24.1.2020 | Svátek má MilenaDISKUSE K ČLÁNKU

Upozornění
Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.


PRÁVO: Prezident Klaus versus justiceŘazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 64, poslední: 20.7.2006 17:33, přehled diskusí

Klausofob:
Autor: ja 1 Datum: 20.7.2006 17:33

tak jsem se nechala opět pozvracet současnými médii a pokálet příspěvky diskutantů. Jestli se zda za měsí nebo za rok něco změní? Toto opravdu nestojí za čtení

příklad pro prezidenta:
Autor: magor Datum: 18.7.2006 21:46

Tak jste mu to sežrali, on Vašík ukázal, že když je neodvolatelná Brožová, tak, že on taky, no Brožovou bude muset zaject důchodce na druhý pokus, ale jak se zbavíme Narcise, ten na křižovatky neleze.

Představte si, kdo bude příštím českým prezidentem,:
Autor: pooh Datum: 18.7.2006 8:48

a v této perspektivě uvažujte o jeho právu odvolat soudce, pokud se mu jeho práce nelíbí... Zeman? Paroubek? Nebo něco ještě DALEKO horšího? TAkže nevím nic o právních detailech a evropském právu, ale soudím, že nezávislost justice je snad něco, co bychom měli opatrovat jako oko v hlavě.

Jiná věc samozřejmě je, že polovička soudců jsou pohrobkové socialismu a podle toho jejich práce vypadá. Top by se dalo řešit nějakou povinnou atestací. Ti opravdu zatuhlí by vypadli ze stroje okamžitě, ztratili by jak motivaci, tak kvalifikaci.

A ještě toto - jmenování předsedů soudů::
Autor: kocour Datum: 17.7.2006 14:23

§ 102  (1) Předsedu a místopředsedu Nejvyššího soudu jmenuje z řad soudců prezident republiky. 

§ 103  (1) Předsedu a místopředsedy vrchního soudu jmenuje z řad soudců ministr spravedlnosti. 

§ 104 (1) Předsedu a místopředsedy krajského soudu jmenuje z řad soudců ministr spravedlnosti. 

§ 105 (1) Předsedu a místopředsedu nebo místopředsedy okresního soudu jmenuje z řad soudců ministr spravedlnosti. 

A odvolávání::
Autor: kocour Datum: 17.7.2006 14:24

§ 106

(1) Předseda a místopředseda soudu může být ze své funkce odvolán tím, kdo ho do funkce jmenoval, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušuje zákonem stanovené povinnosti při výkonu státní správy soudů. Předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo kolegia Nejvyššího správního soudu může být ze své funkce odvolán tím, kdo ho do funkce jmenoval, jestliže neplní řádně své povinnosti. 

(2) Funkce uvedená v odstavci 1 zaniká dnem, kdy bylo soudci doručeno rozhodnutí o jeho odvolání, nebyl-li v rozhodnutí uveden den pozdější.

Re: A odvolávání::
Autor: kocour Datum: 17.7.2006 14:24

 § 108 (3) Zánik funkce předsedy nebo místopředsedy soudu, předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu a předsedy senátu nemá za následek zánik funkce soudce.

Jmenovat ano, odvolávat ne! (Jiří Přibáň, LN):
Autor: Ladislav N. Datum: 17.7.2006 13:16

Jmenovat ano, odvolávat ne! (Jiří Přibáň, LN) 

... Páteř právního státu

Jedná se o první z řady očekávaných rozhodnutí ve věci odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové, které ovšem bude mít významný dopad na celý systém ústavní nezávislosti soudnictví na moci výkonné. Soudkyně zpravodajka Dagmar Lastovecká především zdůraznila, že princip „kdo jmenuje, ten odvolává“, který je typický pro správní právo upravující vztahy podřízenosti a nadřízenosti, nelze jednoduše aplikovat v případě vztahu prezidenta a předsedkyně Nejvyššího soudu. Kromě jiného se tím jasně říká, že soudcovská nezávislost se týká i nezávislosti personální a správní. ...

