29.6.2022 | Svátek má Petr, Pavel


PRÁVO: Milost je feudální přežitek

7.4.2022

Asi nejenom mne zvedla z akademické židle informace, že náš prezident republiky udělil milost šéfovi Lesní správy Lány panu Miloši Balákovi.

Připomeňme veřejně známou skutečnost, že omilostněný muž byl pravomocně odsouzen za ovlivňování veřejné zakázky v Lánské oboře. Prezident Zeman prý zejména zohlednil Balákovu bezúhonnost a pracovitost. Jako by ve vězení aktuálně neseděly stovky jiných prvotrestaných a pracovitých osob.

Lánská obora má sice rozlohu přibližně třiceti kilometrů čtverečních, nicméně problém, který milost pro jejího bývalého šéfa zasadila, má rozměr násobně větší.

Spousta novinářů, politiků i běžných lidí logicky nadává prezidentovi za jeho vyprázdněný „akt milosrdenství“. Důvodem je do očí bijící podjatost. Jak to, že Zemanův člověk milost dostal a tisíce jiných nikoliv? Pro Miloše od Miloše? Kde zůstaly Zemanovy předvolební sliby, že milosti nebude používat? Kde vlastně zůstala spravedlnost?

In medias res: Milost je v principu neobyčejná pravomoc, která de facto pramení ještě z monarchistických středověkých dob. Jako liberální moravský právník mám za to, že v moderním právním státě (Rule of Law) – jakým snad Česká republika (ne království) v roce 2022 je – působí tento institut systémově značně cizorodě.

Jak známo zmíněný středověký právní nástroj s etiketou „milost“ dovoluje prezidentovi v individuálních případech odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem. A dále pak autoritativně nařizovat, aby se trestní řízení vůbec nezahajovalo, a jestliže se už tak stalo, tak aby se v něm nikdy nepokračovalo.

Co nám musí na milostech mj. vadit? V individuálních případech, kdy je udělena milost, dochází ke znevážení několikaleté práce soudců, státních zástupců a vlastně i vyšetřujících policistů. A nalejme si čistého piva, práce rozhodně docela nákladné, kterou platíme my daňoví poplatníci.

I kdyby tým hradních (lhostejno, zda dnes zemanovských, předtím klausovských a havlovských) právníků věnoval proceduře (ne)vyhovění žádostí o milosti maximum svého času, znalostí a energie, nikdy nemůže z prapovahy věci proniknout do podstaty trestního problému tak jako orgány činné v trestním řízení. Tyto instituce se profesionálně zaobírají předmětnými případy i několik let. A právníci z Hradu za pár dnů, mj. bez možnosti předvolání svědků či nového provedení důkazů, napraví případná justiční pochybení? Tomu vážně někdo rozumný věří?

Zneužitelný akt veřejné moci

Autor tohoto komentáře dlouhodobě stojí na názorové pozici, že milosti jako takové jsou dnes historickým anachronismem. Přežitkem vykračujícím si po naší demokratické republice v kabátě z feudální látky zapnuté knoflíky vrchnostenské podjatosti.

Obhájci milostí v učebních textech s oblibou uvádějí modelový příklad, že bývalý prezident pan Václav Havel kdysi zastavil vyšetřování důchodkyně, která si údajně pro zmírnění bolestí pěstovala konopné drogy.

To bylo od prezidenta Havla jistě rozumné! Nicméně není to ze systémového hlediska úkol pro státní zástupce a posléze prvoinstanční či odvolací soudce, aby mj. důsledně a odpovědně vyhodnotili společenskou nebezpečnost jednotlivých činů? Není alibistické se spoléhat na milost z Hradu?

Milost a milosrdenství – určitě ano. Avšak výlučně jako projev vůle soukromých osob (fyzických i právnických), nikoliv formalizovaný a zneužitelný akt veřejné moci.

Je sice důstojné, že prezident sídlí na Hradě (symbolu monarchie), nicméně monarchistické prvky by Česká republika měla bez zbytečného odkladu opustit. Příští prezident by aspoň nebyl v pokušení je zneužívat, jak to s největší pravděpodobností učinil minulý týden prezident Miloš Zeman.

Podtrženo a sečteno – milost je přežitý a vyprázdněný institut, jenž už opravdu nepatří do současného právního státu. Nenásobí se nespravedlnost ve společnosti tím, že jeden milost dostane a druhý nikoliv? Ostatně tak je společností většinově vnímána i aktuální milost pro Miloše Baláka.

LN, 5.4.2022

Autor je VŠ pedagog a publicista

**********************

Úvahy o veřejném právu

Úvahy o veřejném právu

Kniha JUDr. Petra Kolmana je dílem převážně právně-teoretickým, ovšem se značnou ambicí být i praktickým rádcem osobám, které se potýkají s některým úskalím vyplývajícím ze současného veřejného práva.

Publikaci je možno zakoupit zde.