25.9.2023 | Svátek má Zlata


PRÁVO: Žádné tři roky!

9.9.2011

Hazard proti vůli obcí má utrum okamžitě

Při schvalování novely loterijního zákona, který se stane účinným od 1. 1. 2012 se dohadovaly poslanci, zda ponechat na již vydaná povolení nedotknutelnost po dobu deseti, pěti, čtyř či tří let, údajně z obav před tím, aby stát neprohrál případná arbitrážní řízení. Nakonec vyhrála sice nejmenší tříletá lhůta, ale přesto lhůta, při které museli provozovatelé hazardu jásat, neboť na rozdíl od současného stavu (poté, co Chrastava v létě vyhrála se svojí vyhláškou u Ústavního soudu), kdy mělo ministerstvo financí zahájit řízení o zrušení o již vydaných povoleních, pokud byla v rozporu s vyhláškou, a tato povolení zrušit (což ovšem v praxi nedělalo, neboť vědělo, že stačí dělat mrtvého brouka pár měsíců do účinnosti novely), to byla jistota až do 31. 12. 2014 (citace z novely zákona: „Na povolení, která byla vydána podle § 2 písm. i), j) a podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, se zmocnění obce vydávat obecně závaznou vyhlášku nevztahuje do 31. prosince 2014“).

Jenže poté, co 7. září 2011 vyhrály svůj boj o vyhlášku Františkovy Lázně, je jasné, že žádné tříleté hájení pro loterijní firmy neplatí. Chrastava totiž vyhrála svůj boj na základě §10 písm. d) o obcích (zmocnění v zákoně), Františkovy Lázně na základě sice stejného zákona a stejného paragrafu, ale jiného písmena, a to písmena a) (zajištění veřejného pořádku). A to je dle nejnovějšího nálezu Ústavního soudu dostatečné. Novela zákona tak sice na tři roky odebírá obcím zmocnění dle písmena d), ale nemůže a neodebírá jim zmocnění dle písmena a) uvedeného paragrafu. A nález Ústavního soudu to říká i explicitně: „Ani speciální právní úprava v zákoně o loteriích nemůže obce pravomoci spolurozhodovat o těchto otázkách zcela zbavit.“ Ústavní soud je navíc v nejnovějším nálezu vůči ministerstvu financí mnohem tvrdší než v tom našem. Nález explicitně říká, že je MF povinno zahájit řízení o odebrání povolení a pokud tak neučiní, tak tím porušuje ústavní právo obcí (citace: „jakmile Ministerstvo financí zjistí kolizi vydaných povolení s obsahem obecně závazných vyhlášek, je povinno ze zákona zahájit řízení o přezkumu těchto povolení a postupovat v intencích § 43 odst. 1 loterijního zákona,“ jež umožňuje zrušit již vydaná povolení.“ „Pokud tak Ministerstvo financí nepostupuje, ... zasahuje do ústavního práva na územní samosprávu obcí.“).

Takže, nejenže žádné arbitráže při odebrání již vydaných povolení nehrozí, ale tříletá ochranná lhůta explicitně stanovená v novele zákona je hazardní lobby lidově řečeno na dvě věci (ledaže by některá obec byla názoru, že u nich hazard veřejný pořádek nenarušuje, ale chtějí videoterminály apod. regulovat vyhláškou jen tak, že to zákon umožňuje). Díky, Ústavní soude!!!

V Chrastavě dne 7. 9. 2011

Autor je starosta Chrastavy

www.chrastava.cz