...Dát důvěru vládě ANO...ale...vyjádřit nedůvěru NE!:
Autor: šakal Datum: 17.7.2006 13:49

To by totiž byla narušena nezávislost exekutivy ze strany legislativců. To je opravdu neuvěřitelný, co v naší justici působí za voly ;-P

Ať se dou bodnout všichni, kdo v týhle zemi skuhraj, že je v nepořádku zdravotnictví, školství, armáda, že jsou nevyrovnaný veřejný finance...! Nejotřesnější bídu naší doby představuje aparát justice. Spousta samolibejch náfuků, duševně nesamostatnejch byrokratů a liknavejch prďolů. Příznačně je jim v této pokleslosti největším konkurentem policie... Nikdo jinej se už na ně nesápe! ;-P

Re: šakal :
Autor: Ladislav N. Datum: 17.7.2006 14:50

Nejhorší jsou ale stavaři, co kecaj do ústavního práva... ;-P

...sem nevěděl, že Lastovecká je stavař.:
Autor: šakal Datum: 17.7.2006 15:23

;-P

...ale teď už mi ta rozhodnutí US dávají smysl!:
Autor: šakal Datum: 17.7.2006 15:24

;-D

Soudy,policie a exekutiva:
Autor: Milan Datum: 17.7.2006 12:00

Václav Klaus již několikrát jako premiér porušil zásadu nezasahování exekutivy do nezávislé justice.Stalo se to například v případu rozsudku soudu u tenisty Šrejbra,dále v kauze s bývalým ředitelem  televize Nova  V.Železným.Jednalo se o jeho přátele,kteří finančně a mediálně podporovali jeho politickou stranu.Podobné akce se děly na Slovensku za Mečiara /kauza Lexa/,nyní se odehrávají v Bělorusku.Nebezpečí pro demokracii spočívá i ve snaze využít pro politické cíle policii.Případ Kubice máme ještě v čerstvé paměti.

Re: Soudy,policie a exekutiva:
Autor: D.P. Datum: 17.7.2006 12:13

A jak konkrétně?

Klaus si osobuje práva,:
Autor: Josef Datum: 17.7.2006 11:25

která mu nepřísluší - to by byl skvělý diktátor - ale někde v Asii

Re: Klaus si osobuje práva,:
Autor: D.P. Datum: 17.7.2006 12:16

Čtěte ješět jednou a pomalu: Pan prezident návrhu na odvolání paní předsedkyně v únoru vyhověl.

Odvolání bylo zdůvodněno ministerstvem a prezident pouze učinil úkon,

který mu jako jediné osobě ve státě umožňuje zákon, a opakuji, tento

učinil na základě žádosti ministerstva spravedlnosti, po projednání

vládou a kontrasignaci předsedou vlády panem Paroubkem.

President šel na ruku vládě:
Autor: Saša Datum: 17.7.2006 12:25

a provládní elementy dnes vydávají soudní rozsudek za vládní vítězství. Velmi pozoruhodný způsob myšlení.

Re: Klaus si osobuje práva,:
Autor: kocour Datum: 17.7.2006 14:08

             § 118

            Úkoly státní správy soudů

(1) Úkolem státní správy soudů je vytvářet soudům podmínky k řádnému výkonu soudnictví, zejména po stránce personální, organizační, hospodářské, finanční a výchovné, a dohlížet způsobem a v mezích tímto zákonem stanovených na řádné plnění úkolů soudům svěřených.

(2) Výkon státní správy soudů nesmí zasahovat do nezávislosti soudů.

           

To je ze zákona 6/2002 Sb., o soudech a soudcích:
Autor: kocour Datum: 17.7.2006 14:09

§ 119  Orgány státní správy soudů

(1) Ústředním orgánem státní správy soudů je ministerstvo.

(2) Orgány státní správy soudů jsou předseda a místopředseda Nejvyššího soudu, předseda a místopředseda Nejvyššího správního soudu a předsedové a místopředsedové vrchních, krajských a okresních soudů.

(3) V rozsahu a za podmínek stanovených zákonem se na státní správě soudu podílejí předsedové senátů, ostatní soudci a zaměstnanci působící u příslušného soudu.           

Re: To je ze zákona 6/2002 Sb., o soudech a soudcích:
Autor: kocour Datum: 17.7.2006 14:10

§ 120 (1) Ministerstvo vykonává státní správu vrchních, krajských a okresních soudů v rozsahu stanoveném tímto zákonem buď přímo nebo prostřednictvím předsedů těchto soudů; státní správu okresních soudů může vykonávat též prostřednictvím předsedů krajských soudů.

(2) Státní správu Nejvyššího soudu vykonává ministerstvo prostřednictvím předsedy tohoto soudu.

(3) Státní správu Nejvyššího správního soudu a její výkon upravuje zvláštní právní předpis.

(4) Ve věcech majetku státu a státního rozpočtu vykonává ministerstvo státní správu soudů vždy prostřednictvím jejich předsedů.

