27.9.2023 | Svátek má Jonáš


PRÁVO: Senzidebil na ostravském úřadě

4.7.2008

Chcete říct, že mám v nadpisu chybu? Jo takhle, říká se senzibil, což je citlivý člověk s pohledem do budoucnosti. Kdepak, chyba může být v textu, protože při psaní spravedlivý hněv lomcuje mým majestátem, proto dovolte, abych zůstal u toho senzidebila, a hned se dovíte proč.

Představte si situaci, ve které podnikatel obviní svého zaměstnance, že mu pozítří zničil pracovní stroj a stanoví mu povinnost nahradit vzniklou škodu do zítřka. Co to je za nesmysl, pozítří zničil? Proč si myslíte, že je to nesmysl, mně se přesně tohle přihodilo, pouze v jiné podobě.

Začnu od začátku. Koupil jsem v ostravském obvodu Vítkovice, který je proslulý koloniemi nepřizpůsobivých občanů, vyklizenou barabiznu (jiný přiléhavý název mě nenapadá), kde chceme provozovat ofsetovou tiskárnu. Barabizna se nachází na pozemku, který patří obci. Protože jsem pořádkumilovný občan, ihned po převodu jsem navštívil majetkový odbor a přihlásil se ke své povinnosti platit nájem. Paní, se kterou jsem jednal, mi sdělila, že úřad vede spor s bývalou majitelkou o výši nájmu za pozemek a že mám přijít, až bude spor ukončen.

Spor skončil a já se opět vydal na majetkový odbor, kde jsem zároveň nabídl, že pozemek koupím i s vedlejším pozemkem, nyní volným po asanované ruině. Obdržel jsem mapku, do které jsem měl vyznačit, o které pozemky mám zájem. Pozemky jsem do mapky barevně vyznačil a obratem zaslal městském úřadu v očekávání nájemní, případně kupní smlouvy.

Dočkal jsem se. Ovšem nebyla to smlouva ani nájemní, ani kupní, ale Výpočet peněžitých náhrad – výzva k úhradě, označená OMaFK/Ši/2008/657, ve které referent majetkového odboru mě na základě zákona 40/1964 Sb. § 451, obvinil a zároveň i odsoudil, cituji: ......... k úhradě peněžité náhrady za prospěch získaný užíváním cizí věci a z bezdůvodného obohacení ..... a věc ihned předal odboru pro vymáhání pohledávek, opět cituji ...... 51.609,- Kč uhraďte solidárně, rukou společnou a nerozdílnou........na účet číslo 19-1649309349/0800 u pobočky České spořitelny, a. s. V Ostravě variabilní symbol 8500702921. Na vědomí ÚMOb Vítkovice,odbor FraŠ, oddělení vymáhání pohledávek, Mírové náměstí 1.

Abych měl ve věci jasno, sehnal jsem si rozsudek ve věci nájmu od minulé majitelky, která spor prohrála a musela doplatit částku dle návrhu nové smlouvy, kterou schválila rada městského obvodu. Takže, minimálně návrh nájemní smlouvy existuje, jak je patrno z rozsudku krajského soudu, ovšem referent mi zvýšil nájem proti usnesení rady takřka trojnásobně.

Ale i to by se dalo překousnout, ovšem je zásadní rozdíl, mezi placením běžného nájmu a úhradou škody způsobené nezákonným obohacením z neoprávněného užívání cizí věci plynoucí z bezesmluvního vztahu, přičemž smlouvu požaduji marně již více než rok. Je třeba si uvědomit, že dle občanského zákoníku § 442 (3) Byla-li škoda způsobena úmyslným trestným činem, z něhož měl pachatel majetkový prospěch, může soud...... Takže pro mě skončila legrace!

Čtení výzvy formulované jako rozsudek soudu doplněného o exekuční příkaz, bez možnosti opravného prostředku, vyvolalo ve mně pocit, že s tímhle jsem se už někde setkal. Referent napsal výzvu a na ní uvedl datum, kdy byla odeslána. Tímto dnem ovšem výpočet škody, způsobené užíváním cizí věci z rozporu s právem, nekončí. Výpočet pokračuje dalšími dny a týdny, které ještě dnes, kdy píši článek, nenastaly. Takže úhradou výzvy bych si vlastně předplatil škodu, kterou způsobím v dalších dnech a týdnech.

