14.5.2021 | Svátek má Bonifác


PRÁVO: Orgán státní správy pracuje špatně

24.2.2012

Nečasová vláda hodlá podporovat zavádění totalitních praktik?

Český úřad státní správy pracuje tak špatně, že už ho hlídá soukromá firma. Ano, správně mnozí tuší, že řeč je opět o Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním (ČÚZK). Tato neblaze proslulá organizace, která ztrpčuje životy mnoha oprávněným vlastníkům svou absurdní a nezákonnou vyhláškou, pomocí níž v podstatě některým pachatelům umožňuje dokonat trestný čin podvodu (§24 odst. písm.c Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.) opět přišla s dalším obskurním návrhem na změnu katastrálního zákona č. 265/1992 Sb. A samozřejmě, že návrh (sněmovní tisk č. 318) je opětně zaměřen proti občanům, nikoliv proti existujícím nešvarům.

Přitom zmiňované nešvary, které ČÚZK hromadně vyrábí, dosahují takového rozměru v neprospěch oprávněných vlastníků nemovitostí, že dokonce už vznikají soukromé firmy na hlídání nezákonné činnosti tohoto úřadu v podobě nezákonných převodů nemovitostí. Organizace Re-Lock na svých webových stránkách Hlídač katastru upozorňuje, že pokud se katastrální úřady stále a trvale vyhýbají své povinnosti provádět zápisy až po prověření obdržených dokladů, pak si podvodníci snadno opatří falešné kupní smlouvy, falešné notářské zápisy a nově už zasílají i falešné směnky se směnečným exekučním příkazem s cílem odcizit oprávněnému vlastníku jeho nemovitost. A protože výkonní pracovníci katastrálních úřadů se řídí (a těmto lidem je těžké vyčítat, že dodržují úřední předpis) nezákonnou vyhláškou, krádeže nemovitostí se množí. Mnohdy jsou škody nenávratné a postih pachatelů nulový. Původní vlastníci jsou ožebračeni stejně, jako jim to dělal ten nejhorší komunistický režim. Přesně tomuto vývoji vedení ČÚZK úmyslně či nedbalostně nahrává. Proto se občanům -vlastníkům nabízí placená pomoc soukromé firmy, která je zaměřena na prevenci a zabránění krádeže jejich nemovitosti.

Je naprosto otřesné, že orgán státní správy vykonává svou činnost už tak protizákonně, aby se soukromé firmy musely nabízet občanům na jejich ochranu. V normálním státě je to naopak a je to stát, který vyžaduje a vynucuje zákonnost a pořádek. Předseda Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí (OSMD) RNDr. Šimeček se podivuje nad faktem, že okradený vlastník (podle nového návrhu ČÚZK č. 318) nemůže u soudu napadnout neplatnost podvodných dokumentů, na základě kterých katastrální úřad provede mylný zápis nového vlastníka. Tato právní hrůznost je navržena v § 20 bod 4) a citujme: "Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle části páté občanského soudního řádu."

To by v konečném důsledku znamenalo, že soudní moc nemůže přezkoumat činnost veřejné správy. Takové porušení ústavního pořádku by ale bylo zcela flagrantní. Znamenalo by reálný pokus o nastolení totalitního řádu. Vždyť i zákony schválené českým parlamentem mohou být přezkoumány nezávislou soudní mocí, zde tedy Ústavním soudem.

Princip soudního přezkumu byl porušován především v nacistickém Německu a po tomto principu návrh ČÚZK ve svém návrhu č. 318 volá, ačkoliv Nejvyšší státní zastupitelství ve své výroční zprávě poukazuje na znepokojivý růst "nemovitostní" kriminality (jedná se samozřejmě o trestné činy proti vlastníkům nemovitostí) a trestní senát už dokonce vynesl rozsudek nad pracovníkem katastrálního úřadu právě pro lajdácké přezkoumání dokladů (Nejvyšší soud TR NS 39/2007 – T 1025).

Předseda OSMD Šimeček ve snaze najít kompromisní řešení se přiklání k návrhu, aby na základě dvojstranné dohody byl vlastník nemovitosti za úplatu informován přímo katastrálním úřadem o tom, že s jeho majetkem by se na základě nějakých listin mělo nově nakládat. Pokud by to bylo z vůle majitele, pak si jen ověří, že činnost probíhá správně, a pokud by to byl pokus krádeže, pak by vlastník mohl svým vstupem do řízení celou věc včas zvrátit. Šimečkův návrh asi nebude přijat, protože ČÚZK se nejen nesnaží existující situaci zlepšit a napravit, ale spíše naopak. Vzdor tomu, že jak Ústavní soud, tak Nejvyšší správní soud se na adresu této instituce vyjádřily velmi kriticky a její některou dosavadní činnost pokládají za zásahy do práv občanů a stav za protiústavní. Bohorovnost vedení ČÚZK k těmto odborným výhradám si s bohorovností těch nejhorších škůdců v našich dějinách vůbec nezadá.

Vláda, která takový návrh pustila do mezirezortního připomínkového řízení, jak se zdá, vůbec netuší, jak by měl katastrální úřad vůbec fungovat. Obezlička návrhu, že návrh reaguje na již platný (ale nikoliv účinný) nový Občanský zákoník, je obezličkou typickou pro úřednického škůdce. Jistě, i notářská komora a mnozí další volají po tom, aby zápis v Katastru nemovitostí osvědčoval vlastníka, jak ostatně nový Občanský zákoník předpokládá, ale nikdo nevolá po tom, aby to byl nekontrolovatelný a nepostižitelný úředník, který o vlastnictví bez možnosti odvolání nebo soudního přezkumu rozhodne. O tom není pojetí výkonu práva v demokracii. Návrh č. 318 tak jen prokazuje zjevně rozdílné představy o službě veřejnosti ze strany vedení ČÚZK. Otázka tak už není vůbec věcná, ale zjevně politická, protože jen v totalitách se lidé dnes a denně museli a stále musí bát jednání úředníka, který rozhoduje o jejich životě, majetku a práci. A takovou doktrínu výkonu státního úřadu ČÚZK zavádí. Otázka správná proto je: " A kdo o návrat totality stojí?"Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.