Re: Re: To je ze zákona 6/2002 Sb., o soudech a soudcích:
Autor: kocour Datum: 17.7.2006 14:13

(1) Předseda Nejvyššího soudu vykonává státní správu Nejvyššího soudu tím, že

a) zajišťuje chod soudu po stránce personální a organizační, zejména tím, že zajišťuje řádné obsazení Nejvyššího soudu soudci, asistenty soudců, odbornými a dalšími zaměstnanci a vyřizuje personální věci soudců, b) dbá o odbornost soudců a vytváří podmínky pro její zvyšování, c) pečuje o zvyšování odborné úrovně asistentů soudců a ostatních zaměstnanců působících u Nejvyššího soudu, d) dohlíží na řádný chod soudních kanceláří, e) zajišťuje poskytování informací soudem podle zvláštního právního předpisu, f) kontroluje činnost ředitele správy Nejvyššího soudu,

g) zajišťuje bezpečnost Nejvyššího soudu a úkoly krizového řízení, h) plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.

(2) Předseda Nejvyššího soudu dbá o důstojnost jednání a dodržování zásad soudcovské etiky v řízeních, vedených u Nejvyššího soudu, a o to, aby v těchto řízeních nedocházelo ke zbytečným průtahům. K tomu účelu, a to i s využitím elektronické evidence věcí, vedených u Nejvyššího soudu, a) provádí prověrky soudních spisů, b) dohlíží na úroveň soudních jednání, c) vyřizuje stížnosti.

(3) V rámci úkolů uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) podává předseda Nejvyššího soudu ministerstvu podněty ke stížnostem pro porušení zákona, má-li za to, že jsou splněny podmínky podle zákona o trestním řízení soudním (trestní řád).

Sorry za nepřehlednost,:
Autor: kocour Datum: 17.7.2006 14:14

nemohu za to, že Lidovky počítají odrážku za odstavec.

Pokud jde o vztah české Ústavy a práva ES:
Autor: O.K. Datum: 17.7.2006 9:49

(nikoliv EU, prosím, jak správně poznamenává dr. Wagnerová v rozhodnutí o Eurozatykači, druhý a třetí pilíř jsou něco jiného), právo ES má skutečně přednost před základními zákony členských států (Costa vs. ENEL, 1964; INternationale Handelgesellschaft, 1970). Tedy alespoň Evropský soudní dvůr je o tom pevně přesvědčen. Ústavní soudy členských zemí už tak moc ne a některé se dokonce odvážily vzdorovat. Český Ústavní soud je docela poslušný a hájí pouze nedotknutelnost "tvrdého jádra" naší Ústavy - jak uvádí v nálezu z 8.3.2006 Pl. ÚS 50/04 (Cukerné kvóty)  - tato přednost se netýká "základů státní suverenity ČR" (haha, jaká suverenita, když už neplatí ani naše Ústava) a "samotné podstaty materiálního právního státu.

Zrovna nedávno jsem se na školení, kterého se účastnili i naši zástupci u ESD ptala, jestli už vznikl v téhle věci nějaký celounijní konsensus - bylo mi vysvětleno, že stav připomíná první světovou válku, obě strany jsou zalezlé v zákopech a doufají, že současný stav ještě chvíli vydrží. ESD, aby moc nedráždil, zásadně nehovoří o "hierarchické nadřazenosti" práva ES, ale pouze jeho "aplikační přednosti". Snad to našemu egu trochu pomůže.

V každém případě - ve věci odvolání paní Brožové je IMHO komunitární právo celkem irelevantní. I když paní Brožová prý mluví italsky, nevidím tady žádný "evropský" aspekt.

Pardon,:
Autor: O.K. Datum: 17.7.2006 9:51

dr. Wagnerová ve svém votu separatu k rozhodnutí o eurozatykači. Bohužel.

Re: Pokud jde o vztah české Ústavy a práva ES:
Autor: Edmont Dante Datum: 17.7.2006 9:55

O.K správně tak je to "OK"

Re: Pokud jde o vztah české Ústavy a práva ES:
Autor: Edmont Dante Datum: 17.7.2006 10:55

Aha ještě jsem přehlédl dodatek, že komunitární právo je v případě odvolání paním Brožové irelevantní. Samozřejmě, že v případě odvolání je irelevantní, já pouze uvádím, že na základě komunitarního práva se může paní Brožova domáhat  pouze odškodnění ve své věci jako řádový občan, protože nyní kdy byla zrušena část zákona, tak její právo je nezpochybnitelné. A protože předbíhám rozhodnutí ÚS ve věci odvolání paní Brožové z funkce, tak uvádím, co by mohl ÚS vzat v potaz při svém rozhodování a uvádím zde některé právní zásady.

