2.10.2023 | Svátek má Olívie, Oliver


PRÁVO: „Běs, děs, šikana,“ pravil Senát

12.6.2015

aneb Jak se u nás kontrolují dotace?

Příslušný výbor Senátu výše uvedená slova ve svém usnesení sice doslova nepoužil, ale jeho vyjádření v usnesení, které dne 10. června 2015 vydal, je jednoznačné ve výše uvedeném smyslu a pro vládu a zodpovědná ministerstva a další kontrolní orgány doslova zdrcující.

O co šlo? Město Chrastava realizovalo v letech 2009 až 2010 dotační akci EU nazvanou RTN-Terminál. Vše bylo v pořádku, čtyři kontroly byly spokojené, ale zato ta pátá, v létě roku 2013, popřela své vlastní předchozí výsledky a za to, že jsme u uchazečů požadovali zkušenost s menší dotační akcí EU, bylo výběrové řízení s rekordním počtem 16 účastníků, při kterém došlo k rekordnímu snížení ceny, označeno za diskriminační s tím, že máme vrátit dotaci + penále v celkové výši 31 milionů Kč. Nakonec nám bylo sice 39/40 odpuštěno (museli jsme odvést 0,8 mil. Kč), ale i tak jsme podali proti zjevné nespravedlnosti odvolání, které leží touto dobou již 16 měsíců u odvolacího orgánu (odbor 12 MF) bez jeho jakékoliv reakce.

Kromě toho jsem však napsal 8. prosince 2014 otevřený dopis premiérovi České republiky, kde jsem na našem i na dalších příkladech poukázal na systematickou nezákonnost používanou při kontrolách kontrolními orgány.

Otevřeným dopisem se zabýval Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí horní komory Parlamentu České republiky. A ten po pečlivé několikaměsíční práci přijal usnesení, kde mj. konstatoval, že z předložených materiálů je zřejmé, že případ obce Chrastava není ojedinělý a že vykazuje celou řadu znaků nedobré praxe. Výbor Senátu dále v usnesení uvedl, že považuje za naprosto neuspokojivou a neudržitelnou dosavadní praxi dublujících a nijak nekoordinovaných kontrol na jednu akci, navíc dle různých metodik a pravidel. Za neudržitelnou situaci považuje výbor Senátu situaci, kdy jsou poskytovatelem dotace vydávána stanoviska a rozhodnutí, která se následně mění nebo nejsou považována za závazná nebo jsou zpochybňována. Za neudržitelné považuje dále výbor Senátu neúměrné trestání za bagatelní nedostatky bez ohledu na to, zda byl naplněn cíl dotace. Za neudržitelné považuje výbor Senátu situaci, kdy jednotlivé orgány státní správy nerespektují bez zjevného důvodu stanovisko ÚOHS, neboť takový postup rozvrací systém právní jistoty. Za neudržitelné považuje výbor Senátu to, že kontroly probíhají zpětně s několikaletým odstupem a nikoli v období, kdy je možné chyby a nedostatky ještě odstranit….atd.

Výbor Senátu ve svém usnesení požaduje zásadní změny v celém kontrolním a auditním systému České republiky a pověřuje svého předsedu předložením tohoto usnesení mj. i premiérovi České republiky.

Nutno zdůraznit, že výbor hlasoval pro usnesení jednomyslně, hlasy senátorů všech politických stran zastoupených v tomto výboru Senátu, tj. ČSSD, ANO, KDU-ČSL, ODS, TOP 09, STAN, SZ a SsČR. A to samo o sobě podtrhuje vážnost a neudržitelnost současného stavu více než spousta slov.

Autor je starosta Chrastavy