v Berouně žijí, se prostě nemohou tomuto „poplatku“ vyhnout, pokud nechtějí svá vozidla parkovat na druhém konci okresního města. K nim domů ale nemůže ani nikdo přijet na návštěvu, nebo dodavatel, který potřebuje před domem svého klienta zaparkovat. Občané města, kteří jsou tímto postiženi, mají plné právo vyzvat Město Beroun - vraťte nám naše zaplacené poplatky. Nařídili jste nám je zaplatit v rozporu s platnými právními předpisy, takže ty peníze jsou stále ještě naše. A kdo vzal cizí peníze, ten je prostě jen zloděj.

Bývalý vedoucí odboru správy majetku MěÚ Beroun, občan města Berouna