Neviditelný pes

PRÁVO: Ochrana lidu

11.1.2016

Tak nám vešel v platnost zákon a vyhláška, kterými naši hodní poslanci a ministerstvo chrání zdraví mládeže. Vy se chcete vzdělávat na chemické průmyslovce a pracovat při tom s chemikáliemi? I ne, holenkové, to by mohlo být nebezpečné! My vás ochráníme, ať chcete nebo nechcete!

Studenti chemie (a vůbec nikdo pod osmnáct let) se nikde, tedy ani na průmyslovce, nesmí setkávat s „nebezpečnými“ látkami, jako jsou kyseliny apod. Tím v prvních třech ročnících studenti (a část mladších studentů i ve čtvrtém ročníku, tedy vůbec ne) nesmí prakticky naprosto experimentovat („škola hrou“). To je totiž to nejzajímavější, co na té chemii pro studenty je - pokus.

Opravdu nevím, co tedy budou v laboratořích dělat. Taková „Křemencárna“ funguje prakticky od r. 1898 (tehdy se jí tak tedy neříkalo) a nevím, že by se tam stala vážnější nehoda, přestože se tam chemie včetně laboratoří vyučovala odjakživa logickým způsobem a studenti si mohli vše „osahat“. Nějaký „teoretik“ usoudil, že lidé pod osmnáct let jsou zcela nemohoucí a pitomé děti a ze svého... no, tam, kde normální lidi mají mozek, vyplodil „zákon o zdraví lidu“ (nebo si dělal alibi, chtěl se „zviditelnit“, nevím, poněkud mi důvod uniká). Tímto zákonem (a poslanci ho schválili!) naprosto znemožnil praktické vyučování chemie. Přitom už někteří jedinci ve věku 15-17 let dosahují vynikajících výsledků, umisťují se na předních místech v mezinárodních soutěžích (tedy, nejen v chemii). Byl jsem před pár lety na soustředění studentů, kteří se připravovali na chemickou olympiádu. Bylo jim kolem osmnácti (i méně). Obdivoval jsem jejich teoretické i praktické(!) znalosti. Dnes jim ty praktické budou chybět. Tedy oficiálně. Oni ti studenti mají většinou jakousi laboratoř doma (třeba v kuchyni) a tam činí pokusy zákon nezákon. Prostě je to baví. Jen při tom nebudou mít odborný dozor, aby se jim nic nestalo (a bez dozoru... mají totiž většinou rádi výbušniny, a některé se dají opravdu snadno vyrobit).

Je to tedy, jako všechny „dobroserské“ a „zelené“ zákony, poněkud kontraproduktivní. Např. pálení uhlí je neekologické, tedy ho zdražíme. Lidi na venkově tedy spalují všelijaký odpad, uhlí je drahé (mrznout nebudou). Škoda Š105 je neekologické auto. Tedy dáme na převod „ekologickou daň“ 10 000 Kč. Tím dědkovi na venkově znemožníme obnovu za o něco lepšího Favorita, protože za cca 5+10 tisíc je to neprodejné (a ten Favorit má taky „ekologickou“ daň), tedy dědek si to auto (které potřebuje, veřejná doprava je na venkově mizerná) bude držet, dokud proleze s odřenými zády technickou. Výborný to příspěvek k omlazení vozového parku. Vůbec mám dojem, že si poslanci myslí, že každý občan má příjem jako oni, má na nové auto a lidé se starými vozy jezdí z plezíru. Já aspoň jsem měl nové auto – ano, Š 120 – naposledy v r. 1985. Od té doby jezdím ojetinami, a není to z plezíru.

Nebo „zákaz dětské práce“ – OK. Nelze samozřejmě dopustit, aby šestileté děti makaly ve fabrice dvanáct hodin denně (jako - pochopitelně načerno - v Číně či Indii). Ovšem že nesmí ani děti do 15 let pomáhat sedlákovi doma? Nebo čtrnáctiletý kluk svému tátovi v dílně? Zase jsme to přepískli. Vždyť já jsem už od nějakých deseti let chodil „na brigádu“ (v r. 1940 se tomu tak neříkalo) naproti k sedlákovi (jeho syn byl můj kamarád), kladl jsem aspoň povřísla, posléze, asi tak ve dvanácti, jsme hrabali pole a opravdu nás neubylo (a líbilo se nám to, dělali jsme to rádi). Tím se ten kluk učí a získává vztah k povolání - víte, jak bude kluk hrdý, že ve svých třinácti, čtrnácti letech vysoustružil použitelnou součástku?

Taky mne překvapuje, že když si mezi poslanci a jejich poradci kdekdo píše před jméno JUDr., že neodhalí ty maléry v zákonech, které se tak musí hned novelizovat.

Tak mi vytanul na mysli výrok z Haškova doslovu ke Švejkovi: „Toť jen malá ukázka, jaká hovada se rodí pod sluncem.“zpět na článek