3.12.2023 | Svátek má Svatoslav


PRÁVO: Sabotéři na katastrálních úřadech

25.11.2011

Ačkoliv se to bude na první pohled zdát vyloučené, jedním z velkých sabotérů čerpání evropských dotací jsou katastrální úřady. Jak je to možné? Snadno.

Příklad pro vysvětlení, který se stal: Středně veliká obec hned u Prahy vlastní sportovní areál s fotbalovým stadionem a atletickou dráhou. Areál by potřeboval opravu, a tak obec zažádala o dotaci. Po vzorně vyplněných listinách se dočkala úspěchu a dotace byla přislíbena. Radost však ukončilo zjištění, že nějaký občan zaslal na příslušný katastrální úřad zjevně fingovanou listinu o tom, že na pozemku sportovního areálu mu patří dva metry čtvereční. Katastrální úřad, který se řídí svou nezákonnou vyhláškou vydanou Český úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK)[1]pak bez jakéhokoliv přezkoumání (nazývá se to intabulací) provedl zápis duplicitního vlastnictví. Dotace obci byla škrtnuta a obec musela k soudu. Soud vyhrála, protože listiny byly zjevně podvržené. Obec tedy požádala o dotaci znovu a znovu ji obdržela. V čase, když už byly podepsané dodavatelské smlouvy, se však náhle opět objevila další občanka, která opět doručila na katastrální úřad listiny k několika metrům čtverečních, katastrální úřad opět provedl zápis o duplicitním vlastnictví, aniž by obsah listin vůbec zkoumal, a opět obec o dotaci přišla.

Popisovat vztek místních lidí asi nemá cenu. Samozřejmě, že další dodané listiny byly znovu neplatné a opět soud ve prospěch obce rozhodl. Ale dotace se nečerpá a oprava areálu je už několik let odložena. Navíc obec musí o případnou dotaci znovu žádat, znovu vše vyplňovat a aktualizovat a to vše také stojí peníze. Obec, kterou jsem vybral za příklad, není jediná. Jsou jich stovky dalších.

Napsal jsem již několikrát, že vyhláška ČÚZK odporuje platnému právu, odporuje mezinárodním úmluvám a mezinárodním smlouvám, které se Česká republika zavázala dodržovat, a fatálně České republice škodí. Napsal jsem již několikrát a na svých stránkách www.rudolfmladek.cz jsem zveřejnil podrobnou studii (27 stran) právních důvodů, proč je vyhláška ve svém ustanovení o duplicitních zápisech nezákonná. Marně, přestože jsem získal podporu obcí, některých novinářů a dokonce i poslanců (např. Michala Doktora, který ale nedávno odešel z ODS). Vše marně, a to přesto, že v Poslanecké sněmovně již několik let leží návrh na odstranění tohoto nezákonného ustanovení v podobě novelizace zákona. A tak Česká televize točí nekonečný seriál o tom, jak vyhláška ČÚZK lidem škodí, jaké ztráty, mnohdy životní, jim způsobuje a jaké škody působí obcím a jak zbytečně přetěžuje soudy. Navíc vedení ČÚZK nejenže ignoruje platné právo, ale i soudní judikaturu.

Alespoň příklad k této zlovolné ignoraci soudních rozhodnutí, jak je provádí ČÚZK. Citujme soud: "Není možné v odvolacím řízení současně zamítnout odvolání a rozhodnutí správního orgánu prvního I. stupně ve výroku změnit (§ 59 odst. 2 spr. ř.). Takové rozhodnutí je nepřezkoumatelné a soud je zruší podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. pro vady řízení bez jednání".[2] Příklad, jak pracuje státní úřad, jehož kontrolu prakticky nikdo neprovádí, pak v praxi můžeme sledovat na kauze[3], kdy na základě zcela evidentně neplatné listiny vydal příslušný katastrální úřad rozhodnutí o zápisu duplicitního vlastnictví ke škodě tří desítek oprávněných vlastníků a po jejich odvolání úřad ČÚZK nejenže odvolání nevyhověl, ale navzdory existujícím platným judikátům vydal nové nepřezkoumatelné rozhodnutí.

Nezákonné zásahy, které ČÚZK způsobuje občanů i institucím a obcím se zvyšují a zvyšují. Stejně tak se zvyšují ztráty a nemožnost čerpání dotací. Úředníky ČUZK platíme všichni ze svých daní. V tomto případě si platíme státní škodnou nebývalého rozsahu, která celou Českou republiku připravuje o peníze. Pokud tedy politici lamentují, že přicházíme o peníze z dotací, které jsme navíc sami do Bruselu předem poslali (a budeme si muset podle posledních informací dokonce další více jak 4 miliardy doplatit), pak by tito neměli dopustit, aby státní úřad čerpání evropských dotací nesmyslnou a nezákonnou vyhláškou sabotoval. A pokud tak politici činí, pak je jim stav České republiky lhostejný.

Je nutné, aby si to volič konečně uvědomil. Aby to nebyli jen postižení lidé, obce a kraje, kterým ČÚZK programově škodí a kteří marně protestují. Abychom konečně všichni pochopili, že jen nejhorší komunisté nectili zákony a smlouvy, ke kterým se sami zavázali. Ostatně poslední větu přede mnou už v roce 1998 vyslovil Ústavní soud[4], jehož judikáty a nálezy vedení ČÚZK ignoruje, stejně jako ignoruje rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a soudy krajské. A dokud bude stát fungovat tak, jak předvádějí "neodvolatelní a doživotní" úředníci v řadách ČÚZK, pak platí, že nemáme demokracii, ale demokraturu. Neústavní, a proto nezákonnou.

[1]Vyhláška číslo 27/2007 Sb. ustanovení v § 45 odst. 3)

[2]Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2003, čj. 7 A 124/2000-39, obdobně rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11.04.2006, čj. 31 Ca 39/2005 – 70 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 09.06.2004, čj. 5 A 157/2002 – 35.

[3] OR – 134/2007 -101

[4]Nález Ústavního soudu Pl.ÚS 34/97 ze dne 27.05.1998