21.6.2021 | Svátek má Alois


PRÁVO: Kdo vraždil v žatecké pizzerii?

14.11.2016

V úterý 18. října 2016 večer zemřel v žatecké pizzerii Panamera mladý Rom. A i když pitva předběžně vyloučila cizí zavinění, připadá romské komunitě jeho smrt podezřelá.

“Mnozí smrt muže považují za vraždu. Ve městě od incidentu panuje napjatá situace. Proto je po­třeba mu věnovat mimořádnou pozornost a postupovat nanejvýš transparentně. Ministr Chovanec by se měl zasadit o to, aby se rostoucí rasové napětí v Žatci uklidnilo. Nejlépe tím, že bude veřejně ga­rantovat důkladné vyšetření případu. Ostatně ho k tomu už vyzvala i rada vlády,” prohlásil minulý tý­den Matěj Stropnický, předseda Strany zelených. “Zásah strážníků musí být za všech okolností při­měřený. Vyšetřování musí také prověřit, zda chování některého z hostů či strážníků nemělo rasový podtext. Nejde přitom letos o první problematický policejní zásah,” dodala k jeho prohlášení Monika Horáková, členka předsednictva Strany zelených.

Vzhledem k tomu, že jde o závažné téma, přicházím zde s hlubším, a tím i poněkud delším rozborem žatecké kauzy. Je určen čtenářům, zajímajícím se o dané souvis­losti tragické události, k níž došlo v pizzerii na Masarykově ulici: dle očitých svědků se tu 18. října mladý Rom dostal do sporu s hosty kvůli tomu, že v podniku obtěžoval ženy. Několik z pří­tomných hostů ho napomínalo. Protože se však neovládal a byl stále agresivnější, měli ho při potyčce strhnout na zem. Když dora­zila personálem pizzerie přivolaná městská policie, pacifikovaný otec dvou malých dětí tu zkola­boval. Návštěvníci Panamery mu pak spolu se strážníky museli poskytnout první po­moc, respektive po zá­stavě srdeční činnosti provádět nepřímou masáž srdce, aby pak v oživování pokračovali přivolaní zá­chranáři. A jak o tom veřejnost informovala policejní mluvčí Jaromíra Střel­cová „i přes rychlou pomoc se šestadvacetiletého muže z Loun nepodařilo oživit.“

Podle serveru Romea.cz a Romea TV „ke smrti došlo v momentě, kdy ho policisté pomocí donuco­vacích prostředků zatýkali.“ Podle očitého svědka, jehož anonymní výpověď zveřej­nila Romea TV, zatýkaného Roma v žatecké pizzerii přitom jeden z hostů udeřil do hlavy, načež měl spou­taný Rom, ležící na zemi, přestat sténat. Jeho svědectví tak mělo zpochybnit tiskové prohlášení Policie ČR, podle kte­rého pitva předběžně vyloučila cizí zavinění. Starostku Žatce, která policejní stanovisko na pietním shromáždění 27.10. 2016 zopakovala, romský aktivista Robert Tonelli otevřeným dopisem vyzval k rezignaci: „Pasovala jste se do role soudce a vynesla smrticí ortel, který nebyl důkladně podložen argumenty a fakty,“ cituje z jeho dopisu server Romea.cz. Starostka Zdeňka Hamousová se v tisku hájila tím, že pouze citovala ze závěrů policie, na čemž nevidí nic špatného. K tomu pak dodala: „Mně osobně začínají chodit výhrůžky, policie ale hlásí klid. Řešíme teď rozpočet, a tak nemám čas vy­hrůžky řešit.“

