28.10.2021 | Den vzniku samostatného československého státu


PRÁVO: Nahráváním ke ztransparentnění zastupitelstva

22.12.2012

Již dlouho se řeší otázka, zda si například občan může nahrávat jednání zastupitelstva obce (jako nejvyššího orgánu obce) – a to i bez souhlasu zastupitelů či kohokoliv jiného. A též zda je možné zveřejňovat tyto nahrávky ze zastupitelstev například na internetu. Také se řeší otázka, zda na vás můžou radní či kdokoliv jiný zavolat Policii ČR, pokud si pořizujete záznam bez jejich souhlasu.

Jak si povšimla i média, trojice známých protikorupčních organizací před pár dny společně vyzvala Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), aby zaujal jasné stanovisko k pořizování a zveřejňování videozáznamů z jednání obecních zastupitelstev. Podle analýzy sdružení Otevřená společnost, Oživení a Transparency International pro to v zákonech nejsou principiální překážky. Hlavním zpracovatelem analýzy byl Oldřich Kužílek, mj. spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím a dlouholetý aktivista v této oblasti. V rámci fair play musím poznamenat, že autor tohoto komentáře byl v této věci též zainteresován – vypracovával recenzní posudek na zmíněnou Kužílkovu analýzu.

Nutno zdůraznit, že zasedání zastupitelstva jsou ze zákona veřejná! Neveřejná jsou jen jednání rady města (obce). Na zastupitelstvech se rozhoduje o zásadních veřejných záležitostech ve veřejném prostoru a přirozeně ve veřejném zájmu. A protože o peníze jde až v první řadě, v mnoha případech se tam rozhoduje o veřejných penězích, což si určitě zaslouží bedlivou veřejnou kontrolu. Včetně možnosti pořizování audio- či videozáznamu z jednání.

Nemám nic proti tomu (ba naopak), že města musí, z důvodu právní jistoty, ještě před zahájením jednání upozornit účastníky jednání zastupitelstva, že budou nahráváni. Pokud se tak někde na zastupitelstvech nedělo, šlo o nesprávný procesní postup a je dobře, že na to byly obce upozorněny. Nicméně dřívější právní výklad ÚOOÚ zakazující městům zveřejňovat záznamy z jednání zastupitelstva pokládám za příliš extenzivní.

(Po)pletený Újezd

V souvislosti s tématem bych rád zmínil jeden zajímavý letošní judikát. Městský soud v Praze se vyjádřil ke kontroverzní otázce pořizování zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva obce občany, kde mj. uvedl: Jednání zastupitelstva obce obecně – a obce Pletený Újezd jmenovitě – je podle obecního zřízení veřejné, což se týká všeho, co se v průběhu tohoto zasedání odehraje, tedy včetně případných proslovů či jiných projevů soukromých osob, tedy těch, které nejsou členy zastupitelstva obce a ani jinak nejsou spojeny s fungováním obecní samosprávy. Soud dále výstižně pokračoval – každý je oprávněn pořizovat si pro své účely zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce, a to včetně proslovů či jiných projevů soukromých osob, neboť nemají charakter projevů osobní povahy. Pokud by i přesto některá ze soukromých osob měla za to, že pořizováním zvukového záznamu jejího vystoupení v rámci zasedání zastupitelstva obce jsou dotčena její osobnostní práva, může se ochrany těchto práv domáhat jen cestou žaloby k soudu ve věcech občanskoprávních, neboť řešení takového sporu náleží výhradně do působnosti a pravomoci soudu. Zejména je třeba zdůraznit, že řešení takového sporu nenáleží mezi úkoly policie, a její orgány tedy nemohou do takových sporů jakkoliv zasahovat, a to ani tímzpůsobem, že by jednání některé z osob označily za přestupek.

Poučení z této kauzy je jasné, pokud by na vás při nahrávání zastupitelstva někdo – ať již zastupitel, či spoluobčan – zavolal Policii ČR, ta by v této věci neměla konat.

Pořizování a zveřejňování záznamů ze zastupitelstev obcí a krajů je legitimní způsob, jak posílit transparentnost české a moravské samosprávy. Je škoda, že praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů často šla cestou přesně opačnou. Uvidíme, jak na výše citovanou výzvu protikorupčních organizací úřad zareaguje do budoucna. Snad se poučí. Města se tak již nebudou moci vymlouvat, že by nahrávání i povolila, ale brání jí v tom zlí úředníci z ÚOOÚ, jak se tomu dodnes mnohde děje.

LN, 20.12.2012
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.