Souhlas.:
Autor: Saša Datum: 17.7.2006 12:16

Nicméně nelze zapomínat, že 'právo' je systém regulace lidského chování a skládá se z právní norem. Tyto normy lze členit nejen obvyklým vědeckým či pedagogickým způsobem, ale také způsobem politickým: na a) normy, které jejich adresáti realisují samovolně, neb s jejich vědomím souzní; b) normy, které jejich adresáti akceptují, ať již pro uznání jejich nezbytnosti či pro resignaci na odpor; c) normy, které adresáti sabotují, ať již neochoty či neschopnosti znát, či s vědomým odporem. (Jde tedy o ingoraci pro ignoranci či aversi.)

Posledně jmenovaná skupina je buď mrtvá, nebo prosazovaná. Prosazovaná může být jen mocí. Tedy silou. 

Zatím se to má s EU tak, že normy spadlé do poslední skupiny jsou ze strany EU prosaditelné jen tehdy, jsou-li jejich adresáty "nadnárodní" firmy jakož i státní orgány členských států.

mnooo, český soudce je zvláštní druh soudce:
Autor: grr Datum: 17.7.2006 9:48

Nechce být průběžně přezkušován ze znalostí práva, neboť by tím utrpěl jeho majestát, nesmí ho nikdo odvolat, i kdyby na soud na koze jezdil,  občas chce mít doma pedofilní obrázky, protože se na ně zaručeně nedívá,  pomalost je alfa omega jeho činění a jeho odborářem je Jirsák. Pokud se tak šílené osobnosti jako Madame Brožová  souhrou okolností dostane do funkce, lze se jí zřejmě zbavit už jen vojenským převratem, ale obávám se, že ani česká vojenská junta nebude o nic lépe kádrově obsazená nežli mafie soudní.

Re: mnooo, český soudce je zvláštní druh soudce:
Autor: kocour Datum: 17.7.2006 10:59

Nebuďte na ni tak zlý, Brožová je jen oběť svého druhu, která se shodou náhod a řízením osudu octla jaksi omylem tam, kde se octla ... kdyby to záleželo jen na ní, rezignovala by asi okamžitě. Jenže, jsou i lidi schovávající se za Brožovou ...

nerozumín termínu "nezávislost" soudů:
Autor: konzerva Datum: 17.7.2006 8:50

a zejména proč autor vystupuje pod přezdívkou.

Chtěl bych od Danteho vysvětlit pojem "nezávislost justice". jak známo z historie soudnictví, soudce byl zvolen znesvářenými stranami, aby rozsoudil jejich spor. Byl vybrán arbitr, který mě důvěru obou stran. Zdůrazňuji, že soudce prošel volbou (mám za to, že v USA jsou ještě dnes soudci voleni v lidovém hlasování). Z volby soudců tedy pramenilo jejich právo soudit. Je známo, že i Caesar jako senátor soudil - právo vycházelo rovněž z voleb do Senátu.

Z čeho tedy bude pramenit právo soudit v ČR. Z toho, že soudce vystuduje školu a samosprávná obec soudců (nikým nevolená) me dá licenci? To má být ta nezávislost?

zdá se mi to podivné, rád bych našel prameny.

Re: nerozumín termínu "nezávislost" soudů:
Autor: Edmont Dante Datum: 17.7.2006 9:47

Zdravím příteli,

takže jak je to z nezávislosti soudců u nás. V první řadě tento požadavek jako jedni z prvních vznesli oprávněně disidenti, protože byli odsuzování na základě politické zvůle, které se museli soudci podvolit. O nezávislosti soudců pojednává zákon 6/2002 Sb, který se bude opět měnit ovšem ve své podobě přiznává soudcům nezávislost takřka absolutní. Třeba i jejích doplňování vzdělání je necháno na jejich libovůli. Interpelaci provedla paní Němcová v parlamentu a odpovídal ji pan ministr spravedlnosti nyní předseda Ústavního soudu. Tenkrát se o nezávislostí soudců vyslovil kriticky a uvedl příklady, no a dnes už nevím jak se na to dívá. Můj názor je subjektivní, přesto prohlašuji, že nezávislost soudců je naprosto nutná, ale nesmí být nad rámec, jak bych to řekl rozumné míry, aby zde zůstavala jakas takas zodpovědnost pro jejích konání. Pozor je to velmi široká otázka, která by chtěla detailní vysvětlení