V té době se na Facebooku a různých webových stránkách objevují odkazy na videa nejen z žateckého pietního shro­máždění, ale i videa z 18. října, která ilustrují sled událostí v žatecké pizze­rii, včetně záběrů pacifi­kace agresivního výtržníka městskými strážníky. Mezi blogy se pak na iD­NESu 31. října objevil člá­nek „Tak kdo tady lže, Romové nebo lidé z pizzerie?“ novináře Patrika Bangy. Ten inkriminované video komentuje těmito slovy: „Už v minulém blogu jsem napsal, že zpacifikování agresivního člověka je na místě. Ovšem, okolnosti jeho smrti mají háček. To video, které natočil přímý svědek, který celou věc přímo při natáčení komentuje. A hlavně jeho část. Na té je vidět, jak ležícího člověka mlátí za asistence strážníka žatecké Městské policie člověk v civilu.“ Závěrem pak ve svém článku říká: „Pořád nemám jasno, nač ten člověk vlastně zemřel. Ale mám naprosté jasno v tom, že pokud kdokoliv tvrdí, že nebyl před smrtí mlácen, tak lže a veřejnost tomu ráda věří.“

Málo informovaný čtenář z jeho článku mohl nabýt dojmu, že šlo o šarvátku podobnou té, jaká se odehrála koncem února 2014 v baru Hong Kong na sídlišti Sever v České Lípě. I tam totiž hovořila mluvčí policie Ivana Baláková v souvislosti s romským výtržníkem o „hádce s následnou rvačkou kvůli sexuální urážce“, adresované jedné z návštěvnic podniku. Ovšem zdejší „bití“, na rozdíl od „bití“ v žatecké pizzerii, probíhalo trochu jinak. Neboť v České Lípě nešlo o jednoho, ale hned o čtyři rom­ské výtržníky, jejichž počínání popsala policejní mluvčí těmito slovy: „Z kamerového záznamu je pa­trné, že na ženu útočili převážně kopy. Tím jí způsobili kromě otřesu mozku a tržné rány na hlavě i zlomeniny obou lícních kostí, zlomeninu čelisti, tříštivou zlomeninu nosu a vyražení dvou zubů. Na traumatologickém oddělení českolipské nemocnice skončil spolu s ní i její přítel, kterého lékaři hos­pitalizovali s otřesem mozku, tržnými ranami na hlavě a v obličeji, zlomeninou nosu a poraněním chrupu.“

Nutno zde přiznat, že Romové si na nepřiměřené násilí, řešící jejich výtržnosti, stěžují stále častěji. O jednom z posledních incidentů informoval server iDNES dne 25. října 2016 v článku „Při potyčce na Černém Mostě létaly lahve, zasahovalo třicet policistů“. Trochu jinak zásah z Černého Mostu popisuje na Romea.cz jeden ze zadržených výtržníků: „Policisté mě hodili na zem, jeden mi držel hlavu a druhý mi dupl na koleno a zlomil mi v něm čéšku. Teď kvůli tomu při­jdu o práci,“ stěžuje si. A jak dále říká, na místo přijely další hlídky a skupinku Romů odvezly k výsle­chu, přičemž jeden z mladíků při cestě na služebnu (i podle výpovědi tohoto svědka) policis­tům vul­gárně nadával, za což byl údajně policisty zbit. „Slyšel jsem z vedlejší cely, jak je policisté slovně urážejí,“ popisoval události další ze zadržených Romů. Podle jeho prohlášení zde měl jeden z romských výtržníků dokonce zkolabovat, avšak přivolaná záchranka prý nevěřila, že by za zdra­votní stav zadržených mohla policie, která nařčení z nepřiměřeného násilí odmítá.

