Neviditelný pes

PRÁVO: Ať žije hazard…

30.9.2009

... ale nikde to neříkejte nahlas!

Když byl před několika dny zamítnut lidovecký návrh na vyšší zdanění hazardu s odůvodněním, že by pak společnost Sazka nemohla splácet za svoji pražskou sportovní halu, byla to pouze třešinka na trpkém dortu poznání, že hazard má v našem státě u našich mocných zelenou a případná jejich slova o tom, že jsou proti hazardu, jsou jen kouřovou clonou proti dotěrnému hmyzu tvořenému městy a obcemi.

Když v minulosti řada měst (přes ztrátu příjmů do obecní kasy) zakázala na základě loterijního zákona (202/1990) vyhláškou výherní hrací přístroje (VHP), vzápětí jim ve městě vyrostl až dvojnásobný počet videoterminálů (kde inkasuje poplatky stát). Tehdejší ministr financí Kalousek se hájil ve smyslu: „Pokud žadatel o provozování hazardních her splní podmínky, tak nemáme šanci videoterminály nepovolit.“ Houby s octem. Loterijní zákon v §50 odst. 3, dle kterého ministerstvo postupuje jasně říká, že „Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až čtvrté upraveny“. Může, tzn. nemusí, ani jeden videoterminál nemuselo MF, a to bez udání důvodů, povolit. Vůbec nebylo povinno se problematikou videoterminálů zabývat.

Když konečně, pod neustávajícím tlakem řady měst a především Svazu městu a obcí, nakonec vydal Státní dozor MF rozhodnutí, že od června 2009 bez souhlasu obce ministerstvo nepovolí videoterminály tam, kde jsou vyhláškou VHP zakázány…tečka, tak jsme v Chrastavě zajásali. Vyhlášku jsme 31. srpna vydali a informovali MF. Jako ránu do hlavy jsme po několika dnech obdrželi sdělení, že vyhláška obce může být pouhým signálem k nepovolení a ministerstvo nepovolí jen tehdy, bude-li mít za prokázané, že by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Naštěstí neprodleně poté, co jsme celý tento podtrh rozvířili, MF couvlo a poslalo nám opravený dopis, kde již bylo uvedeno, že opravdu bez našeho souhlasu videoterminály nepovolí.

Nicméně nám vrtalo hlavou, jak je možné, že přestože jsme vyhlášku vydali bez jakéhokoliv ohlašování předem, přesto v našem městě, kde ještě před půl rokem žádný videoterminál nebyl, jich několik zcela čerstvých máme. Pochopil jsem to až po přečtení slov paní Slamíkové, iniciátorky petice Stop hazardu: „Už v dubnu ministerstvo všem provozovatelům hazardu napsalo, že se podmínky změní a tak si všichni zažádali o prodloužení licence na dobu deseti let. To znamená, že současný stav bude trvat do roku 2019.“ V témže článku říká Zuzana Chocholová z ministerstva financí, že „Licence je nově už ale jen na rok.“ Mimoděk tak sama přiznává, že desetileté licence byly vydávány protizákonně, neboť loterijní zákon povoluje povolení pro VHP jen na rok a poslední věta §50 odst.3 nařizuje MF: „Použije přitom přiměřeně ustanovení části první až čtvrté zákona.“

Celá záležitost nás přivedla ke kardinální otázce, proč vlastně povoluje videoterminály MF a ne obce? Zákonná definice VHP zní: „Sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení.“ Dle našeho názoru této definici odpovídají i videoterminály. Podali jsme proto tzv. kompetenční žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Stěžejní pro nás je, aby NSS uznal, že jsme oprávněni takovouto žalobu podat a že se opravdu jedná o kompetenční spor. Pokud tuto překážku překonáme, vidím naše šanci při posuzování podstaty žaloby, zda jsou videoterminály VHP či nikoli, jako velmi vysokou. A pokud bychom uspěli, znamenalo by to vítězství obcí a měst nad hazardem na celém území České republiky, neboť veškerá, dosud ministerstvem vydaná povolení by byla od počátku zneplatněna. Je to pro nás zřejmě jediná šance, neboť slibům ohledně nového loterijního zákona opravdu, ale opravdu nevěřím.

Více na http://www.chrastava.cz/2009/videoterm-jeste-jednou.htm

V Chrastavě dne 25.9.2009

Autor je starosta Chrastavyzpět na článek