1.7.2022 | Svátek má Jaroslava


PRÁVO: Nezákonnost povinného covidového očkování

20.12.2021

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nařídil povinné covidové očkování vyhláškou č. 466/2021 Sb. v rozporu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Povinné pravidelné očkování

Osoby na území Čech, Moravy a Slezska jsou povinny se podrobit plošnému pravidelnému očkování, které stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví. Vyhláška však musí respektovat zákonné zmocnění v § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, který umožňuje nařídit toto očkování k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění. Tomuto požadavku covidové očkování neodpovídá, protože nedokáže zabránit šíření infekce. Nákaza třikrát očkovaného prezidenta republiky, třikrát očkovaného policejního prezidenta, plně očkovaného ministra zdravotnictví a hlavní hygieničky to dokazuje. Dokazují to i týdenní čísla nově hospitalizovaných za týden 6.-12. 12. 2021 v nemocnicích, v poměru 2 082 neočkovaných na 1 616 očkovaných, tedy asi 56 % neočkovaných a 44 % očkovaných. V nejrizikovější kategorii osob starších 70 a více let je v nemocnicích 861 neočkovaných a 1 124 očkovaných, tedy 43 % neočkovaných a 57 % očkovaných.

Zákon umožňuje povinné očkování k zamezení vzniku a šíření nemoci, nepoužívá pojem pouhého omezení nemoci. Je to také důkaz, že ze všech státem nařízených očkování je covidové očkování nejméně úspěšné. Je to jako s očkováním na tradiční chřipku – účinné je něco přes půl roku a ještě neochrání před všemi mutacemi.

Povinné pravidelné očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví nelze vyhláškou nařídit z důvodu lehčího průběhu nemoci, ale jen z důvodu zabránění šíření infekce. Očkování, které nebrání šíření infekce, nemůže být nařízeno pouhou vyhláškou, ale zákonem.

Povinné zvláštní očkování

Vyhláškou lze nařídit omezené zvláštní očkování pro stanovený okruh osob, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění. Toto zmocnění neumožňuje plošně stanovit tuto povinnost zdravotníkům, hasičům či vojákům, ale jen těm osobám, které budou na ohrožených pracovištích. Tedy je možné tak nařídit očkování osob na covidových odděleních nemocnic, případně záchranné službě. Zákon však neumožňuje takto postupovat vůči osobám, které nejsou na ohrožených pracovištích, např. jsou na očním oddělení, kde se covid neléčí. Rozdílný přístup by měl být i u hasičů či vojáků. Voják, který může být nasazen v rámci covidové pomoci do ohroženého domova důchodců, se očkování bude muset podrobit, ale pokud je voják pilot, tak se na něj povinné zvláštní očkování nevztahuje, protože pilotní kabina není pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění.

Je zřejmým zneužitím moci, pokud je covidové očkování nařízeno dobrovolným hasičům, kteří nejsou v pracovním poměru, a jejich dobrovolná jednotka není pracovištěm, což vyžaduje zákon. Je navíc zřejmé, že při hašení běžných požárů není člověk více ohrožen infekcí, než při jiné činnosti. Je to sprostý útok ministra Vojtěcha na dobrovolné hasiče a obecně prospěšnou dobrovolnickou činnost.

Ignorování přirozené imunity

Podle § 46 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví se pravidelné a zvláštní očkování neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky (kontraindikace). Vyhláška vůbec nepočítá se zdravotním vyšetřením osob před vpichem vynuceného očkování. Ignoruje se i prodělaná nemoc. Takže podle Vojtěchovy vyhlášky se mají očkovat i ti, kteří nemoc prodělali nedávno či dokonce jsou aktuálně nemocní covidem. To je hrubý rozpor s tím, co doporučují i odborníci, kteří jinak podporují očkování. Ministr ve snaze podpořit odbyt vakcín na trhu vystavuje lidi riziku.

Pokuta

Za nesplnění povinnosti povinného očkování hrozí pokuta nejvýše 10 000 Kč. Nesmí být za odmítnutí stejného očkování uložena opakovaně. Promlčecí doba je jeden rok. Ovšem nelze uložit pokutu za porušení vyhlášky, která je sama protizákonná. Její protizákonnost může posoudit každý soudce, pokud ji bude používat při řešení konkrétní věci.

Obrana proti nezákonnému očkování

Ministerstvo zdravotnictví opakovaně porušuje v rámci propagace covidového očkování zákony. Obrana spočívá v odmítnutí takového očkování. Pokud bude krajskou hygienickou stanicí uložena pokuta, je nutné podat ve správním řízení odvolání k Ministerstvu zdravotnictví s poukazem na nezákonnost vyhlášky ministerstva a nebude-li tento argument akceptován, je nutné podat správní žalobu proti odvolacímu rozhodnutí ministerstva krajskému soudu. Ten posoudí, zda vyhláška byla vydána v rámci zákonného zmocnění, a zjistí-li, že ne, odmítne ji použít a pokutu zruší. Nakonec zřejmě v rámci kasačních stížností o věci bude rozhodovat Nejvyšší správní soud a sjednotí judikaturu různých krajských soudů.

Nová vláda

Nová vláda Petra Fialy má možnost se dosavadnímu hromadnému porušování práv lidí Ministerstvem zdravotnictví postavit. Vyvodit osobní odpovědnost za zneužívání moci na tomto ministerstvu a zrušit nezákonná rozhodnutí, včetně vyhlášky o povinném covidovém očkování.

Převzato z profilu.SOUTĚŽ: Vyhrajte zásobu Nutrilonu 2 Profutura CESARBIOTIK™
SOUTĚŽ: Vyhrajte zásobu Nutrilonu 2 Profutura CESARBIOTIK™

Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte krabici plnou pokračovacího kojeneckého mléka Nutrilon 2 Profutura CESARBIOTIK™. Zbrusu nová receptura...