9.8.2020 | Svátek má Roman


PRÁVO: Podivná jednoinstančnost

8.6.2019

Soudce s pokutou či bez taláru: nemůže se odvolat

V poslední době proběhlo několik demonstrací proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové a za nezávislost justice. Je tu však důležitý opomíjený problém ohrožující nezávislost justice víc než nějaká ministryně. Je to disciplinární řízení se soudci, lidověji napsáno řízení, ve kterém možno ústavního činitele – soudce – vysvléct z taláru.

Dnešní česká právní úprava soudci neumožňuje podat odvolání proti rozhodnutí kárného senátu, který jej potrestá nejen například snížením platu, ale i tím, že jej defi nitivně zbaví funkce. To nelze podceňovat, není to žádný zánik úřednického místa, ale je možno ho spíš přirovnat k zbavení mandátu poslance či senátora.

Jednoinstančnost zmíněného disciplinárního řízení pokládám za vážnou systémovou chybu. Pro ilustraci – paní Nováková se může odvolat, když dostane 500 Kč pokuty za urážku sousedky vulgo přestupek proti občanskému soužití, ale soudce zbavený taláru nemůže! Nepochopitelné.

Táž jednoinstančnost platí i u disciplinárních řízení kupříkladu s lékařem zbaveným bílého pláště nebo s exekutorem zbaveným exekutorského úřadu. Ani ti se dnes nemohou odvolat proti tomuto vážnému zásahu do jejich profesního života. Nadto Ústavní soud ČR nedávno konstatoval, že tento stav sice není ideální, avšak není protiústavní. Dle názoru ÚS nejde totiž o řízení trestní, ale disciplinární, proto nemusí být nutně dvojinstanční. S touto argumentací nejsem příliš ztotožněn, nelze přece výrazně oslabit něčí právo na spravedlivý proces jen proto, že nějaký delikt je formálně označen jen za tzv. správní a nikoliv trestní.

Navíc o přibližování správního práva trestního (zde disciplinárního) a trestního práva se dlouhodobě hovoří jak v judikatuře včetně Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) i jiné judikatuře českého ústavního soudu, tak v doktríně vyučované na všech českých a moravských právnických fakultách. V tomto případě to jaksi neplatí, nebo co?

Dodejme, že i Rada Evropy již v minulosti opakovaně kritizovala jednoinstančnost českého kárného řízení se soudci.

Sečteno: mám za to, že český zákonodárce by měl přistoupit k novelizaci předpisů upravujících kárná (disciplinární) řízení nejen se soudci, ale i kupříkladu s lékaři, stomatology či exekutory. A to výše uvedeným směrem k zavedení dvouinstančnosti tohoto řízení, a tím posílení práva na spravedlivý proces a vlastně právního státu jako takového.

Právo, 6.6.2019

Autor je právník a publicista

SuKolman.czZe života: Rakovina prsu může bolet nejen v pozdním stádiu
Ze života: Rakovina prsu může bolet nejen v pozdním stádiu

Ráda bych s vámi sdílela svůj příběh o tom, že rakovina bolet může. A doufám, že to alespoň jedné váhající může pomoct s rozhodováním, jestli jít...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.