A nyní mi to došlo. Ano, přesně tohle se odehrálo v pohádce Pyšná princezna, kde je scéna, jak za temné noci v lese zabloudí královský výběrčí daní, ale má štěstí, ujme se ho uhlíř, který ho nechá přenocovat ve svém domku a sám se svou rodinou se uloží venku. Připomenu, že roli výběrčího skvěle hrál pan Hlinomaz. Nicméně ráno hrubiánovi otrne a místo toho, aby uhlíři poděkoval, začne na něho řvát: „Už máš uhlíři zaplacené daně na příští rok?“ Na mě výzva tohoto senzidebila snažícího se proniknout do budoucnosti působí stejně, jako by na mě řval pohádkový výběrčí dani: „Už jsi, tiskaři, zaplatil za škodu, kterou způsobíš Městskému úřadu Vítkovice příští rok?

A víte, v čem je můj problém? Že tohle se událo v Ostravě! Náprava pravděpodobně bude hraničit s pohádkovým zázrakem. Chcete říct, že dle Ústavy ČR Čl.90, o vině a trestu může rozhodovat pouze soud. A jste si jisti, že Ústava ČR platí i v Ostravě-Vítkovicích?

Pak je zde ještě občanský zákoník § 420 (3) Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. Uvědomujete si vůbec moje provinění? Provinil jsem se tím, že vlastním nemovitost ve Vítkovicích. Ne, neodmítám platit nájem, ale jak ho mám platit, když neznám ani jeho výši a požádám-li o nájemní smlouvu, obdržím ultimatum na zaplacení způsobené škody za užívání cizí věci v rozporu se zákonem. Abych se zprostil odpovědnosti, musel bych prokázat, že nemovitost ve Vítkovicích nevlastním. Ano, pak by bylo vše v pořádku, obdržel bych nájemní smlouvu a začal řádně platit za to, že nemám nemovitost ve Vítkovicích.

Výzvu jsem dal přečíst několika lidem a víte, jaká byla reakce? „To jsi v pěkném průšvihu, ihned to zaplať!“ O čem to svědčí? Lidé z převážné většiny nejen nedůvěřují úřadům, ale mají z nich až panický strach, který možná pramení ze způsobu, jakým úředníci s občany jednají a kdy jim bezostyšně dávají najevo svou aroganci moci, proti které občan velmi těžce nachází obranu.

Ještě jsem dostával rady, hlavně od starších lidí pamatujících totalitu, abych to „hnal po stranické linii“. Díky bohu, mladším tato věta už nic neřekne, ale pamětníci, vzpomínáte si na dobu, kdy největší hrozbou byla tato krátká věta, která v sobě skrývala někdy výkřik bezmoci chudáka, ale i reálnou výhrůžku adresovanou slušnému člověku, který na to mohl doplatit svoji budoucností i budoucností svých dětí?

V souvislosti s „řešením po stranické linii“ vysvětlím svůj postoj totalitním vtipem: Víte, na kterou stranu se obrátí žena, když jí muž v posteli neuspokojí? Přece na komunistickou, protože tam jsou ti největší ............ jak bych to slušně řekl, ale vy si to jistě domyslíte.

Nedávno zde na NP jistý politruk, vlastně chci říci politolog zveřejnil jakoby návod, jak a kterou stranu volit. S tímto názorem naprosto nesouhlasím a víte proč?

Vrátím se k vtipu, který zase takovým vtipem tenkrát nebyl, naopak byla to jedna z vymožeností socialistického režimu, že i ten největší pitomec našel uplatnění ve vrcholné politice. Ovšem po roce 89 se vše změnilo a tito největší .......... se rozptýlili do všech stran. Samozřejmě, že ne do světových, ale politických. Takže prohlašovat, že ta nebo ona strana je ta pravá, kterou bych měl volil, je nesmysl. Je lepší důvěřovat konkrétním lidem a ne stranám.

Článek má nádech ironie, proto si nedovolím zde uvádět jména lidí, na které by v negativním světle mohl být tento tón vztažen a kterým začínám důvěřovat. Kupodivu jsou v čele našeho království. Setkal jsem se i se slušným jednáním paní z majetkového odboru našeho hradu a protože naděje umírá poslední, proč by se nemohla objevit dobrá víla Dobromila, spravedlivý král Petr nebo přijede princ Lukáš na bílém koni, mávne mečem a bude po mě, sakra co to pletu a padne hlava draka senzidebilaka?