Jak se uvádí v tiskovém prohlášení Policie ČR, měla na místo v sobotu před desátou večer dorazit hlídka z místního oddělení po té, co na tísňovou linku 158 bylo přijato oznámení o výtržnostech na Černém Mostě. Skupinka hlučících Romů tam měla rozbíjet láhve a obtěžovat ko­lemjdoucí. „V rámci tohoto zákroku byla skupina výtržníků vyzvána k prokázání totožnosti. Většina osob však výzvě ne­vyhověla a začala policejní hlídku slovně atakovat. Celá situace se začala vyost­řovat a policistům tak hrozilo bezprostřední napadení. Vzhledem k tomu na místo dorazily posily v podobě několika dalších policejních hlídek. Policisté nejaktivnější účastníky potyčky zpacifikovali za použití donucovacích pro­středků. Na policejní služebně nakonec skončilo celkem 11 osob, z toho 4 osoby dobrovolně. Při zá­kroku došlo ke zranění celkem dvou osob. Třiadvacetiletý muž, který si podle všeho způsobil zranění sám při snaze o překažení zákroku policisty, ošetření přivolanými zá­chranáři odmítl. Lékařskou po­moc však nakonec neodmítl dvaadvacetiletý muž, který si po předve­dení na policejní služebnu stě­žoval na bolest kolena. Toho záchranná služba odvezla na ošetření do nemocnice,“ uvedla vedoucí tiskového oddělení Policie ČR Andrea Zoulová. K čemuž dodává, že se po zákroku vyrojily speku­lace a obvinění na sociálních sítích vůči zasahujícím policistům ohledně toho, zda byl jejich zákrok přiměřený. Proto také zákrok prověřoval odbor vnitřní kontroly, navíc byl o celé události řádně infor­mován i státní zástupce. „Z dosavadních výsledků šetření nevyplývá, že by poli­cisté jakkoli překračo­vali své pravomoci nebo na zranění osob nesli jakýkoli podíl,“ říká mluvčí.

Ale vraťme se do Žatce. V případě žatecké kauzy se na internetu objevila videa, z nichž je patrné chování mladého Roma před pizzerií a posléze i v samotné pizzerii. Jak se zde ukazuje, příčinou jeho chování byla psychóza, s největší pravděpodobností zapříčiněná užitím návykové látky, přičemž podezření padá na pervitin, s čímž souhlasí většina nezaujatých internetových diskutérů, kteří videa shlédli. Ovšem nejbouřlivější diskuse vyvolala videonahrávka, kde policisté spolu s jedním z hostů na podlaze pacifi­kují vzpouzejícího se výtržníka, kterého civilista udeřil. K tomu jeden z přímých účastníků incidentu ve vysílání ČT podotkl: „I přesto, že byl zpacifikovaný, nepřestával ve své agresi a zakousl se mi obrovskou silou do nohy.“ Zde je reportáž České televize o vyšetřování smrti Roma v Žatci:

Zde je třeba zmínit fakt, že se v různých diskusích objevují zmínky o tom, že někteří z návštěvníků pizzerie ovládají prvky bojových umění. Pak ovšem můžeme zcela logicky předpokládat, že v případě zadržení a pacifikace výtržníka se jednalo o techniku známou z bojových sportů, zvanou na­volňo­vání. Tedy v dané situaci šlo o navolňovací úder. A pokud je navolňovací úder doplňkem navol­ňování tlakem (obtížně zvladatelný výtržník byl strážníky tlačen k zemi), pak se zpravidla jedná o měkký úder na hlavu nebo trup útočníka. Tedy účelem tohoto úderu není útočníka zabít, jak se nám snažil podsunout ser­ver Romea.cz, který také neváhal manipulovat s veřejným míněním prostřednictvím zfalšovaného vi­dea. Sekvence s úderem se totiž na jejich videu několikrát opakuje pro vyvolání pat­řičného efektu. Ve skutečnosti šlo pouze o jediný úder, což prohlásil i očitý svědek na serveru Ro­mea.cz. Tedy video, publikované na serveru Romea.cz, bylo upravované. Přesto dokládá fakt, že ci­vilista vzpouzejí­cího se agresora uhodil. Rozhodně však nedokládá tvrzení, že po úderu pacifikovaný mladík „přestal sténat“.

