28.5.2022 | Svátek má Vilém


PRÁVO: Jak je to s restitucemi (nejen) církvím

6.7.2010

Není to složité, je to jednoduché až hanba. Ve skutečnosti se v ČR dodnes nevrátilo 90 % zemědělské půdy, a to nejen církvím, ale všem okradeným. Pouze se u těch necírkevních přepsalo v katastru nemovitostí jméno vlastníka, který však neví, kde jeho majetek skutečně je, v jakém je stavu a kdo jej obdělává. Imaginárně jej někomu pronajal, ten někdo mu platí jakýsi nájem, ale ve skutečnosti ani ten někdo neví, čí pozemky obdělává. Komplexní úprava půdy, uzákoněná v první polovině 90. let, proběhla jen na jedné desetině zemědělských pozemků. To pokud jde o necírkevní majetky.

Církvím se nevrátilo ani to. První pokus o navrácení majetku církvím byl však učiněn již v roce 1990, a to přímo v návrhu zákona o půdě. Měl se jim vrátit stejně jako všem ostatním. Jenže pánové Klaus a Zeman se svými suitami + komunisté udělali ve Federálním shromáždění takový skandál, že paragraf o vrácení církevních majetků musel být z návrhu vyškrtnut, jinak by zákon neprošel vůbec. Vsunul se tam tedy nenápadný, tzv. blokační paragraf a jen díky tomu mají církve ještě vůbec nějakou šanci. Ví Bůh, že nikdo nepředpokládal, že se toto provizórium prodlouží na více než 20 let!

A jen tak na okraj - ale možná, že ve skutečnosti nejde o „okrajovou“ záležitost - v Česku se dotace na hektar (4 – 8 tisíc Kč/ha/rok, podle bonity půdy apod.) dávají na základě leteckých snímků a dostává je ten, kdo půdu obdělává. Takže není neobvyklé, že tzv. farmáři dostávají dotace i na půdu, z níž neplatí nájem ani daně (půda obecní, církevní, rozorané polní cesty, pozemky lidí zemřelých a pro nejasnosti v držbě půdy nikdy nezděděné apod.) a na kterých proto ani neudržují stávající meliorační zařízení (nepatří jim) a ta nejenže nezadržují vodu v půdě, ale naopak přispívají ke splachování ornice a tvoření bleskových povodní.

Naši hrdinní „farmáři“ (neplést si je s poctivými sedláky!) pouze nárokují lukrativní dotace EU a ještě křičí, že jsou malé, a chtějí vyrovnání s výší dotací ve staré EU. Neváhají kvůli tomu zablokovat svými traktory dopravu na dálnici, vylévat mléko na Václaváku a zneužívat předvolebních kampaní. Jenže ve staré EU musí tamní farmáři (po našem sedláci, statkáři, obdělávající vlastní půdu, případně půdu řádně pronajatou od konkrétních vlastníků) platit značné nájemné, daně, poplatky a odpovídají za kvalitní obdělání polností, nemluvě o zachovávání a zvelebování krajiny. Naši tzv. farmáři naopak rozorávají i oněch několik málo nově vytyčených polních cest a mezí, které byly vyměřeny a pořízeny za peníze daňových poplatníků při výše zmíněných komplexních úpravách. Ty totiž přinášejí řád do zemědělské držby půdy a znemožňují okrádání. A teď by někdo chtěl dokonce vrátit církvím jejich majetek!?

Kolik „farmářských“ traktorů zablokuje vjezdy na dálnice po rozhodnutí Ústavního soudu o platnosti blokačního paragrafu?Českých písniček pro děti je málo! Pusťte jim tuhle o rybičkách
Českých písniček pro děti je málo! Pusťte jim tuhle o rybičkách

Také jste radši, když si děti oblíbí hezkou českou písničku místo nějaké v angličtině? Pak se vám rozhodně bude líbit tahle rybičková písnička od...