6.12.2021 | Svátek má Mikuláš


PRÁVO: ČOI porušuje ústavně zaručené právo na informace

4.11.2009

Alespoň organizace Růžový panter je o tom přesvědčena

Organizace zastává právní názor, že ČOI má obecnou povinnost zveřejňovat jména a názvy kontrolovaných subjektů včetně konkrétních výsledků kontrolních zjištění. (Viz tisková zpráva ze dne 5. 6. 2008)

ČOI od roku 2008 odmítá, a to i přes projevené nesouhlasy odborníků a právní argumenty, zveřejněné také Kanceláří ombudsmana (viz zde), veřejnosti sdělit názvy čerpacích stanic, u nichž byly kontrolou zjištěny nekvalitní pohonné hmoty. (Televize Prima podala kvůli nezveřejnění těchto informací správní žalobu.) Nelze přehlédnout skutečnost, že v minulosti ČOI výsledky prováděných kontrol včetně identifikace kontrolovaných subjektů poskytovala.

V letošním roce ČOI veřejnosti nejprve odmítla sdělit výsledky kontrol, které provedla na konci dubna 2009 u subjektů, jež provozují solária. Kontrolou používaných trubic neprošlo osm z deseti solárií, což bylo považováno za alarmující.

Embargo ČOI na poskytování informací veřejnosti bylo nepochopitelné i proto, že používáním nevyhovujících trubic v soláriích je přímo ohrožováno lidské zdraví.

Organizace považuje důvody nesdělování požadovaných informací ČOI za nezákonné a domnívá se, že takový postup ČOI narušuje principy právního státu a vyvolává u veřejnosti nejistotu o otevřenosti a transparentnosti veřejné správy. (Proč zveřejňovat nekvalitní pumpy, odmítá šéfka ČOI)

K prováděné kontrole solárií posléze vydala ČOI dne 3. 8. 2009 nové tiskové prohlášení, ve kterém náhle přiznává veřejnosti právo na informace a mimo jiné uvádí: "Po zhodnocení všech dostupných dokladů prohlašujeme, že bylo zjištěno zvýšené riziko ohrožení zdraví spotřebitelů, a proto se Česká obchodní inspekce rozhodla zveřejnit bližší údaje o výsledcích měření včetně identifikace kontrolovaných subjektů."

ČOI tak zásadním způsobem změnila svůj postoj, což organizace plně podporuje a vítá. Tato skutečnost však vyvolává následnou úvahu: ČOI buď změnila svůj doposud deklarovaný právní názor na zveřejňování poskytovaných informací dle zákona o informacích a i v budoucnu bude poskytovat informace, jež zveřejnit odmítala, anebo nezměnila svůj právní názor a pouze v daném případě učinila "exces" s plným vědomím, že porušuje zákon.

Organizace Růžový panter se zároveň pozastavuje nad skutečností, že zveřejněný seznam o výsledcích kontroly solárií neobsahuje názvy kontrolovaných subjektů, u nichž nebylo kontrolou zjištěno porušení. Organizace neshledala jediný důvod, proč by výsledky kontrol nemohly být zveřejňovány komplexně, tj. včetně subjektů, jež kontrole vyhoví.

Podle zákona o informacích nyní organizace Růžový panter žádá od ČOI sdělení konkrétního ustanovení právního předpisu, které jí umožnilo zveřejnit názvy kontrolovaných subjektů včetně výsledků kontrolních zjištění v rámci kontroly solárií v dubnu 2009. Organizace bude dále požadovat sdělení názvů kontrolovaných subjektů, které v rámci kontroly solárií v dubnu 2009 nepřekročily maximální přípustné hodnoty vyzařování.

Organizace je přesvědčena, že tlak veřejnosti na sdělování výsledků kontrol povede subjekty, které mohou kontrole podléhat, k větší odpovědnosti v dodržování právních předpisů a norem. Zveřejňováním výsledků kontrol se zároveň zvýší důvěra občanů ve veřejnou správu a význam preventivního působení, které je jedním z hlavních principů prováděných kontrol a tedy i důvodem vzniku a významu ČOI, jejíž provoz je hrazen z veřejných financí.

Vše podrobně zde: Aktuální projekty - Veřejně přístupné informace - ČOI

Dne 2. 11. 2009

Tým projektu "Veřejně přístupné informace"
nevládní protikorupční organizace Růžový panter
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.