K samotné formě zaznamenaného úderu se na serveru Romea.cz již vyjádřil přizvaný odbor­ník, pa­tolog doc. MUDr. Alexander Pilin. CSc., podle kterého by příčinou smrti mohla být nejen pří­tomnost omamné látky v těle, ale i stres způsobený šarvátkou:

Jak zde pan docent Pilin říká, po takovémto úderu s rozmachem by mohl být krevní výron v oblasti kam úder směřoval, někde v podkoží. Dle docenta Pilina však úder nemusel nutně vést k poškození nějakého důležitého orgánu, nebo na hrudníku ke zlomenině žeber či hrudní kosti. „Takže ta souvis­lost účinku tupého násilí, řekněme malou až střední silou, nemusí způsobit život ohrožující poranění,“ uzavírá svoje hodnocení záznamu. Ovšem zcela zásadní je jiný postřeh tohoto odborníka, zveřej­něný na serveru Romea.cz: “Tak, jak jsem viděl na tom videu, se rozhodně masáž srdce neprovádí.“ Přičemž pan docent Pilin upozorňuje na fakt, že na videu byly slyšet výtržníkovy výkřiky. A člověk, který potřebuje srdeční masáž, zpravidla bývá v bezvědomí, takže „nemůže mít nějaké zvukové pro­jevy“.

Tedy úder, vedený malou až střední silou na tělo ležícího výtržníka, neměl nic společného s masáží srdce. Což po shlédnutí zveřejněného videa každému nezaujatému divákovi bylo již zřejmé. Na druhé straně však i vyjádření patologa potvrzuje fakt, že „anonymní svědek“, vystupující na portálu Romea.cz, jednoduše lhal, když tvrdil, že po tomto úderu mladý Rom ztichl, tedy že přestal sténat. Čímž svědek naznačoval, že pacifikovaný výtržník na podlaze pizzerie v důsledku tohoto úderu upadl do bezvědomí, či snad byl tímto úderem přímo zabit. Ve skutečnosti totiž ani na sestříhaném videu po tomto úderu zvukové projevy výtržníka neustaly. V ten moment si však již policisté, jak je patrné ze segmentu zvukové stopy, uvědomují, že výtržníka pod vlivem psychotropní látky sami nezvládnou a rozhodnou se přivolat záchranku, neboť zfetovaného mladíka zklidnit medikamenty může jenom lé­kař. A jak se ukázalo, bylo to správné rozhodnutí, neboť mladý Rom zde díky stresu nakonec zkola­boval. Tedy došlo u něho k zástavě srdce, načež mu byla přítomnými policisty i civilisty poskytnuta první pomoc rytmickým stlačováním hrudníku. A z dostupných informací lze vyvodit, že byl oživován též přivolanými záchranáři. Následně byla resuscitace mladého muže při jeho převozu v sanitce zřejmě ukončena, neboť bylo zjevné, že se ho nepodaří, přes všechnu snahu, již oživit. V takovém případě pak skutečně zemřel, jak uvádí několik zdrojů, v sanitce. Přičemž do protokolu se doba ukončení resuscitace zpravidla zaznamenává coby čas úmrtí.

