30.1.2023 | Svátek má Robin


PRÁVO: Ať žije internet a svoboda slova!

22.3.2008

Teprve v minulých dnech jsem obdržel kopii žádosti, kterou Policie ČR přesvědčila providera mojí webové stránky www.tunelplnykrve.cz, aby ji s okamžitou platností celou vypnul. Pozoruhodné je, že policie nepožádala o stažení jednoho dodnes formálně utajovaného dokumentu, ale o „blokaci provozu těchto stránek“. Dopis, podepsaný komisařem poručíkem Hanou Jenešovou, přitom obsahuje řadu pozoruhodně nekvalitních a nepřesných informací:

„Komisařem Policie ČR, Obvodního ředitelství pro Prahu II je vedeno prověřování podezření z trestného činu ohrožení utajované informace dle ust. §§ 106 a 107 tr.zákona, kterého se měl dopustit dosud neznámý pachatel tím, že v době od 4.8.2004 do 21.3.2007 neoprávněně manipuloval s výtiskem č.5 a č.10 utajovaného dokumentu Úřadu pro zahraniční styky a informace, vedeného pod Č.j.:D338/2004-ZSI/729-E tak, že se s ním mohl seznámit novinář Jan Urban z deníku Lidové noviny, ačkoliv k tomu není dle z.č.119/2007 Sb. oprávněn.“

Policie, jak vyplynulo z mého výslechu v listopadu loňského roku, přitom ví velmi dobře, že jsem dokument získal v roce 2006. Nikdo na světě ho nemohl z ministerstva zdravotnictví vynést 4.8.2004, když ho ÚZSI odesílalo adresátům až o den později, a rukou psaná poznámka na jeho první straně praví, že „paní ministryně byla informována osobně“, a to až desátého srpna. Kde Policie ČR vzala datum 21.3.2007, je mimo moji představivost. Výtisk č.10 nikdy neexistoval, protože výtisků bylo pouze pět a jeden nečíslovaný navíc pod zvláštním číslem jednacím pro prezidenta. Nejsem novinář a v Lidových novinách nepracuji už od roku 1992.

Společnosti Hosting zdarma, která mne o zásahu policie neinformovala a zablokovala poslušně celou stránku, jsem vypověděl smlouvu pro porušení dobrých mravů. Pikantní bylo, že jsem po podání výpovědi od této společnosti dostal nabídku obnovení provozu stránky, když z ní stáhnu onen dokument. Pozdě, přátelé, tohle jste měli nabídnout v den, kdy vás policie vyzvala k cenzuře. Přišlo mi několik nabídek, abych převedl obsah stránek jinam. Za všechny děkuji. Dneškem počínaje jsou dokumenty k historii korupce v kauze Diag Human přístupné na www.tunelplnykrve.com u společnosti DATAC, které tímto děkuji ze všech nejvíce. Policií popularizovaný dokument Úřadu pro zahraniční styky a informace byl nahrazen jeho komentářem. Těšme se na reakci, a pro jistotu si kupte knížku.

Právo a zákon nejsou pouze paragrafy. Právo je ve svojí demokratické podobě především kontext, rámec, ve kterém a o kterém je třeba neustále vésti diskuzi a, pokud potřeba, i boj. Pokud měly rasistické zákony druhé republiky a protektorátu absolutní platnost, byl protinacistický odboj, včetně atentátu na Reinharda Heydricha, v trestněprávním smyslu zločinným. I platná Ústava pamatuje v článku 26 na možnost, že v případě selhání institucí a kontextu státu má občan právo vzít zákonnost do svých rukou. Ke dvěma extrémním argumentům přidám třetí a jemnější - doktrínu nejlepšího zájmu dítěte, která dovoluje soudu rozhodovat i proti liteře zákona, pokud nejlepší zájem dítěte a jeho budoucnosti vyžaduje rozhodnout jinak.

Ano, porušil jsem literu zákona, a to vědomě. Učinil jsem to ve chvíli, kdy bylo potřebné prokázat, že zástupci státu opakovaně a ve flagrantním rozporu se zákonem zneužívali zpravodajské služby, státní zastupitelství a policii v obchodním sporu s občanem České republiky. Nedosti na tom - ministerstvo zdravotnictví falšovalo pro stejný účel statistiky, utajovalo dokumenty a řídilo mediální kampaně, a parlametní vyšetřovací komise dokumenty zase zatajovala. Dnešní náměstek Nejvyšší státní zástupkyně s vědomím ministra Fišera se v roce 2001-2002 dopustil korupce a - pokud rozhodci přiznají náhradu škody pro Diag Human - způsobil škodu velkého rozsahu ve smyslu trestního zákona. Všechno shora vyjmenované je, ostatně, trestným činem. Opakovaně jsem na to upozorňoval - včetně otevřeného dopisu dnešnímu ministru vnitra na tomto blogu. Nestalo se vůbec nic. Pokud představitelé státu programově porušují zákon a právo používají jako ochranu před prozrazením, je povinností občana v nejlepším zájmu státu k prokázání téhož zákon porušit. A nést případnou cenu.

P.S. Kolegům blogerům, kteří se ke kauze Diag Human vyjadřují v různých diskuzích bez znalosti základní dokumentace tímto s radostí oznamuji, že už je opět jen na jejich rozhodnutí přečíst si knihu a kliknout na obnovený archív relevantních dokumentů na webu. Ať žije internet a svoboda slova!

Autor, bývalý disident a novinář, učí na New York University v Praze

(převzato z Blog.aktualne.cz se souhlasem autora)