23.9.2023 | Svátek má Berta


PRÁVO: Pomáhat a chránit. Ale koho?

14.7.2009

Venku je tma, jsem od rána ještě v práci a čtu, snad už po páté, Protokol prohlášení o majetku povinného od Obvodního soudu pro Prahu 3, zaslaný exekutorem vymáhajícím pro nás pohledávku. Na stole se válí ještě další listiny související s případem, a tak přemítám nad vymahatelnosti práva, úlohou zákonodárců a tím potažmo, kam vlastně směřuje celá naše společnost.

Aha, vy nevíte, co se mi honí hlavou. Tak tedy, naše firma provedla práci, za kterou nedostala zaplaceno. Namítnete, klasika. Ale jo, proto jsme podali návrh na vydání platebního rozkazu, který jsme i obdrželi. Pominu-li některé úkony, nic nebránilo exekuci na povinného.

Ovšem povinný, tedy náš dlužník, stačil celou firmu prodat. No, prodat, po pravdě řečeno, kromě názvu firmy se nic nezměnilo. Vše je na svém místě, včetně osoby dlužníka, výrobního zařízení, zaměstnanců, jen nám už jeho firma nedluží peníze.

Jak vše povinný vysvětlil exekutorovi? Samozřejmě, že firmu prodal, ale obratem vše odkoupil zpět s malou výjimkou. Nekoupil si zpět naší pohledávku. Možná namítnete, kdo by byl takový hlupák, aby vše koupil a pak všechno, co má nějakou hodnotu, opět prodal a ponechal si pouze naší pohledávku, vždyť mu musela vzniknout jen povinnost jí uhradit. No a vidíte, opak je pravdou.

A tak místo toho, abych byl u večeře s rodinou a odpočíval, čtu opakovaně Protokol prohlášení o majetku povinného od Obvodního soudu pro Prahu 3 a dovídám se, že člověk, co pohledávku koupil, se jmenuje Jiří Novák a protokol pokračuje jedenácti body:

1) Povinný nepobírá mzdu a ani jiný příjem postižitelný výkonem rozhodnutí
2) Povinný není majitelem účtu u peněžního ústavu
3) Povinný nemá žádné splatné ani nesplatné peněžité pohledávky
4) Povinný nemá jiná majetková práva nebo majetkové hodnoty
5) Povinný nemá žádné movité věci
6) Povinný nemá žádné vkladní knížky, vkladní listy nebo jiné formy vkladů, akcie a podobně.
7) Povinný nemá žádné zaknihované nebo imobilizované cenné papíry
8) Povinný nemá žádné nemovitosti (spoluvlastnický podíl na nich)
9) Povinný není majitelem (spolumajitelem) žádného podniku
10) Další vyjádření předvolaného: Dluhu vůči oprávněnému jsem si vědom
11) Předvolaný na dotaz soudu výslovně prohlásil, že ve výše uvedeném prohlášení o majetku povinného uvedl jen pravdivé údaje povinného a že z majetku povinného nic nezamlčel.

Do tmy svítí obrazovka počítače s výpisem z obchodního rejstříku Ministerstva spravedlnosti na jméno Jiří Novák r.č. 470518/170, kde zjišťuji, že pan Novák je jednatelem a společníkem v 28 společnostech s ručením omezeným a jen namátkou klikám na úplný výpis v případě firmy IMPERA DS s.ro. v likvidaci, a dovídám se, že Jiří Novák do společnosti "vložil" 2 550 000,- Kč.

Nic jiného mě nenapadá, než že jde pravděpodobně o bezdomovce v roli "bílého koně," za kterým bude stát organisovaná skupina a v souladu s právem této země okrádají rukou společnou a nerozdílnou slušné lidí, kteří se bohužel dostali do role věřitelů.

Přemítám, zda má vůbec smysl podávat trestní oznámení, protože se domnívám, že Policie ČR oznámení označí za nedůvodné a sdělí, že vše se děje v souladu s právem. Ostatně jak lze dovodit ze zprávy, která proběhla snad všemi sdělovacími prostředky, tak všichni naší zákonodárci se nechovají v souladu s etikou a možná i s právem. Co mám na mysli?

Jestliže poslanec obdrží finance s posláním zajistit řádný výkon své funkce, třeba provoz kanceláře, ale on je použije na pořízení bytu, pak je zřejmé, že tyto peníze mu stát vyplatil zbytečně, poslanec je nepotřeboval, a tudíž je měl státu vrátit.

Asi jsem idealista a snad zde sehrává svou roli i celodenní únava, pozvolna přecházím v myšlenkách z reality do imaginární sféry a kladu si otázku, jak by se vyjádřila naše morální veličina pan president Masaryk k této společnosti, zdalipak by na základě stejných zkušeností, jako jsou moje, nepozměnil svůj slogan z "nebát se a nekrást" na "nebát se krást," protože nabývám přesvědčení, že představitelé této společnosti popřávají právo zlodějům, kdežto slušný, pracovitý člověk má k němu setsakramensky ztížený přístup.