Nejzajímavější příspěvek k danému tématu se objevil pod článkem na hlavní stránce iDNESu 31.10.2016, kde Aleš Holan píše: „Pracuji více než dvacet let s lidmi z okraje společnosti, které mnohdy nikde nechtějí, protože jsou agresivní, neklidní, nebezpeční, pod vlivem psychotických fe­noménů, přičemž nejčastěji je příčinou psychóza, potažmo toxická psychóza, která se může dostavit dříve či později po užití drog. Čím dál častěji nám vozí mladé lidi, kteří si šňupli anebo nitrožilně apli­kovali pervitin. Na základě mnohaleté a každodenní zkušenosti vím, že lidé „nastřelení“ pervitinem jsou zrychlení, neodklonitelní, na domluvy nereagují, neorientují se v realitě, mají vizuální nebo slu­chové halucinace, bludy, atakují slovně nebo fyzicky okolí – kohokoliv, jsou podráždění a velmi agre­sivní. Není výjimkou, že takto zfetovaní se dopouštějí trestního jednání – krádeží, loupeží, násilí. Při svém útoku jsou schopní protějšek zranit či dokonce zabít. Lidé nastřelení pervitinem mají při útoku obrovskou sílu a necítí bolest. Jsou takřka „nesmrtelní“. Nedávno tři velmi silní a velcí muži nemohli zvládnout zfetovaný příjem, který měl necelých 60 kg. Pusťte si na YouTube video „Vlkodlak z Kladna“ – to je přesně takový případ. Zajímavé je, že drtivá většina Romů, kteří se k nám dostanou, užívají drogy. Pravidelně kouří alespoň marihuanu, kterou pochopitelně nepovažují za drogu, při­čemž často začínali u čichání ředidel, v posledních letech ale nejvíce užívají pervitin – šňupáním nebo iv. Jejich pobyty jsou opakované. Musím dodat, že podobné je to samozřejmě i s pacienty z bílé majority. Nedělím lidi na bílé, hnědé nebo žluté, ale na dobré nebo zlé a jsem dalek soudů. Chápu, protože to vidím, že mnozí to mají fakt složité - vycházejí z pekelných podmínek a patologických ro­din. Ale to neznamená, že jejich chování lze tolerovat, nesmyslnou korektností omlouvat, přecházet.“

Myslím, že na podobné pozici nakonec stojí i Patrik Banga, administrátor blogů na iDNES.cz, jenž o sobě mluví jako o „emancipovaném Cigánovi“ a přiznává, že kdyby bylo po jeho, podmínil by Romům pobírání dávek. Jak v jednom z rozhovorů říká: „Řečeno obrazně: nedával bych jim jídlo, naučil bych je lovit ryby. Snažil bych se Romy natlačit k samostatnosti, zasta­vit současný model, že stát se po­stará.“ A pokud jde o tolik diskutovanou předsudečnou obezřetnost bílé majority, když do tramvaje nastoupí Rom? K tomu se nebál veřejně prohlásit: „Já ji chápu. Když se třikrát spálíš, počtvrté si dáš pozor. Ta obava je občas až hysterická, je ale logická. Zrovna tak když zmlátí náckové Cigána, taky si dá příště pozor, až je uvidí.“ A tak se často Patrik Banga ocitá, jak se u nás říká, mezi dvěma mlýnskými kameny, přičemž pro své názory není oblíben ani u některých romských aktivistů, sdružu­jících se v neziskovkách. Proto věřím, že jako novinář se nakonec soustředí Patrik Banga na pravou příčinu smrti mladého Roma z žatecké pizzerie a začne hledat toho, kdo zdejším Romům jimi uží­vané drogy distribuuje. Rovněž v skrytu duše doufám, že najde v sobě potřebnou odvahu a začne se zabývat i nabádáním k vraždě zaměstnanců pizzerie zástupci romské komunity na internetových stránkách a veřejných shromážděních, což podle naší legislativy není než trestný čin.

Tedy potrženo a sečteno: otce dvou malých dětí v Žatci 18. října 2016 nezabili strážníci městské po­licie ani za­městnanci pizzerie, jak tvrdí několik zástupců romské komunity, ale drogy.

Převzato z KarelWagner.blog.idnes.cz se souhlasem autoraSOUTĚŽ: Vyhrajte půlroční balení trošku jiných Rybiček s omega-3 pro děti
SOUTĚŽ: Vyhrajte půlroční balení trošku jiných Rybiček s omega-3 pro děti

Zdravé tuky nebo-li omega-3 jsou klíčové pro správný vývoj a funkci nervové soustavy. Většina lidí jich ale ve svém jídelníčku nepřijímá dostatek....


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.