16.6.2021 | Svátek má Zbyněk


PRÁVO: Nedotknutelní "mocní" nebo Český Kocourkov?

11.11.2005


Toho se Stanislav Penc dle Paroubka a jeho advokáta měl dopustit tím, že dne 20.srpna 2005 jako účastník a moderátor festivalu Open Air Music Festival Trutnov zveřejnil na koncertě konaném v Trutnově celému publiku, tedy několika tisícům diváků, jasně a zřetelně telefonní číslo oznamovatele, a to s výzvou, aby diváci na toto číslo telefonovali, přičemž v důsledku toho došlo na telefonní číslo oznamovatele několik set anonymních telefonátů a SMS, které obsahovaly mj. vulgární urážky a výhrůžky". Tím je podle nich dáno podezření, že Stanislav Penc úmyslně narušil občanské soužití schválnostmi. Paroubek doplnil své podání o další možný přestupek a to, že Penc mu ublížil na cti tím, že ho urazil nebo vydal v posměch dle § 49 odst. 1 písm. a) zákona čís. 200/1990 Sb., o přestupcích. V této věci nezbylo Městskému úřadu v Trutnově nic jiného něž řízení zahájit, vyslechnout obě dvě strany a rozhodnout.

Stanislav Penc svoji zákonnou povinnost naplnil 18. října 2005. Hned poté, aniž by vyslechl i druhou stranu, Trutnovský úřad zveřejnil ve sdělovacích prostředcích záměr předat celé dořešení věci do místa bydliště Stanislava Pence s odůvodněním: " Je to podle zásad hospodárného postupu ve správním řízení." vysvětlil tajemník Městského úřadu v Trutnově Zdeněk Nýdrle. Penc se k celé věci vyjádřil dopisem, že jemu samotnému nevadí cestování do Trutnova a že v případě pokračování v přestupkovém řízení, bude požadovat předvolání svědků, kteří ve většině žijí nebo mají vztah k Trutnovu. Na tyto argumenty, které vyvracejí odůvodnění o předání, Správní odbor MÚ Trutnov nedbal a celou věc předal přestupkové komisi v Libání k rozhodnutí. V pondělí 7. listopadu rozhodla libáňská přestupková komise, že celou věc předá zpátky do Trutnova s odůvodněním, že se festival konal na území města Trutnova a místní radnice má o akci více informací. Starosta Libáně Jan Šesták připustil, že pokud Trutnov bude na předání do Libáně trvat, případ vyřeší.

Ke zveřejnění telefonního čísla došlo na trutnovském festivalu dne 20.8.2005. Částečný výpis SMS zpráv, které jsou založeny ve spise, jsou převážně datovány dnem 24. a 29.8.2005. Po přečtení těchto zpráv je zřejmé, že více než dvě třetiny z nich vůbec neobsahují žádné urážlivé, případně hanlivé výroky. Ing. Paroubek den po předmětné události, tedy zveřejnění čísla na trutnovském festivalu, nazval pisatele zpráv lidskou žumpou, což nepochybně urážkou na cti pro většinu pisatelů je. Jen pro ilustraci jedna z textových zpráv, která má dle Ing. Paroubka a jeho právního zástupce JUDr. Petra Topinky být důkaz spáchání přestupku zní: "Ahoj zelenoočko, jak se máš a proč jsi smutná? Aleš."
Smyslem zveřejnění telefonního čísla na jednoho z výkonných úředníků tohoto státu, které již několik měsíců bylo veřejně přístupné na stránkách pražské ČSSD, bylo umožnit komunikaci mezi někým, kdo rozhýbal veřejnou diskusi nad smyslem české demokracie. Jedním z hlavních důvodů hlasitého přečtení tohoto čísla byla řada lží a nepravd, které byly veřejně publikovány a byly pravděpodobně a skutečně z úst Ing. Paroubka. Sám Ing. Paroubek několikrát vyzval prostřednictvím medií tiskových konferencí a i skrze exprezidenta Václava Havla k dialogu.
Stanislav Penc trvá na tom, že se nedopustil ani při telefonní komunikaci, ani při zveřejnění telefonního čísla, které jinak je již dlouhou dobu veřejně známé, žádného přestupku proti zákonu. I přesto žádá o osobní konfrontaci s oznamovatelem před správním orgánem.
Co se týká doplnění podání ze strany Paroubka a jeho právního zástupce, je třeba upozornit na vědomou manipulaci ze strany oznamovatele ve věci obsahu telefonního hovoru mezi Pencem a Ing. Paroubkem a to ve smyslu, že Stanislav Penc nechtěl od Ing. Paroubka vysvětlení zásahu těžkooděnců na akci CzechTeku, jak se píše ve zmiňovaném odůvodnění. Zdvořile premiéra požádal, zda by mohl, jakožto předseda vlády ČR, promluvit k deseti tisícům lidí a vzkázat jim takto něco přes telefon.
Stanislav Penc: Tak přátelé: šest nula dva - třicet devět - třicet - dvacet devět!
Jiří Paroubek: Paroubek. Stanislav Penc: Stanislav Penc je mé jméno, dobrý den! Pane Paroubek, já se vám omlouvám, že vás ruším v sobotu, ale já jsem teď na trutnovském festivalu a to je taková zábava, kde jsou stejní lidí, jako byli na CzechTeku. Vypadají stejně, když se tak na ně koukám. My jsme si říkali, že by vám určitě nevadilo, protože jste přece jenom předseda vlády České republiky, abyste k deseti tisícům lidí promluvil a vzkázal jim něco přes telefon. Byl byste tak ochoten, prosím?
Jiří Paroubek: Proč ne? (řev) Stanislav Penc: To jsou lidi, kteří tady čekají na vaše povídání. Jiří Paroubek: Takže, vážení přátelé, přeju vám hezkou zábavu a hezky se bavte celý večer. (řev, pískot) Stanislav Penc: Pane Paroubek, slyšíme se ještě? Pane Paroubek? Pan Proubek to položil... (řev, pískot)

Penc se cítí dotčen oznámením Ing. Paroubka a jeho zákonného zástupce o údajném spáchání přestupku. Dále se domnívá, že sám Paroubek se dopustil porušení zákona nejen z neoprávněného nařčení z přestupku, ale především v tom, že pisatele SMS zpráv (co mu po trutnovském festivalu přicházely) označil za lidskou žumpu.

Další informace naleznete na na www.kozy.cz
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.