26.9.2023 | Svátek má Andrea


PRÁVO: Vládo, vrať majetek Mašínům!

23.2.2015

Těmito slovy vyzvala vládu České republiky ve svém prohlášení Konzervativní strana, která patří mezi bohužel téměř osamocené nekompromisní zastánce atributů svobody.

Členy této politické organizace logicky byli a jsou lidé, kteří se svou trpělivou a cílevědomou prací zasloužili o uznání III. odboje stejně jako o nárůst všeobecného respektu k žijícím nebo nežijícím osobnostem všech tří odbojů. Milan Paumer byl dokonce jednou z ústředních postav odporu proti nástupu komunistického režimu v poválečném Československu. Společně s bratry Josefem a Mašínovými se mu s těžkým střelným zraněním podařilo doslova probojovat z naší republiky. V rodné zemi jim za jejich vystupování proti totalitnímu režimu a proti konfiskacím nejen jejich rodového majetku hrozil velmi reálně trest smrti. Někteří příbuzní a známí také jejich nesmírně odvážnou anabázi nepřežili, jiní strávili dlouhá léta krutě mučeni v nepředstavitelně přísných vězeních.

Na první pohled by se zdálo, že hodnoty, které svoboda člověka představuje (a lidé, kteří za ně bojovali v prostředí, ve kterém jim šlo nejen o jejich vlastní život, ale prokazatelně i o životy jejich blízkých), bude společnost, která po roce 1989 nastoupila cestu k demokracii, uznávat a ctít. V naší společnosti však drtivě převažují lidé z rodin, jejichž příslušníci se žádného hrdinného vystoupení nikdy nezúčastnili, raději se přizpůsobovali podmínkám nalinkovaným vládnoucími totalitními režimy nebo s nimi přímo spolupracovali. Například protektorátní četnictvo přičinlivě lovilo české parašutisty i odbojáře z jiných skupin. Do jedné z nejvýznamnějších hrdinných skupin, nazvané „Tři králové“, patřil také legendární generál Josef Mašín, otec zmiňovaných bratrů. Jeho odkaz, nalezený v cele smrti, se oba synové rozhodli naplňovat proti nové nastupující komunistické totalitě. Stali se tak samozřejmě nejhledanějšími štvanci v naší zemi. Hledalo a obkličovalo je na třicet tisíc plně ozbrojených českých a východoněmeckých policistů či vojáků. Cestu za svobodou někteří, kteří se na ni s bratry vydali, nepřežili.

Smutným (ale pochopitelným) faktem je skutečnost, že v demokraticky zvoleném parlamentu České republiky najdeme mnoho těch, kteří přímo participovali na řízení komunistické totality, dále lidí, kteří se v tomto období měli dobře, a poslanců, kteří osobně proti režimu nijak nevystupovali (stejně jako v minulosti jejich rodiče). Z těchto důvodů a u většiny z důvodu akutního nedostatku obyčejné lidské empatie k hrdinům té doby, trvalo uznání III. odboje Parlamentem České republiky tak dlouho

Mezi neustále zpochybňované, ale nezaměnitelné základy svobody nesporně patří respekt k vlastnictví. Právě proto komunistický režim po roce 1948 krutě zasáhl toto základní občanské právo. Po roce 1989 tedy nové, demokraticky zvolené representace v rámci obnovy klasických občanských svobod rozhodly o zmírnění škod, které na nich byly napáchány po únorovém „vítězství“ arogantního bolševického režimu, a označily dobu od 28.2.1948 do 17.11.1989 za dobu nesvobody, a to se všemi důsledky.

Přesto všechno naše soudnictví, kde v některých případech rozhodují bývalí členové KSČ, pohrobci minulé totality či synci komunistické honorace, nenašlo sílu revidovat rozsudky vynesené nad Mašínovými, protože se nedokázalo opřít právě o zákony, které umožňují posuzovat činy členů odbojových skupin z hlediska boje proti mnohem mocnější, loupeživé a smrtící moci. Bez revize (a zrušení) rozsudku tehdejších soudů, které často v době totality rozhodovaly podle dispozic vedení KSČ, není možné vrátit Zdeně Mašínové a jejím bratrům (či jejich dědicům) celý tehdy zabavený rodový majetek.

Právní zástupci i dnes evidentně persekuované rodiny učinili poslední pokus, jak v naší zemi dospět ke spravedlivému cíli. Zpochybnili totiž závěť, kterou sepsal generál Mašín vědom si důsledků své protifašistické činnosti. Neplatnost této poslední vůle právníci vidí v tom, že byla evidentně učiněna v tísni, a tudíž může být prohlášena za neplatnou, stejně jako následné konfiskační akty komunistického režimu vůči jeho dětem, v závěti uvedeným dědicům. Následovalo by tedy nové dědické řízení, v rámci kterého by sourozenci získali svůj statek celý, tedy nejen z jedné třetiny, kterou získala Zdena Mašínová (jako dítě ji komunisté nemohli v padesátých letech potrestat).

Konzervativní strana kroky státní byrokracie správně považuje za vrcholně nedůstojné, a to zejména proto, že Vláda České republiky může následovat státnický čin bývalého premiéra Petra Nečase, který se z úcty k III. odboji a lidem, kteří jej vedli, zúčastnil pohřbu Milana Paumera. Je v její pravomoci formou exekutivního rozhodnutí vydat zbylé dvě třetiny majetku těm, kterým z výše uvedených důvodů spravedlivě náleží.

Vláda České republiky by měla najít odvahu posoudit ze stejného pohledu některé další restituční případy, které nelze bez neúměrných a nedůstojných obtíží řešit podle nyní platných zákonů. Měla by se také věnovat těm vlastníkům, kteří přišli o svůj majetek podle zákona o transformaci zemědělských družstev tím, že zákonodárci (tedy stát) odložili uspokojení nároků oprávněných osob, ale jejich majetek přitom neochránili před rozkradením.

Autor je člen Konzervativní strany