9.2.2023 | Svátek má Apolena


PRAHA: Neskrývá nám něco pan Bém?

22.10.2007

V publikaci Knihovny a studijní centra píší Brian Edwards a Biddy Fisher: "Knihovna může Obec architektů 8plnit svou úlohu v nejširším smyslu jenom tehdy, pokud je dobře propojena s občanským životem. To vyžaduje dobrou dostupnost prostředky hromadné i individuální dopravy, vybavení pro uživatele, kteří přijedou na kolech, a pro uživatele s různými druhy postižení. Protože většina návštěvníků knihovny přichází pěšky, potřeby chodců by měly mít přednost."

Není nad slova odborníků, snad i proto se rozhodli pražští radní za ODS odsunout Kaplického knihovnu z centra města kamsi na periferii, do míst, kam dnes a v příštích letech jezdí leda tak jednou za hodinu autobus a navíc staví jen na znamení. Primátor Pavel Bém tyto kroky odůvodňuje plány na výstavbu vysokoškolského campusu, jehož obyvatelé by to měli pro své studijní materiály co by dohodil. Všichni ostatní by ale knihovnu navštívili leda jednou za život, když by si s rodinkou udělali v sobotu celodenní výlet do přírody.

Jak vidno, pan primátor a jeho (p)oddaní radní nerespektují ani ta základní pravidla o dobré dostupnosti, a to nejen motorovými vozidly. Nepřečetli si zřejmě ani tyto věty, které výše zmínění autoři rovněž napsali: "Knihovna je součástí kulturního, nikoli obchodního centra města. Poloha je stěžejní pro vytvoření správných vazeb. I když může být snazší nebo levnější najít pro knihovnu místo mimo centrum, taková poloha snižuje její hodnotu pro občanské či akademické společenství."

Obec architektů 4Mnoho občanů, a to nejen z Prahy, si po Bémově obratu o sto osmdesát stupňů klade otázku, co se za tak radikální změnou ve vztahu k projektu nové knihovny skrývá a zda pan primátor nemá za lubem nějakou čertovinu. Jak se zdá, možná lidé o křišťálově průzračných úmyslech nejvýše postaveného pražského úředníka pochybovali oprávněně. Už více než čtrnáct dní se totiž v pražském letohrádku Belveder, téměř v utajení, koná výstava zajímavých architektonických projektů a studií nazvaná 10. Salon Obce architektů. Akce pořádaná chudším konkurentem České komory architektů nemá žádnou reklamu, nikde nejsou vylepeny její plakáty a v kulturních rubrikách novin se neobjevují žádné recenze. Skoro by se chtělo říct, že architekti, kteří tady vystavují, nepotlačili nutkání pochlubit se svými nápady, a tak jen díky tomu se občané mohou dozvědět, co se (možná) chystá na Letné - a co je dokonce posvěceno logem olympijského Czech Teamu.

Náš vážený pan primátor nepouští svůj nápad s pořádáním olympiády očividně z hlavy, protože se na něm zřejmě pracuje ostošest - a určitě nikoliv zadarmo. Myslí si snad někdo, že by se například taková společnost Sportovní projekty s.r.o. pustila do práce jen z čistého entusiasmu a kvůli páně primátorovým krásným očím? Kolik už nás stála "příprava přípravy" jeho chiméry? Expozice v Belvederu ukazuje jeden důvod, proč jsme už na nápad pana primátora vynaložili nějakých sedmadvacet milionů.

Zde vystavené plány a modely totiž seznámí návštěvníka s megalomanskými plány primátora Béma a jeho ODS a zároveň osvětlí důvody, proč pražští zastupitelé dávají od knihovny ruce pryč: na Obec architektů 5Letné má stát nejenom ohyzdný stadion Sparty, ale ještě jeden, možná hezčí, zato veleobří - stadion olympijský. Teď jen rozhodnout, který z navržených je ten pravý, a může se začít stavět. Betonářská lobby zajásá, protože tady nepotečou peníze čůrkem jako u nějaké prťavé knihovny, zde se povalí řeka peněz daňových poplatníků a ani lidé, kteří o takovém podniku rozhodují, zkrátka nepřijdou. A každému z těch úředníků pak bude nějaké panorama Prahy úplně fuk, zejména postaví-li se hned vedle ještě nějaký vysoký, krabicovitý hotel...

Buď budeme mít na Letné kovový bochník, nebo budeme mít místo pláně jámu jak v diamantovém dolu, nebo tam bude stát něco jiného, v sousedství Pražského hradu stejně vkusného. Veškerá zeleň bude zničená, protože celá pláň se promění v obrovské, permanentní parkoviště. Ono stačí, když Sparta hraje doma a už půlka města kolabuje. Jak by to vypadalo v den konání ještě většího podniku, je asi mimo představivost kohokoli z nás. Skutečně úžasný nápad - centrální stadion uprostřed města, v památkové zóně! V zóně, na kterou kvůli Kaplického knihovně pan Bém dnes tak bere ohled a při pouhém pomyšlení na její narušení se div nechytá za srdce!

A tak je namístě položit otázku, v které hlavě se takový nápad vylíhl, proč jsou na něj již dnes vynakládány jistě nemalé peníze a hlavně - zda jsou Pavel Bém a jeho radní z ODS skutečně těmi pravými lidmi na svých místech.