7.8.2020 | Svátek má Lada


PRÁVO: Soudy už nesmí bezdůvodně opomíjet otce!

15.12.2017

České soudy mají stále velký problém. Zdráhají se dávat děti do střídavé péče, a to dokonce i v případech, kdy je to podle všech relevantních kritérií pro dítě jasně lepší. Bezdůvodně tak brání otcům ve výchově vlastních dětí.

Vítám proto další rozhodnutí Ústavního soudu, kde se soudci vyslovili pro střídavou péči a zrušili tím předchozí soudní rozhodnutí. V tomto případě bylo dáno za pravdu otci stěžujícímu si na jednání soudů, které svěřily dítě do péče matky.

Okresní, resp. krajský soud otci původně umožnil stýkat se se synem jen vždy v každém sudém kalendářním týdnu od pátku 18.00 hodin do neděle 18.00 hodin a v každém sudém kalendářním roce od 26. 12. 9.00 hodin do 28. 12. 18.00 hodin. Takové rozdělení péče ale postrádalo jakýkoli smysl.

Proč? Jak totiž zaznělo i ve stanovisku Ústavního soudu, soudy nedokázaly zohlednit skutečnost, že „mezi rodiči nezletilého existovala (před rozhodnutím soudu) dohoda o péči a styku s otcem, která byla také fakticky realizována”. Původně byla totiž zavedena taková praxe, že otec se mohl stýkat se synem téměř každý víkend a Vánoce mělo dítě trávit střídavě u matky a otce. Z naprosto nepochopitelných důvodů to ale soudy nebyly schopné patřičně zohlednit.

Byl zde ale ještě další problém. Oba rodiče od sebe dělila vzdálenost 180 km. Vina zde ale jasně padá na hlavu matky, která se rozhodla odstěhovat z Kolína. Za poslední tři roky se přestěhovala dokonce pětkrát a vytvořila tak současnou překážku v podobě velké vzdálenosti bydlišť obou rodičů. Naproti tomu otec byl schopný dát dítěti mnohem stabilnější zázemí. Z toho naprosto jednoznačně vyplývá, že péče otce měla dítěti jedině prospět.

Soudy už nesmí bezdůvodně nadržovat matkám!

Rozhodnutí ústavních soudců je pro mě potvrzením trendu, kdy se začíná více zohledňovat princip nejlepšího zájmu dítěte v souladu se zněním Úmluvy o právech dítěte. Jinými slovy, vychází se dlouhodobě z premisy, že zájmem dítěte je, aby bylo především v péči obou rodičů. Ano, není vždy možné tento princip uplatnit, nicméně v takových případech musí existovat opravdu velmi závažné důvody. Mnozí soudci na to ale stále zapomínají.

V nových řízení jsou tedy obecné soudy nyní vázány tímto nálezem. Bude na nich, aby v tomto případě znovu přezkoumaly podmínky pro péči o nezletilého a rozhodly spravedlivěji a v souladu s nálezem Ústavního soudu.

Jsem rád, že Ústavní soud opět plácl obecné soudy přes prsty a vyhověl stížnosti otce. Dal tak jasně najevo, že bezdůvodné opomíjení otců ve výchově dětí už nebude dále tolerovat. A to je dobrá zpráva především pro všechny děti.

Převzato z blogu s autorovým souhlasem

Autor je europoslanec za KDU-ČSL, člen Rozpočtového výboru Evropského parlamentu
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.