27.10.2020 | Svátek má Šarlota, Zoja, Zoe


PRÁVO: Přísně, ale milosrdně

23.3.2018

Žádné výpočty, žádné tabulky. O oddlužení zadlužených osob by měl rozhodovat soudce

Ano, dluhy jsou problém. A to proto, že signalizují, že stará právní zásada „smlouvy jsou závazné“, tedy dluhy se mají platit, jakoby neplatí. Současně určitá míra dluhu jedince a jeho zadluženosti přináší takovou dluhovou diskvalifikaci, že naráží na jinou právní zásadu, a to základní zásadu kapitalismu, že nikdo nesmí být zbaven svobody za pouhou neschopnost dostát svým závazkům. Zároveň dnes ruku v ruce jdou pak nesmyslná procesní pravidla drtící věřitele a fakticky tolerovaná lichva s vyčleňováním řady práceschopných a obecně společnosti prospěšných lidí, zjednodušeně řečeno z pozice daňového poplatníka. Navíc se zde uplatňuje nešťastný důsledek českého zákonodárství stavěného rigidním a technickým způsobem, který snímá břemeno rozhodování ze soudce a místo jeho úvahy požaduje rozhodování podle přesných pravidel stupnic procent a kvalifikovaných požadavků.

Nedobrá cesta

Není přece možné, aby pro bezskrupulóznosti jedněch neměli právo na spravedlivou odměnu za zastoupení věřitelé, kteří jednali standardně. Taky není možné, aby se v myslích lidí usadilo, že zadlužovat se je beztrestné a snadné, když důsledky nakonec převezme stát. Ani nejnovější iniciativy směřující k možnosti úplného oddlužení nejsou dobrou cestou. Vždyť do dluhové pasti spadají i fyzické osoby, které „pouze“ dluží finančnímu úřadu nebo správě sociálního zabezpečení a likvidační úroky včetně systému započítávání dluhů je demotivují k tomu, aby své dluhy platily a vstoupily do běžné společnosti. Řešením dluhových pastí s nemožností oddlužení, zastavení smrtících úroků a současně ochrany práv obyčejného věřitele je skutečně možné jen převedení z části milosrdenstvím a z části reálného ekonomického výpočtu do rukou soudů anebo berních úředníků, jde-li o daně, které by umožňovalo ve výjimečných případech stanovit režim splátek a oddlužení. Jediné, co by zákon však stanovit měl, je, že dlužník nesmí podvádět, musí všechny své dluhy přiznat, včetně svého majetku, a prokázat svoji předchozí snahu něco s dluhy udělat. Žádná procenta, žádné výpočty, žádné složité tabulky a podmínky. Soudce by prostě měl mít možnost stanovit všechno sám.

Ano, vyžaduje to aktivního dlužníka a dokonce to vyžaduje někdy nucené zastoupení právním profesionálem, aby byl schopen s dotčeným úřadem komunikovat a celé oddlužení vyřídit. Vyžaduje to skvělé soudce, jistě. Je to ale jediná smysluplná cesta.

Výroba dlužníků proti jejich vůli

Nebojím se říct, že desítky let se ví o faktické nezaniknutelnosti dluhů fyzických osob, které projdou úpadkem, avšak rezignace na zkoumání sociálního dopadu a ekonomického výsledku doprovázená slovy „to prostě nejde“ nás vehnala do současné situace. S dluhy je to jako s trestáním. Veřejnost chce co nejtvrdší tresty, mnohaleté žaláře a pokud možno totální „odrbání pachatelů“ až na kost. Jenže tato přísnost přináší jen vysoké náklady pro společnost a vyrábí další kriminálníky. Stejně tak snaha regulovat pomocí přesných návodů vyrábí profesionální dlužníky i proti jejich vůli.

Nejde o změnu legislativní, ale změnu přístupu. Změnu v uvažování politické reprezentace, ale i právních profesionálů k přiměřenému, uměřenému, přísnému, ale milosrdnému systému, který vnímá všechny sociální, ekonomické, ale i morální konsekvence dluhových pastí, ať už je způsobily nerozvážné půjčky, lehkovážné jednání, či pirátské manýry věřitelů.

Autor je advokát

LN, 21.3.2018Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.