28.9.2023 | Den české státnosti


POLEMIKA: Pravda o postoloprtském památníku

17.11.2009

Prolog

Víte, co se špatně vyvrací? Ne, není to lež, je to polopravda. A mistrem polopravd je pan Bohumil Doležal. Že nemám pravdu? Zkusme si porovnat dva články, které informují o stejné události.

Když dva píší o tomtéž

NP uveřejnil dne 7. listopadu článek Bohumila Doležala Pieta po postoloprtsku. Připomenu, že námět obou článků se vztahuje k pomníku obětem druhé světové války, a musím zdůraznit, že tu rozpoutali Němci chtiví cizích území a majetků. Po porážce byli internováni mimo jiné i v Postoloprtech, kde došlo k jejich masakru. Na stejné téma je 9. listopadu v MF Dnes zveřejněný článek od Martina Komárka nazvaný Nevinným obětem, kde na rozdíl od Bohumila Doležela dostali příležitost se vyjádřit i přímí účastníci jednání o zřízení pomníku.

Abych nechodil kolem horké kaše, odcitujme si, co o tom píše Bohumil Doležal: ... .spolek německých rodáků z Žatce usiluje řadu let o zřízení pietního místa k uctění obětí... Návrh byl dvakrát zamítnut, načež vznikla komise, v nichž byli zastoupení historici, zástupci města, představitelé židovské obce(?) a „němečtí rodáci“. Komise doporučila zbudovat na hřbitově památník s nápisem „Všem nevinným obětem postoloprtského masakru z května a června 1945“. Původně tam mělo být „německým“, ale zástupci „německých rodáků“ se toho sami vzdali.......

V první řadě si povšimněte otázníku za slovy „představitelé židovské obce(?)“. Že by tito podlidé nesměli mít vzpomínku na své strašné utrpění za války na stejném místě jako Němci? Odpověď najdete v článku MF Dnes.

Cituji z článku MF Dnes: ... němečtí okupanti v posledním tažení ženou přes městečko Židy. Mají pracovat na stavbě nedalekého letiště. Někteří umírají po cestě, další už nemohou a jsou ubití. Na ty, kteří přežijí, nečeká nic lepšího. Zabíjeny jsou i ženy a děti... Přesto účastník jednání, historik Michal Pehr, který posuzuje postoloprtský masakr Němců v kontextu války, si nedovolí ospravedlnit jakékoliv protiprávní konání a prohlašuje: ... Němci za ústupových bojů vypalovali vesnice vraždili zcela zbytečně civilisty. Nenávist vůči nim byla pochopitelná. Ale i tak vražda zůstává vraždou...

Odpovězme si na otázku, kdo konkrétně má zásluhu o to, že památník vznikl? Opět cituji z MF Dnes: ... s nápadem postavit v Postoloprtech pomník obětem nepřišel landsmanschaft. Přišel s ním „Němec-Neněmec – Otokar Löbl. Živý pozůstatek střední Evropy lepších časů. Žatečák. Částečně Čech, Žid i Němec. Jeho rodina mohla jako jedna z mála německých zůstat. Do Frankfurtu emigroval až po osmašedesátém..........

A jak se vyjadřuje zástupce „německých rodáků“ sám pan Löbl k údajnému ústupku, že na památníku nebude uvedeno pouze německým obětem, ale všem nevinným obětem postoloprtského masakru? Opět cituji z MF Dnes: .... to nijak nemění hlubokou úctu a pokoru před miliony padlých bojovníků za svobodu v druhé světové válce, kterou rozpoutal německý národní socialismus, a před obětmi holokaustu... Jak je možné, že „německý rodák“ si nejen uvědomuje, ale i přiznává vinu Němců na rozpoutání válečného konfliktu, kterýžto fakt Bohumil Doležal pomíjí a deklaruje uvedení pravdivého konstatování na památníku jako ústupek „německých rodáků“? Nenapadá vás rčení poturčenec horší Turka?

Abych prokázal jasně postoje pana Doležala, opět zacituji, tentokrát z jiného jeho článku hanobícího náš stát, nazvaném Náš český polostát, který vyšel na NP 5. listopadu. Proč tam píše slůvko „náš“, mi sice uniká, vždyť on pro tento stát a všechny Čechy má pouze slůvka pohrdání a ústa plné jedovatých slin. Opět cituji: ... oslavy státu, který je sedmdesát let mrtvý (jeho další realizace byly jen pitvorné karikatury), má i svou morbidní stránku. Z hrobů vylézají přízraky (bojovnice Anděla Dvořáková) a zalévají přítomnost žlučí...

Jak to, že se pan Doležal dovolává piety pro sudetské Němce, ovšem proč pak, jedná-li se o stát Čechů, volí vždy neuctivá slova, postrádající právě třeba i pietu? Na druhé straně tím nikoho nenechává na pochybách o svých postojích vůči své vlasti a ke svým spoluobčanům.

Ale co napsala MF Dnes o názorech „zástupce německých rodáků“ pana Otokara Löbla? Cituji: ... živý inteligentní muž, trochu připomíná Bernda Posselta a má samozřejmě rád pivo a svíčkovou. Na tvrdé jádro landsmanschaftu má stejný názor jako Anděla Dvořáková... . Ale podívejme se! Podle Doležala další mrtvola, která vylezla z hrobu? A abych nemusel citovat rozsáhle pasáže jeho názorů publikované v MF Dnes, shrnu vše pod citát:... Jsou všichni Sudeťáci tak rozumní a smířliví jako Otokar Löbl? Většina Čechů si to nemyslí...

Pan Doležal v souvislosti v pomníkem v Postoloprtech a ve vztahu k presidentským dekretům se před televizními kamerami vyjádřil i k obavě, že lidé obývající domy po Němcích, by o ně mohli přijít slovy: ... Nebojte se, co jste ukradli o to nepřijdete...

Asi má mezeru ve vzdělání nebo že by zapomněl proč vznikla druhá světová válka? Kdo přišel s výrazy „lebensraum“ nebo „Drang nach Osten“? Byli to Poláci, Norové, Belgičané nebo Češi, byli to oni, kdo napadl sousední státy, aby uloupil jejích majetek, území a obyvatelé zotročil?

Podle pana Doležala by bylo asi spravedlivější, kdyby o majetek nepřišel agresor, ale naopak oběť!

Epilog

Profesor dějin na univerzitě v Sheffieldu, Ian Kershaw napsal několik studií o třetí říší, z nichž bych upozornil na The Hitler Myth - Image and Reality in the Third Reich. Původně jsem chtěl na základě jeho práce ukázat, jak a kam došla výroba mýtu o Adolfu Hitlerovi, který údajně nic nevěděl o plánovaném vyhlazení celých národů, o plynových komorách, o vraždách mentálně postižených lidí a dalších zvěrstvech, a tento styl a záměr srovnat s psaním Bohumila Doležala, který naopak vytváří mýtus o sudetských Němcích jako o nevinných obětech války a presidentských dekretů, které jakoby by spadly z nebe a byly izolovaným projevem bezpráví ze strany Čechů.

Upustil jsem od citací z díla Iana Kershawa, bylo by to příliš rozvláčné, ale jeden citát si neodpustím, a to od karikaturisty Miroslava Kemela, přestože si doslovně nepamatuji jeho slova: „Váš požadavek na zrušení Benešových dekretů nám nedělá problém, když zrušíte druhou světovou válku.“