24.6.2022 | Svátek má Jan


PRÁVO: Lze u nás veřejně nabádat k vraždě?

31.10.2016

Aby snad v úvodu nedošlo k mýlce: nejde tu o nějaké „namletí do masokostní moučky“, nýbrž o výzvu k zabití spoluobčana.

Podstatnou roli zde sehrává článek ze serveru iDnes, který se před pár dny sice objevil v hlavních zprávách, ale v archivu hlavních zpráv jej už nenajdete. To ovšem neznamená, že snad zmizel, stále je v rubrice Ústí a Ústecký kraj. Jedná se o článek „Pitva vyloučila cizí zavinění smrti mladíka z Žatce, Romové se však bouří“, na iDnes.cz publikovaný 24. října 2016 v 18:05.

Jak se zde píše, ve čtvrtek 20. října do Žatce zamířili romští demonstranti, neboť v úterý 18. října večer, kolem 19. hodiny, tu v pizzerii Panamera zemřel mladý Rom. A i když pitva předběžně vyloučila cizí zavinění, svolavatelům akce jeho smrt připadala podezřelá. To ostatně říká na svém blogu na iDnes i Patrik Banga: „Lidi totiž neumírají jen tak z legrace. A vědět by to podle mého skromného názoru měla i česká policie. Jestli v tom byl jakýkoliv jiný aspekt, skrytá nemoc, reakce na jakýkoliv podnět... drogy, alkohol, alergie.. tak to proboha řekněte. Ale netvrďte mi, že ten člověk zemřel jen tak, v sedmadvaceti letech, pod hromadou strážníků.“

K diskutované tragické události došlo v žatecké pizzerii na Masarykově ulici. Dle očitých svědků se tu mladý Rom dostal do sporu s hosty kvůli tomu, že v podniku obtěžoval ženy. Někteří z přítomných hostů ho napomínali, protože se však neovládal a byl stále agresivnější, údajně ho při potyčce strhli na zem a přivolali strážníky. Když dorazila městská policie, mladík dle návštěvníků Panamery zkola­boval. Hosté i přivolaní záchranáři mu tak nakonec museli poskytovat první pomoc, respektive po zá­stavě srdeční činnosti provádět nepřímou masáž srdce. „Šestadvacetiletého muže z Loun se i přes rychlou pomoc nepodařilo oživit,“ informovala policejní mluvčí Jaromíra Střelcová. Podle oficiálního YouTube kanálu serveru Romea.cz a Romea TV „ke smrti došlo v momentě, kdy ho policisté pomocí donucovacích prostředků zatýkali.“ Podle údajného očitého svědka, jehož anonymní výpověď zveřej­nila Romea TV, zatýkaného Roma v žatecké pizzerii jeden z hostů udeřil do hlavy, načež měl spou­taný muž, ležící na zemi, přestat sténat. Záběry jednoho z přímých svědků incidentu ve svém zpra­vodajství odvysílala TV Nova:

Jelikož se na internetu začala objevovat videa se záznamem incidentu spolu s nejrůznějšími popisy celé události, vyzvala policie občany, aby byli nápomocni objasnění tohoto případu. „Vzhledem k tomu, že se na různých zpravodajských serverech objevují informace o dalších svědcích a videozá­znamech incidentu, který se stal v úterý 18. října v Žatci, kde došlo k náhlému úmrtí mladého muže, vyzýváme všechny tyto svědky, aby se v zájmu zdárného objasnění případu přihlásili na l. 158 a pře­dali policii veškeré informace a obrazové záznamy,“ uvedla policie na stránkách KŘP Ústeckého kraje. Na žateckou událost zareagovali i někteří členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, kteří žádali orgány činné v trestním řízení, aby v co nejkratším čase smrt mladého Roma důkladně prošetřily. „Věříme, že to přispěje k uklidnění situace, a že se nepotvrdí obavy mnoha romských ob­čanů o jejich bezpečí v této zemi,“ stojí v jejich prohlášení. Uklidnění situace v Žatci však zatím ne­nasvědčují posílené hlídky městské i státní policie.

