12.8.2022 | Svátek má Klára


PRÁVO: Čunkův spravedlivý proces

13.8.2007

Když státní zástupce zastavil trestní stíhání pana Čunka, poskytl tak obecenstvu a médiím v okurkové sezoně prostory ke spekulacím a hypotézám v rozsahu přesahujícím milenecké aféry našich premiérů či boje o státní rozpočet, alespoň co se rozsahu zapojení novinových stránek týče. Protože více než informace jsou k dispozici právě spekulace a neověřené informace. Pokusme se z nich extrahovat to, co je z hlediska právního systému a výkonu práva v naší zemi nejdůležitější.

Zaprvé je případu Čunek věnována z hlediska právního naprosto nesmyslná pozornost, na rozdíl od případů, jejichž dopad je mnohem drtivější. Místo spekulování o tom, kdo komu kdy co řekl a který státní zástupce či vyšetřovatel se tajemně zatvářil, by měly být přední strany novin věnovány případu daleko závažnějšímu, jakým je ten pana Uzunoglua. Proč nikdo nezveřejňuje všechny osoby zainteresované do justičního týrání tohoto nešťastného lékaře?

Jestli někomu vadí manýry policie a státního zastupitelství v kauze Čunek, tak jejich příčiny je třeba hledat na začátku 90. let a veřejně kritizovat právě takové případy. Pokud by již tehdy bylo pranýřováno chování orgánů činných v trestním řízení, ať už k němu docházelo na objednávku, či šlo o bohapustý šlendrián, jen obtížně by mohlo docházet ke vzniku takových případů, jako je Čunkův. O vlivu na jeho trestní kauzu ze strany politiků nemá cenu vůbec hovořit.

Zadruhé. Trestní stíhání bylo zastaveno naprosto oprávněně, i když pravděpodobně z jiných důvodů, než které jsou případu odpovídající.

Pan Čunek byl stíhán v podstatě politicky, ne proto, že by byl politikem ve vysoké funkci, ale proto, že vyšetřující orgány neustály politický tlak a proto, že nešly s pravdou ven – nezveřejnily všechny informace, jež mají, a napomohly politickému rozměru věci.

V této souvislosti je fascinující nesmyslná angažovanost bývalého ministra Němce a stejně tak i výkřiky sociálních demokratů o zásazích shora přes vrchní státní zástupkyni. Možná není na škodu jim na tomto místě připomenout, že na postu náměstka doktorky Vesecké trůní mistr Koudelka, dosazený z ČSSD, o jehož právních nápadech a službě politice bylo veřejně napsáno už mnoho. Tudíž místo vyšetřování, tedy nezávislého procesu, jsme měli politickou kauzu a politická kauza před soud nepatří.

Zatřetí. Je to velmi nepopulární teze, ale obecně lze mít za to, že stíhat politiky v době výkonu jejich funkce nebo za činnost při výkonu jejich funkce je v rozporu s potřebami demokratického státu. Obohacování se, ať už formou přijímání přímých, či nepřímých úplatků (legální přece je sponzorovat politické strany nebo handlovat o posty při sestavování koalic), je totiž nutnou součástí podstaty fungování politiky. V demokratických zemích bohužel dělají politiku chudí lidé, tudíž v mnohých případech chtějí dosáhnout výhody pro sebe. Jediným vysvědčením za míru nenasytnosti musí být voličské hlasy, případně zveřejnění v médiích. Pokud někdo dobrovolně volí politika, který přijímá úplatky, tak ho volí i s jeho úplatky a jeho jednání legalizuje víc, než samotný zprošťující výrok soudu.

To ovšem neznamená, že bychom měli tolerovat všechny přečiny politiků. Kriminální jednání spočívající v zabití, řízení v opilosti apod. musí být stíháno i v době výkonu funkce. Přijetí úplatku za výhodu pro jiného je obsahově i významově shodné s kupováním si voličských hlasů prostřednictvím vyhazování peněz ze státního rozpočtu z okna.

Začtvrté. Státní zástupce je nadán pravomocí zastavit trestní stíhání, tudíž formálně nezneužil svoji pravomoc. Pro právní řád této země je mnohem významnější zveřejnit celý spis včetně rozhodnutí v případu Čunek než vicepremiéra tahat k soudu. Ostatně to je klíčová záležitost celého případu. Skutečné informace o věci zveřejněné státním zastupitelstvím či policií. Pan Čunek se totiž, na rozdíl od ostatních, nemůže dovolávat ochrany svého soukromí, pokud se stal politikem, a alespoň v této věci, týkající se veřejné služby, si závěr o shromažďování informací musí učinit voliči sami. Žádný soudce to za ně neudělá.

Postavit Čunka před soud by totiž znamenalo pouze taškařici a tučné sousto pro politickou kanonádu bez ohledu na výsledek řízení. Pro právní prostředí této země má v této kauze větší hodnotu zastavení zpolitizované kauzy než soudní řízení. To vše platí za jediného předpokladu. Že bude zveřejněno vše, co bylo obsahem vyšetřování. Pokud to orgány činné v trestním řízení nemají v úmyslu, musí Čunka před soud postavit a pak nás bohužel čeká tak nechutná tahanice a přehlídka neprofesionální práce orgánů činných v trestním řízení, že budeme mít z ostudy kabát.

LN, 9.8.2007

Autor je advokát