11.7.2020 | Svátek má Olga


PRÁVO: Výživné platíme všichni

24.3.2007

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v úterý pustila k projednání do příslušných výborů poslanecký návrh zákona, který by umožnil orgánům státní sociální pomoci hradit výživné v případech, není-li hrazeno otcem (resp. povinným).

Návrh pro nárok předpokládá neplnění ze strany povinného po dobu nejméně dvou měsíců, zároveň však musí být ze strany příjemce podán návrh na výkon rozhodnutí (domnívám se, že nemusí být výše výživného stanovena soudem, jelikož i dohodu o výživném nesezdaných partnerů schvaluje soud) . Návrhem na výkon rozhodnutí začíná běžet procedura, na jejímž konci předpokládáme exekuci na straně povinného (počínaje srážkou ze mzdy, konče zabavením majetku).

Mé postoje jsou většinou velice liberální, nicméně v tomto návrhu na poskytování sociální dávky shledávám mnoho prospěšného pro ochranu rodičovství, které by stát měl chránit v první řadě. Žije-li matka sama a otec na potomka nehradí ani soudem stanovené výživné, pak je nejvyšším zájmem státu postarat se o dítě a matku*. Lépe než vymýšlet další sociální dávky v pravém slova smyslu nebo zvyšovat ty stávající, které bezesporu vedou ke zneužívání určitým skupinami obyvatelstva, je zabezpečit poskytnutí dávek, které stát bude sám vymáhat na povinném. Když jinou přímou dávku zavedeme nebo zvýšíme, prostředky se nikdy nevrátí do státní kasy, jestli ale řekneme, že opuštěným rodičům peníze dáme a od dlužníků si je vezmeme zpět, pak je vše v pořádku.

Oponenti často používají argumentaci týkající se špatné vymahatelnosti práva. Musím se pozastavit nad zamyšlení hodnou propagandou některých politiků. Sedím-li v Parlamentu a prohlašuji, že výživné bude stát na některých občanech jen velmi těžko vymáhat, pak musím hanbou sklopit zrak před všemi ženami*, kterým otcové jejich dětí dluží několik let výživné a ony nejsou schopny je z nich vymoci, samozřejmě na úkor svých dětí.

Povinností státu je ochrana svých občanů, a podle principu teritoriality i všech lidí žijících na jeho území. Mohli bychom říci, že pokud se dětí týká, mělo by toto pravidlo platit dvojnásob. Doposud žádný stát, myslím, neprodělal na péči o své děti.

Úplné znění návrhu (sněmovní tisk č. 132/0, stanovisko vlády tisk č. 132/1 – negativní) , vč. ostatních materiálů naleznete na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=132

Pozn.autora:
* slovo matka prosím chápejte ve smyslu samostatného rodiče, používám jej pouze z důvodu, že soudy častěji svěří při rozvodu dítě do péče matce (o tom ale až příště).Advantage Consulting, s.r.o.
SENIOR KONSTRUKTÉR

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Liberecký kraj
nabízený plat: 45 000 - 55 000 Kč


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.