Video z pietního shromáždění v Žatci, které se následně konalo ve čtvrtek před pizzerií, kdy se tu mělo sejít 100 Romů (i když na nesestříhaném záznamu jeden z aktivistů říká, že se tu sešlo 41 lidí), ROMEA o.p.s. zveřejnila v sobotu 22. 10. 2016:

Na internetu byl však 24. 10. 2016 zveřejněn i jiný záznam této romské demonstrace, označované za pietní shromáždění, v jeho nesestříhané podobě:

Na Facebooku se ještě před tím, konkrétně už 21. října, objevilo video, ve kterém účastník „pietního shromáždění“ hrubě uráží přítomné policisty. Zde se také v diskusi pod videem objevují souhlasné komentáře romské komunity ve stylu „Dobře to řekl těm skurvisinum“ a podobně:

Jak uvádí výše jmenovaný článek ze serveru iDNES, kvůli úmrtí romského mladíka v žatecké Pana­meře se o svůj život strachuje Petr Provazník, který v pizzerii pracuje. Toho totiž někteří členové romské komunity na svých facebookových profilech označují za vraha. Nejenže zveřejnili jeho jméno a fotografii, ale vyzývali i k jeho usmrcení. Petr Provazník přitom v době, kdy se neštěstí stalo, vůbec nebyl v práci. „Měl službu až druhý den,“ potvrdil tuto skutečnost Milan Bočkai, provozní pizzerie. „Byl jsem doma. Že se něco toho večera stalo, jsem se dozvěděl až někdy kolem dvaadvacáté hodiny,“ řekl reportérům Provazník. Přičemž trval na tom, aby jeho jméno zaznělo v médiích: „Jak jinak se mám bránit? Obviňují mě z něčeho, co jsem neudělal, u čeho jsem vůbec nebyl. Já bych se s tím srovnal, ale výhrůžky se týkají celé mé rodiny.“ Nakonec zrušil svůj facebookový profil, protože i tam mu začaly chodit výhrůžky. Proč právě jemu, si neumí vysvětlit. Odhaduje, že to může souviset s jeho bratrem, který pracuje u policie, a někteří recidivisté se mu přes něj chtějí mstít.

Pokud jde pak o poslední vývoj událostí, rozhodli se ostravští Romové uspořádat ve čtvr­tek 27. 10. 2016 pietní shromáždění, kterým se připojí ke stejné akci, pořádané v Žatci. Přičemž všechna shromáždění dle romských aktivistů mají upozorňovat na zabití mladého Roma v žatecké pizzerii. Při této příležitosti ostravští aktivisté vyzvali všechny Romy a slušné lidi k tomu, aby přestali být lhos­tejní k vraždám. Celé prohlášení, které serveru Romea.cz poskytl Josef Stojka, je zde:

Ve čtvrtek k očekávanému „pietnímu shromáždění“ romské komunity v Žatci opravdu došlo a v našich televizních stanicích se mihlo několik šotů. O průběhu shromáždění informoval i server iDnes v článku výstižně nazvaném Atmosféru po pietě v Žatci krotili těžkooděnci, kde se říká, že střety odstartovaly, když se většina účastníků akce, převážně Romů, vydala k podniku, kde se neštěstí odehrálo. Tam na ně čekali zákazníci podniku a obyvatelé Žatce:

Nelze v tuto chvíli odhadnout, jaký průběh další romská shromáždění v budoucnu ještě budou mít. Tak jako nelze předjímat závěry kriminalistů, ke kterým mohou dospět při vyšetřování úmrtí otce dvou malých dětí v žatecké pizzerii Panamera. Naproti tomu je však již známo, že několik občanů České republiky ve­řejně vyzývalo k usmrcení jimi z rasismu osočovaného člověka. O tom však naše „politicky korektní“ sdělovací prostředky mlčí. A přitom se orgánů činných v trestním řízení měli novináři už dávno ptát: byli tito naši spoluobčané, veřejně nabádající k vraždě, již obviněni z trestného činu? Neboť nabá­dání k vraždě není přestupek, ale trestný čin. A nutno zde podotknout, že pokud se některý občan ČR o nějakém nabádání k vraždě dozví a neoznámí tuto skutečnost Policii ČR, může být podle stá­vající legislativy podle § 367 trestního zákoníku potrestán odnětím svobody až na tři roky.

Přičemž silně pochybuji o tom, že by se o tomto konání některých členů romské komunity nedozvě­děl nikdo ze sdružení Romea, které je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, jež kromě jiného spojuje i napomáhání rozvoji demokracie a tolerance ve společ­nosti. Jehož základním posláním je sdružovat občany romské a české národnosti, kteří chtějí pomá­hat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití.

Převzato z KarelWagner.blog.idnes.cz se souhlasem autora